شنبه 29 فروردين 1383

گفتگوي پيمان پاك مهر با محمدعلي دادخواه

"ديگر در جهاني نيستيم كه در گوشه اي از آن از "جمجمه" افراد مناره بسازند. امروز كوچكترين اقدامي كه در جهت تضييع حقوق عليه يك انسان برداشته مي شود رسانه ها آن را فورا منتشر و به اعلام انزجار وجدان هاي عمومي مي انجامد"

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

www.tabriznews.com
pakmehr88@hotmail.com

"محمد علي دادخواه "، حقوق دان و "سخنگوي كانون مدافعان حقوق بشر ايران" با دفاعيات مبتني بر منابع حقوقي و مصادر فقه، كه نشانگر عمق واقعي فكر پديد آورندگان قانون اساسي بود، در شعبه يك دادگاه انقلاب تبريز از موكل خود دفاع كرد.
پس از پايان دادگاه علني، "دادخواه" در گفتگويي اختصاصي به سوالات خبرنگار سرويس سياسي تبريز نيوز , پاسخ داد.

تبريز نيوز : آقاي " دادخواه" شما به عنوان يكي از وكلاي مدافع " انصافعلي هدايت" خبرنگار آزاد در دومين جلسه علني دادگاه به رياست " نقوي " قاضي شعبه اول دادگاه انقلاب تبريز حضور داشتيد , آيا از روند دادگاه راضي بوديد ؟

"محمد علي دادخواه " : اقدام دادگاه انقلاب تبريز گامي بود كه از زمان انقلاب تا كنون , هيچ قاضي دادگستري برنداشته بود . بايد خرسندي خودم را از رفتار قانون گرايانه رياست محترم دادگاه اعلام بكنم كه عليرغم شعبه هايي كه من قبلا در دادگاه انقلاب تهران و برخي ديگر از شهرها داشتم , دادگاه شعبه اول طبق قانون تنظيم و تشكيل شد . قانون آيين دادرسي بايد هايي در چنين مواردي اعلام كرده كه كاملا رعايت شد . هرچند باز هم به صلاحيت ذاتي دادگاه اعتراض كردم ,اما رضايت خودم را به عنوان دست اندر كار حقوق اعلام مي كنم . دادگاه وقت كافي داد تا منابع فقهي و نظري قوانيني كه در كيفر خواست آمده بود را تجزيه تحليل كنم .اقدامات قانوني قاضي نقوي طليعه فرخنده اي است كه در تبريز رخ داد , اميدوارم ساير دادگاه هاي عمومي و انقلاب بر اين روش تاسي كنند .

تبريز نيوز : در دفاع از موكل خود كدام روش را برگزيديد ؟

" محمد علي دادخواه " , دو طريقه متداول وجود دارد , تفتيشي و اتهامي . كه من دومي را انتخاب كردم . در اين روش دادگاه بايد اتهام را اثبات كند , كه وكيل مدافع سدي است كه اصل برايت , صحت و طهارت را حفظ مي كند . اول , موازين قانوني را با توجه
در دادگاه كه روش اتهامي روش اتهامي استفاده كردم . اول , موازين قانوني را با توجه به منابع حقوق و مصادر ذات قانون گذاري براي دادگاه تجزيه و تحليل كردم و بعد از آن دادگاه را در اين موضع نشاندم كه بايد طبق قانون راي دهد .

تبريز نيوز : برخي خبرنگاران در دادگاه ها با اتهاماتي چون حضور در جلسات و تجمع هاي غير قانوني و حضور در صحنه درگيري و آشوب جرم تحريك مردم مواجهند , آيا موارد بالا جز اعمال مجرمانه به شمار مي آيد ؟

" محمد علي دادخواه ": خبرنگار چشم وگوش جامعه است . در خصوص تحريك , فعل مقيد است بايد كسانيكه تحريك شدند به عنوان مباشر و معاون بايد در دادگاه باشند . ذات اين ادعا چون با صلاحيت اضافي كه آيين دادرسي ما ذكر كرده است فقط بايد مباشر و معاون در اين دادگاه محاكمه شوند , اگر كس ديگري نباشد اين ادعا رد مي شود .خبرنگاران به اخلاق حرفه اي خود پايبند هستند و توهين ومصاديق آن را به كار نمي بندند . امر به معروف و نهي از منكر طبق اصل 8 قانون اساسي وظيفه هر كس , به ويژه خبرنگاران است كه امر به معروف و نهي از منكر كنند .
در خصوص حضور در اجتماعات , صحنه درگيري , خبرنگاران با داشتن كارت خبرنگاري مكلف اند در هر اجتماعي اعم از قانوني يا غير قانوني شركت كنند . هر كسي شغل خود را بايد با مسئوليت و وظيفه مندي انجام دهد , اكر حتي اجتماعي غير قانوني باشد , خبرنگار كه غير قانوني نيست .

تبريز نيوز : حضور خبرنگاران , فعالان حقوق بشر در دادگاه چه تاثيري در افكار عمومي و دادگاه دارد ؟

" محمد علي دادخواه ": اگر دادگاهي به قانون پايبند بود مورد توجه افكار عمومي قرار مي گيرد . به خصوص زمانيكه , افكار عمومي متخصصان باشد . وكلاي دادگستري و طالبان حقوق بشر اهل فن تلقي مي شوند و اهل فن اهل اصطلاحند و بر موازين اشراف و تسلط دارند . حضور خبرنگاران , فعالان حقوق بشر در دادگاه باعث حمايت گسترده معنوي از دادگاه مي شود .

