پنجشنبه 27 فروردين 1383

در نقد نقطه نظرات مجيد محمدي درباره سايت بازتاب، افشین مشکی

در ارتباط با مقاله آقاي مجيد محمدي با عنوان خط سوم اقتدارگرايي ، افشاگريهاي محدود و سرکوب نامحدود منتقدان با توجه به اينکه اينجانب سايتهاي پربيننده فارسي زبان در زمينه مسائل سياسي را پيگيري مي نمايم به عقيده من و با ارائه ادله ذيل آقاي مجيد محمدي بعنوان يکي از نويسندگان ثابت سايت گويانيوز وزن و دقت اين سايت را با ارائه اينچنين مطالب غير واقعي بحد زيادي پايين مي آورد و نه تنها با ارائه مستندات غير واقعي که اثبات آنها براحتي با نگاهي به آرشيو سايتها قابل بررسي مي باشد
به بيراهه ميروند بلکه حقانيت بازتاب را آشکارا نشان خواهد داد .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ايشان بهتر است با مطالعه بيشتر و دست گذاردن بر نکاتي که با مستندات و ادله همخواني داشته باشد
به نقد و بررسي رسانه اي بپردازند چرا که اين نقد نا آگاهانه خود براي رسانه بازتاب حقانيت ايجاد مي
نمايد .
خارج از نگرش به شخصيت آقاي محسن رضايي و مطالب سايت بازتاب براحتي مي توان مثالهايي را بيان
کرد که نشانگر بي محتوايي استدلالهاي آقاي محمدي مي باشد.
در اينجا مختصرا به چندين نکته از اين انتقادات که هر بيننده عادي مانند اينجانب با رجوع به آرشيو سايت
بازتاب مي تواند ابتيا نمايد مي پردازم :
1- ايشان اعلام نموده اند که سايت بازتاب در حوزه هايي به افشاگري مي پردازد که هيچ ريسکي ندارد و
در مقابل رانتهاي حکومتي پيش پا افتاده است و حتي روزنامه پاچه ورماليده و لات و لوتي مثل کيهان نيز
بدانها نمي پردازد و آنقدر در مقابل آنچه در اين سايت افشا مي شود در حد خبردادن از سوء استفاده يک
قاضي تعزيرات در يک شهر کوچک دور افتاده و يک مدير آموزش و پرورش در شهرستاني ديگر است ميزان
سوء استفاده هاي اينها در حد استفاده از اتومبيل دولتي يا فروش اتومبيل دولتي به مديران است . اگر
آرشيو سايت بازتاب در يک ماه گذشته را بنگريم به عناوين گزارشات زير بر مي خوريم :
• 20 ميليون يورو براي تغيير دکوراسيون هواپيماي اختصاصي دولت
• سرنوشت ساختمان جديد مجلس در هاله اي از ابهام
• رابطه برکناري رئيس آزمون دانشگاه آزاد و فروش سوالات کنکور
• تحقيق وتفحص از استات اويل
• مرد خودروي ايران و مافياي خودروسازان
• معاملات پنهان دهها ميليارد توماني در صنعت نفت ايران
• ساخت داخل پوششي براي رانت خواري در معاملات خارجي
• هزينه 975 ميليون توماني براي مراسم افتتاحيه فرودگاه مهرآباد
2- در بخش ديگري از مقاله آقاي محمدي آمده است که اين افشاگريها در واقع ثروتهاي صدها ميليارد
توماني رئيس آقاي رضايي در مجمع تشخيص مصلحت و رهبر مافياي ثروت و قدرت و همه علماي اعلام در
سراسر کشور را در حاشيه قرار مي دهد .
در اين زمينه به مقاله تحقيق و تفحص از استات اويل به جايي نمي رسد در سايت بازتاب مي توان اشاره
کرد که در پاراگراف آخر اين بند بازتاب بعنوان يک رسانه ، خود همزمان شاهد ماجرا هم شده است و پس
