چهارشنبه 17 تير 1383

پال تاک عمومی اتحاد جمهوريخواهان ايران: چشم انداز جنبش دانشجویی در ايران، سعيد پيوندی، علامرضا مهاجری نژاد، 11 ژوئيه

پال تاک عمومی اتحاد جمهوريخواهان ايران
10 ژوئيه 2004 برابر با 20 تير ماه 1383

موضوع: چشم انداز جنبش دانشجویی در ايران
ميهمانان : سعيد پيوندی , علامرضا مهاجری نژاد ( عضو اتحاديه دانشجویی و فارغ التحصيلان ايران)


زمان: روز شنبه، 11 ژوئيه برابر با 20 تير ماه 1383
ساعت 20:30 بوقت تهران، 18:00 بوقت اروپاي مرکزي، و 9:00 بوقت کاليفرنيا
محل: محل گرد همآيي در يک اتاق پالتاک با مشخصات زير مي باشد:

نام اتاق:
Jomhouri
است و زير گروه
Nationality Other
مي باشد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/9831

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پال تاک عمومی اتحاد جمهوريخواهان ايران: چشم انداز جنبش دانشجویی در ايران، سعيد پيوندی، علامرضا مهاجری نژاد، 11 ژوئيه' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016