تبريز نيوز : آيا واكنش ها و اخطارهاي بين المللي بر دادگاه هاي متهمان سياسي و مطبوعاتي تاثيري دارد ؟

" محمد علي دادخواه ": به طور وضوح نديدم . ولي افكار عمومي , جرايد در دادگاه ها تاثير مي گذارد . اخطار هاي مجامع حقوق بشري هم موثر است .

تبريز نيوز : بيشترين موانع شما در دفاع از موكلي كه اتهام سياسي متوجه اوست , چيست ؟

" محمد علي دادخواه ": عدم تمايل رييس دادگاه به قانون و اجراي آن و قانون گريز بودن دادرسان از موانع اصلي پيش روي ما در دفاع از موكلاني است كه اتهامات سياسي متوجه آن هاست .

تبريز نيوز: آيا با احيا دادسراها شرايط رسيدگي به پرونده هاي متهمان سياسي تغيير خواهد كرد ؟

"محمد علي دادخواه " : داسراها حق دخالت در امور سياسي را ندارند . اصل 168 به صراحت بر رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي در حضور هيات منصفه و در محاكم دادگستري تاكيد دارد . دادگاه انقلاب , عمومي و نظامي صلاحيت رسيدگي به جرايم سياسي را ندارند .

تبريز نيوز : اكنون بخشي از حاكميت با چالش جهاني " حقوق بشر" مواجه است . پاشنه آشيل حقوق بشر در ايران كجاست ؟

" محمد علي دادخواه ": بايد بپذيريم كه خير انديشان تمام دنيا به مسيله حقوق بشر اهميت داده و به دقت به آن توجه مي كنند . اگر دولتمردان وحاكمان آزادي هاي اساسي را كاملا رعايت مي كردند , با چالش هاي فعلي مواجه نبوديم بلكه با سازش و تفاهم رو برو بوديم . تفاهم مفهوم انطباق نمي دهد . تفاهم يعني فهم و درك همديگر , وقتي كشوري حقوق بشر را رعايت نمي كند هر چه قدر هم بي گناه باشد در ساير موارد مورد حمايت افكار عمومي جامعه جهاني قرار نمي گيرد .

تبريز نيوز : در شرايطي كه حقوق بشر نظام هاي سياسي را به چالش مي طلبد , آيا اقتدارگرايان خواهند توانست پس از قبضه قدرت توسط محافظه كاران و سنت گرايان به نقض حقوق بشر ادامه دهند ؟ آيا شاهراه نقض حقوق بشر در ايران تنگ خواهد شد ؟

"محمد علي دادخواه " : روند نقض حقوق بشر در ايران برخلاف وجدان و منطق مورد تاييد جهان است . ديگر در جهاني نيستيم كه در گوشه اي از آن از " جمجمه " افراد مناره بسازند. امروز كوچكترين اقدامي كه در جهت تضييع حقوق عليه يك انسان برداشته مي شود رسانه ها آن را فورا منتشر و به اعلام انزجار وجدان هاي عمومي مي انجامد . نظام هاي سياسي هر چه قدر بي توجه , بي قيد , بي علاقه و فاقد اعتقاد به حقوق بشر باشند , نظم نوين جهاني و تمايلات مصلحان جهان آن ها را وادار خواهد كرد كه در رفتار خود تجديد نظر كنند .

تبريز نيوز : به عنوان سخنگوي كانون مدافعان حقوق بشر ايران لطفا بفرماييد كه پس ثبت جهاني كانون , اعلام موجوديت آن چه زماني رسما اعلام خواهد شد ؟

"محمد علي دادخواه ": اخيرا پس از اين كه كانون مدافعان حقوق بشر ثبت جهاني شد و به عنوان يك N.G.O منحصر به فرد به ثبت رسيد , در أخرين جلسه اي كه در منزل خانم شيرين عبادي برگذار شد قرار شد تا در اواسط خرداد 83 در سالن يكي از دانشكده هاي حقوق دانشگاه تهران , كانون به صورت رسمي اعلام موجوديت كند .

تبريز نيوز: رييس و اعضاي هيات موسس كانون مدافعان حقوق بشر چه كساني هستند ؟

"محمد علي دادخواه ": خانم شيرين عبادي رييس , آقاي شريف نايب رييس و سلطاني , سيف زاده هم از اعضا هيات موسس و من هم سخنگوي كانون هستم .


تبريز نيوز : به عنوان سوال آخر , چه انگيزه اي باعث شده تا بدون كوچكترين چشم داشتي رنج سفر به شهرها و دفاعيات پرهزينه متهمان سياسي و مطبوعاتي را بپذيريد ؟

" محمد علي دادخواه " : من يك ايراني ام و وطنم را دوست دارم . هر ايراني كه وطن خود را دوست دارد در حيطه مسئوليت و تخصص بايد به اقتدار كشورش كمك كند . من از كسانيكه بهترين اوقات خودشان را صرف توسعه سياسي و فرهنگي كشور كرده وبه علت بي قانوني دچار چالش هاي متفاوتي شده اند تلاش نمودم از حقوق قانوني آن ها دفاع بكنم , اگر موفقيتي داشتم از عنايات خداوندي و انفاس قدسي هم ميهنانم است .

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/6533

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گفتگوي پيمان پاك مهر با محمدعلي دادخواه' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016