دوشنبه 25 اسفند 1382

جبهه متحد بلوچستان ايران يورش و سركوب مردم كردستان را محكوم مي كند

جبهه متحد بلوچستان يورش وحشيانه و سركوب بيرحمانه مردم بي گناه كردستان ايران را محكوم كرده و از همه نيروهاي اپوزیسیون ایرانی در خواست مي كند كه مراتب اعتراض و انزجار خود را اعلام كنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

يورش ناجوانمردانه و ديكتاتور مابانه جمهوري اسلامي به كردستان ايران و كشتار و دستگيري مردم بيگناه كرد را مجددا محكوم مي كنيم. خلق محروم كرد نيز همچون خلق ستمديده بلوچ كه تجربه اي جز سركوب ، كشتار و خفقان و محروميت در طي دهه هاي گذشته نداشته است، پس از امضاي قانون اداره دولت انتقالی عراق، براي شركت در جشن خواهران و برادران كرد خود در كردستان عراق، در شهرها و روستاهاي كردستان ايران به جشن و شادي پرداختند. اما جمهوري اسلامي كه دشمن قسم خورده نه تنها كرد و بلوچ بلكه همه ايران است ، و با به رسميت شناختن حقوق حقه خلق كرد در عراق عنادي ديرينه دارد ، مشغول دستگيري ، كشتار و سركوب مجدد مردم كردستان ايران مي باشد.

جمهوري اسلامي همواره خود را مدافع خلق هاي نظير فلسطين ، بوسني ، كشمير، چچن ، و حتي گروهاي شيعه در عراق ، لبنان ، بحرين ، و غيره معرفي مي كند و نماز جمعه اي ها را براي طرفداري از اين جنبش ها همواره در تظاهرات و مجالس بسيج مي كند. اكنون چه گونه است كه همين رژيم ستمگر مردم كرد ايراني را به دليل سرور و شادماني براي احقاق حقوق برادران خود در كشور همسايه، سركوب مي كند. چگونه است كه اين ظالمان عوام فريب مردم تهران را دعوت مي كنند كه در سرور و سوگ عربهاي شيعه در عراق و يا لبنان و پاكستان فعالانه شركت كنند، اما اگر كرد ايراني در سوگ برادر كرد عراقي خود گريست و يا در شادي او خنده كرد، آنها را بدليل همدردي با برادران و خواهران كرد خود بشدت سركوب مي كند. در كدام برهه از تاريخ و در كجاي دنيا تزوير ، رياكاري و دورويي اينگونه عريان و بي پروا در معرض نمايش گذاشته شده است. ؟

جبهه متحد بلوچستان ايران از طرف خلق محروم بلوچ خود را در سرور و شادماني مردم كردستان ايران و عراق سهيم دانسته و نيز درغم سركوب ، دستگيري ها و كشتار مردم بيگناه كردستان ايران مراتب تسليت و همدردي خود و خلق بلوچ را اعلام مي دارد. اين وظيفه همه نيروهاي مخالف رژيم جمهوري اسلامي ميباشد تا اينگونه رياكاري ها و دو رويي هاي اين رژيم ضد مردمي را بر ملا ساخته و به دفاع از مردم محروم و زجر كشيده كردستان ايران بپا خيزند.

يكشنبه بيست و چهارم اسفند ماه 1382
جبهه متحد بلوچستان ايران

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/5695

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'جبهه متحد بلوچستان ايران يورش و سركوب مردم كردستان را محكوم مي كند' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016