پنجشنبه 10 ارديبهشت 1383

دادخواه: تاخير دولت خاتمي در برخورد با اطلاعيه سپاه سربلند محمد، بسيار آفت زاست، پيمان پاک مهر

پيمان پاك مهر – روزنامه نگار در تبريز
www.tabriznews.com
pakmehr88@hotmail.com
Tel,fax: 0098 411 5531723

تبريز نيوز: سرويس سياسي : انتشاراطلاعيه‌ تهديد آميز "سپاه سربلند محمد" , عليه نويسندگان, وكلا , منتقدين, فعالان حقوق بشر و بانوي صلح ايران ( شيرين عبادي ) , واكنش افكار عمومي و تحليل گران سياسي در ايران را برانگيخت .
" محمد علي دادخواه " , حقوق دان و " سخنگوي كانون مدافعين حقوق بشر" , در گفتگو با سرويس سياسي تبريز نيوز, خواهان واكنش سريع و منطقي دولت خاتمي به اين اطلاعيه شده است ...

تبريز نيوز: آقاي دادخواه , كدام طيف يا جرياني مي تواند اطلاعيه تهديد آميز "سپاه سربلند محمد" را صادر كند ؟

دادخواه: “ تعصب كور “ و “ جهالت “ . چنين اطلاعيه هايي از ذهن هايي كه واقع بين و حقيقت گرا نيستند تراوش و بر مبناي عدم نگرش واقع بينانه به ساز و كار هاي اجتماعي و راه حل هاي بهبود تغيير جامعه شكل مي گيرد . آيا كسيكه مي گويد من از " سپاه محمد" هستم , بايد با نگرش استدلال و استنتاج و خردورزي كه قانون , عقل و دين روي آن فشار آورده مسايل را بيان كند يا با " منطق اسلحه"؟. قاعدتا فكر را نمي شود توقيف و دربند كرد . به انديشه تنها با انديشه مي توان به مقابله نشست , اگر اين ها واقعا معتقد به دين خداوند هستند اين چه منطقي است كه به اسلحه متوسل مي شوند ؟. اين ها از فضاي باز و امكان پاسخ گويي گريزانند . كسانيكه در كوله بارش جهل و ظلمت مي آورد قاعدتا از منطق و نور گريزان است .

تبريز نيوز : چرا در اطلاعيه‌ تهديد آميز "سپاه سربلند محمد" , نام بانوي صلح ايران , خانم شيرين عبادي , هم به چشم مي خورد ؟

دادخواه : خانم شيرين عبادي , مورد " اقبال عمومي جامعه روشنفكري ايران" , قرار داشته و به سبب انتقاد هايي كه در مورد عدم رعايت قانون و " مقابله با گروه هاي" خود سر " داشته اند , نام ايشان در اين ليست قرار گرفته است . البته تهديدات بسياري توسط نامه و تلفن صورت گرفته كه مسيولين وزارت كشور به آن حساس هستند .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

تبريز نيوز : انتظار شما از دولت خاتمي , چيست ؟

دادخواه : رسالت كسانيكه داعيه دار امنيت , قانون مداري و رعايت حال شهروندان هستند بسيار سنگين است . آقاي خاتمي بايد واكنش سريع , قاطع و منطقي داشته باشند تنها با گفتار فقه مسيله حل نخواهد شد , چرا كه تاخير در اين مسيله آفت بسياري به همراه خواهد داشت . بايد مشخص شود كساني كه وجهه جهاني ايران را با صدور اطلاعيه هاي تهديد آميز مخدوش و در داخل رعب وترس ايجاد مي كنند , چه انگيزه اي داشته و از كجا تقويت مي شوند .

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/6993

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دادخواه: تاخير دولت خاتمي در برخورد با اطلاعيه سپاه سربلند محمد، بسيار آفت زاست، پيمان پاک مهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016