يكشنبه 21 تير 1383

رييس روابط عمومي دادستاني: بازداشت دو عضو کانون صنفي معلمان، درارتباط با مسايل صنفي نيست، ايرنا

تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامي ۲۱ / ۰۴ / ۸۳
داخلي.فرهنگي.معلمان .شادابي.
رييس روابط عمومي دادستاني عمومي و انقلاب استان تهران با تاييد خبر
دستگيرى دو عضو "کانون صنفي معلمان " گفت : بازداشت اين افراد، ارتباطي با
مسايل صنفي معلمان ندارد.
" محمد شادابي " روز يکشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضايي ايرنا،
وجود هرگونه ارتباط ميان دستگيرى اين افراد با مسايل صنفي معلمان را رد
کرد و افزود : موضوع در آينده پس از تفهيم اتهام و دفاعيات متهمان به اطلاع
عموم خواهد رسيد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وى خاطرنشان کرد : به لحاظ قانوني ، نميتوان در اين مرحله عناوين
اتهامي دستگيرشدگان را ذکر کرد.
يک عضو کانون صنفي معلمان ايران ، صبح روز يکشنبه از دستگيرى و
بازداشت دو عضو ديگر اين کانون خبر داده بود.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/9937

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'رييس روابط عمومي دادستاني: بازداشت دو عضو کانون صنفي معلمان، درارتباط با مسايل صنفي نيست، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016