پنجشنبه 15 مرداد 1383

دبير كل جبهه مشاركت: تصميم اصلي در مورد كانديداي محافظه كاران در انتخابات را پدرخوانده ها خواهند گرفت، رويداد

محمد رضا خاتمي دبير كل جبهه مشاركت اعلام كرد : استراتژي اصلاح طلبان در معرفي يك كانديداي واحد براي انتخابات رياست جمهوري، سناريوي محافظه كاران را در اجرايي كردن روند انتخابات مجلس هفتم با شكست مواجه ساخت.

سيد محمد رضا خاتمي روز چهارشنبه 14مردادماه در گفت وگو با خبرگزاري ايلنا فضاي انتخابات آينده رياست جمهوري را براي محافظه كاران مساعد ندانست.

وي با بيان اين كه "جناح محافظه كار با اتكا به قوه قهره و حذف رقيب در انتخابات مجلس هفتم پيروز شد"، تصريح كرد: در شرايط فعلي انسجام گروه هاي دوم خردادي در معرفي يك كانديداي واحد، سناريوي آنان را با شكست مواجه ساخت.

دبير كل جبهه مشاركت درادامه يادآور شد: در حال حاضر شر ايط داخلي و خارجي اجازه تكرار انتخابات مجلس هفتم را به اين جريان نمي دهد و اگر فكر مي كنند با اجراي همان پروژه قديمي حذف، مي توانند پيروز انتخابات رياست جمهوري نيز باشند، سخت در اشتباهند.چرا كه با اين روند هرگز نمي توانند رئيس جمهوري داشته باشند تا قادر به اداره جامعه باشد.

نايب رئيس مجلس ششم افزود : اكنون كه جناح محافظه كار، مجلس هفتم، شوراي شهر و شهرداري ها را در اختيار دارد شاهديم كه از حل كوچكترين مساله و مشكل عاجز هستند، لذا در انتخابات آينده ناگزيرند به سخنراني هاي قرا و نمايش هاي تبليغاتي رو آورند.

وي گفت: در جريان انتخابات مجلس هفتم، جناح رقيب هيچ عجله اي نداشت چون مي دانستند با رد صلاحيت و حذف مي توانند كار خود را پيش ببرند و اما در شرايط فعلي كه صحنه بازي سياسي گوشه اي از پيچيدگي هاي خود را نشان داد آن ها دچار آشفتگي شده و نمي توانند سناريوي خود را پيش ببرند.

خاتمي در ادامه تصريح كرد: محافظه كاران با مشاهده انسجام و استراتژي هماهنگ گروه هاي دوم خردادي و وفاق و همدلي اصلاح طلبان در معرفي ميرحسين موسوي، احساس مي كنند ديگر امكان تجريه و تحليل فضاي موجود را ندارند و سناريو خود را از اساس بر هم ريخته مي بينند.

وي در خصوص تعدد نامزدهاي معرفي شده از سوي جريان محافظه كار براي انتخابات رياست جمهوري ،گفت: درجناح راست معرفي كانديدا از سوي موتلفه، آبادگران و ياديگران چندان جدي و مهم نيست چون اين جريان داراي چند پدر خوانده است كه حرف اصلي را اين پدر خوانده ها خواهند زد.

دبير كل جبهه مشاركت تصريح كرد: تا وقتي كه بين محافظه كاران مشكل جدي به وجود نيايد اين پدر خوانده ها از برنامه هاي آنان حمايت خواهد كرد اما وقتي اين جريان قادر به تصميم گيري نهايي نباشد و اختلافات بين آن ها جدي شود اين پدر خوانده است كه حرف آخر را خواهد زد.

وي با بيان اين كه اين پدر خوانده ها از صحنه سياسي كشور عقب مانده اند، افزود: پدر خوانده هاي جريان راست هنوز مي خواهند با فرمول اتحاد جماهير شوروي شرايط سياسي را عوض كنند كه اين اصلا ممكن نيست.

وي ادامه داد: اگر چه فضا هر چقدر پيچيده تر مي شود ذهن هاي ساده محافظه كاران، امكان تحليل فضاي سياسي را به آن ها نمي دهد اما در نهايت جناح راست به يك كانديداي واحد مي رسد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

خاتمي افزود: سناريوي محافظه كاران اگر همان روند انتخابات مجلس هفتم باشد، آن ها چند كانديدا را مطرح مي مي كنند و در نهايت با اعلام نظر نهايي پدر خوانده ها يكي از اين نامزدها را وارد عرصه انتخابات رياست جمهوري خواهند كرد تا از طريق همان راي ثابت خود با حداقل مشاركت مردمي رئيس جمهور را تعيين كنند.

وي با بيان اين كه" استراتژي هماهنگ اصلاح طلبان در معرفي يك كانديداي واحد كابوس شكست در انتخابات رياست جمهوري را براي محافظه كاران رقم زده است" ياد آور شد: با پيچيده شدن فضاي سياسي ديگر محافظه كاران خواب پيروزي در انتخابات آينده را هم نمي بينند تا چه رسد به اجرايي كردن سناريوي حذف رقيب از صحنه رقابت.

دبير كل جبهه مشاركت تاكيد كرد: جناح محافظه كار پس از آن كه به معرفي يك كانديداي واحد از ميان تمامي اين افرادي كه اين روزها مطرح كرده دست يابد، قطعا بهترين كانديدا آنان نيز چند سر و گردن از كانديداي اصلاح طلبان پايين تر خواهد بود.

خاتمي در پاسخ به پرسشي مبني بر اين كه" چرا حزب موتلفه در مقابل شعار جوان گرايي آبادگران بحث عدم و رود كوتوله هاي سياسي را در عرصه انتخابات رياست جمهوري مطرح مي كند"، گفت: اين تنها بخشي از آشفتگي و سراسيمه شدن جريان محافظه كار است كه در مقابل بخش كوچكي از عوامل به وجود آمده در فضاي سياسي فعلي خود را نشان داده است.

وي ادامه داد: وقتي در آينده اصلاح طلبان با عوامل ديگري وارد عرصه شوند جناح محافظ كار را دست و پا بسته تر خواهند كرد.

نايب رئيس مجلس ششم ،گفت: وقتي صحنه بازي سياسي اندكي از پيچيدگي هاي خود را نشان داد، ناراحتي جريان محافظه كار آشكار شد و ثابت كرد آن ها قادر به ايجاد حداقل انسجام دروني نيستند.

وي با بيان اين كه "در روزهاي آينده شاهد آشفتگي بيشتر جريان محافظه كارخواهيم بود"، گفت : فكر مي كنم جريان راست به اين باور برسد كه دوران بازي هاي درون قدرت و اين كه چند پدر خوانده پشت پرده بنشينند و تصميم بگيرند، ديگر سپري شد ه است.

خاتمي در پايان تاكيد كرد : اگر با دخالت پدر خوانده ها جريان محافظه كار يك كانديدا را وارد عرصه انتخابات كند باز هم كانديداي جريان راست به دليل عدم برخورداري از مقبوليت و محبو بيت عمومي نمي تواند در مقابل وزنه هاي سنگيني كه از محبوبيت و مقبوليت افكار عمومي نيز برخوردار هستند پيروز شوند، مگر آنكه براساس سناريوي گذشته خود باز هم به پيروزي بدون رقيب بينديشند كه آن هم در شرايط فعلي جامعه ممكن نيست.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/10694

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دبير كل جبهه مشاركت: تصميم اصلي در مورد كانديداي محافظه كاران در انتخابات را پدرخوانده ها خواهند گرفت، رويداد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016