از بيان اين مطلب که آقاي مهدي رفسنجاني در بازجويي وزارت اطلاعات اعلام نموده که آقاي عباس يزدي
را مي شناسد و بازتاب به گفتگوي خود با آقاي مهدي رفسنجاني رجوع نموده که در آن گفتگو آقاي مهدي
هاشمي رفسنجاني منکر آشنايي با آقاي يزدي شده بود که اين يکي از شاهکارهاي سايت بازتاب مي
باشد که جاي قدرداني داردکه نه تنها بعنوان يک رسانه بلکه بعنوان يک شاهد در ماجراي استات اويل وارد
گرديده است.
3- در بخش ديگري از مقاله آقاي محمدي به پرونده زهرا کاظمي اشاره شده است و گفته شده که سايت
بازتاب گزينه هاي ديگري مثل قتل توسط همکاران وي در سازمانهاي جاسوسي را پي مي گرفت . بايد
گفت انتشار هفت مقاله و سي و پنج خبر در ارتباط با مرگ زهرا کاظمي در سايت بازتاب نشاندهنده
اهميت موضوعي مي باشد که به حيثيت و آبروي نظام لطمه وارد نمود وطبيعي است که کليه احتمالات
ممکن در اين زمينه براي يک رسانه مد نظر قرار بگيرد و نويسندگان مطالب مختلف و فرضيه هاي مختلف را
بررسي نمايند .
4- در بخش ديگري از مقاله آقاي محمدي بيان نمده اند که در جريان انتخابات مجلس سايت بازتاب حمايت
صد درصدي از شوراي نگهبان نموده است. که در اين زمينه بايد توجه ايشان را به اخبار رد صلاحيتها در قبل
از انتخابات و يا خبر استفاده شوراي نگهبان از دانشجويان دانشگاه امام صادق جهت بررسي صلاحيت
داوطلبان نمايندگي مجلس جلب کرد و يا اخبار سايت بازتاب بعد از انتخابات در زمينه تخلفات انتخاباتي در
شهرهاي مختلف از جمله قوچان و يا ابطال قسمتي از آراي فريدونکنار اشاره نمود که در اين زمينه نيزمقاله
اي با عنوان شوراي نگهبان و شکاف در امنيت ملي به موضوع انتخابات پرداخته است .
5- در قسمتي از گزارش ايشان عنوان نموده اند که سايت بازتاب بيشترين حساسيت را به مسائل
سياست خارجي دارد و به همه آنها از چشم انداز امنيتي نظر مي کند . در اين مورد هم با رجوع به
مقالات بازتاب در زمينه مسائل سياست خارجي که عمدتاً به ضعف ديپلماسي و فقدان يک استراتژي
مشخص در سياست خارجي کشور بر مي گردد و يقيناً در اين زمينه ملاحظات امنيتي با توجه به اينکه در
دو سوي ايران کشورهاي افغانستان و عراق درگير جنگ مي باشند طبيعي و لازم است .
6- و در آخر هم آقاي محمدي از نپرداختن سايت بازتاب به مسئله دسترسي آزاد به رسانه ها اشاره کرده
اند . بايد توجه ايشان را به اخبار بازتاب در زمينه فيلتر شدن سايتهاي اينترنتي و ترکيب اعضاي کميته
فيلترينگ و همچنين مقايسه سايتهاي سياسي فيلتر شده با سايتهاي غير اخلاقي که فيلتر نشده بودند
اشاره کرد .
اميدواريم سايت گويا در انتخاب مطالب و ثقيل بودن آنها جانب احتياط را رعايت نموده و سياق و سبک خود
را با مطالب بدون مطالعه و سطحي آغشته ننمايد.

افشین مشکی

[خط سوم اقتدارگرايي: افشاگري هاي محدود و سركوب نامحدود منتقدان، مجيد محمدي]

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/6456

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'در نقد نقطه نظرات مجيد محمدي درباره سايت بازتاب، افشین مشکی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016