جمعه 12 تير 1383

سعيد رضوي‌فقيه: دفتر تحكيم وحدت تنها در صورت دادن تضمين برگزاري آزاد انتخابات در آن شركت مي‌كند، ايسنا

دبير سياسي دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه) بر ضرورت وجود حداقلي از رقابت براي سلامت انتخابات تاكيد كرد و گفت: انتخابات از ديد ما، فرصتي براي بازخواني مجدد مقوله‌ي دموكراسي و ضددموكراسي است.
«سعيد رضوي‌فقيه» در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: تا مساله‌ي اجراي قانون اساسي و حق رأي مردم به صورت مطلق و غيرمشروط به رسميت شناخته نشود، مشاركت در انتخابات معناي واقعي ندارد.
وي ادامه داد: دفتر تحكيم وحدت(طيف علامه) يا انتخابات رياست‌جمهوري آينده را تحريم خواهد كرد و يا در مقابل آن سكوت پيشه مي‌كند، مگر اين كه تضمين‌هاي لازم نسبت به برگزاري آزاد انتخابات در حد انتخابات 2 خرداد 76 و يا 18 خرداد 80 داده شود.
رضوي فقيه، انتخابات را فقط فرصتي براي بحث درباره‌ي مشروعيت نظام سياسي، اتكاي آن به آراي مردم و نقش رأي مردم در جابجايي قدرت دانست و گفت: ولي هيچ‌گاه فرصتي براي مشاركت، معرفي گزينه‌هاي مورد‌نظر و تبليغ براي آنها را نخواهيم داشت.
وي افزود: شفافيت سياسي اقتضا مي‌كند كه اشخاص يا جرياناتي كه مي‌خواهند در انتخابات رياست جمهوري آينده شركت كنند و يا حداقل، ظني قوي براي حضور خود پيدا كرده‌اند، از هم‌اكنون مواضع خود را به طور روشن اعلام كنند تا مردم دچار سردرگمي نشوند. از سوي ديگر معرفي زودهنگام كانديداها از سوي گروههاي سياسي مختلف، مي‌تواند به جاي ايجاد فرصت به فرصت‌سوزي تبديل شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

رضوي‌فقيه مهمترين مسأله‌ي قابل طرح پيش از معرفي كانديداها را، به رسميت شناخته شدن يا نشدن حق انتخاب آزاد مردم دانست و گفت: اين مسأله بايد مشخص شود كه آيا همچنان جمهوريت در كشور به رسميت شناخته مي‌شود و يا در ذيل يك جمهوري اسمي قلب ماهيت يافته در حال جابجايي افراد هستيم و يك اليگارشي اين افراد را براي تصدي پست رياست جمهوري مناسب تشخيص مي‌دهد.
وي رويكرد تشكل‌هاي دانشجويي و احزاب سياسي را بر اساس مواضعشان متفاوت خواند و گفت: عده‌اي از آنها كه قصد شركت در انتخابات را ندارند، سكوت پيشه كرده و تنها در آستانه‌ي انتخابات اعلام موضع مي‌كند و برخي ديگر به تبليغات زودهنگام مي‌پردازند.
سعيد رضوي‌فقيه، تلاش دفتر تحكيم وحدت(طيف علامه) در پايان گفت: ما مي‌توانيم با آگاهي بخشي، كارهاي فرهنگي و سازماندهي اجتماعي، فعاليت خود را از رقابت و چالش در عرصه‌ي قدرت سياسي به سطح جامعه‌ي مدني انتقال دهيم.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/9620

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سعيد رضوي‌فقيه: دفتر تحكيم وحدت تنها در صورت دادن تضمين برگزاري آزاد انتخابات در آن شركت مي‌كند، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016