شنبه 3 مرداد 1383

عيسي سحرخيز: بيكاري روزنامه‌نگاران بر قبول خودسانسوري از سوي آنها ارجحيت دارد، ايسنا

عضو شوراي مركزي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات معتقد است: عدم انتشار بسياري از اخبار به علت فقدان ارزش خبري آنها نيست، بلكه به علت خودسانسوري است.

عيسي سحرخيز در نشستي با موضوع “قداست قلم، صداقت خبر، رسالت خبرنگار“ كه با حضور اعضاي شوراي مركزي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در محل خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، برگزار شد، روزنامه‌نگاري و خبرنگاري بدون پذيرفتن رسالت اين حرفه و در راستاي منافع شخصي را به منزله‌ي حفظ شغل و حفظ نشريه‌ي متبوع آن خبرنگار يا روزنامه‌نگار دانست و اظهار عقيده كرد: رسالت يك خبرنگار تبيين و ريشه‌يابي سر مگويي است كه مردم مي‌توانند در محافل عمومي‌اي همچون تاكسي، اتوبوس، كوچه و بازار بگويند ولي رسانه‌ها از انعكاس آن پرهيز دارند. در غيراين صورت مراكز قدرت، قدم به قدم جلو مي‌آيند و روزنامه‌نگاران مجبور به عقب‌نشيني مي‌شوند تا جايي كه خودمان تصميم مي‌گيريم كه مطبوعه‌مان را همينگونه بپذيريم.

وي با اشاره به اينكه برخي مطبوعات حتي حاضر به انعكاس بيانيه‌هاي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات كه حامي آنها محسوب مي‌شود، نيستند، خاطرنشان كرد: اينكه برخي اخبار منتشر نمي‌شود، به علت عدم ارزش خبري آنها نيست بلكه به علت جو خودسانسوري است كه بر روزنامه‌نگاران حاكم است، آن هم با توجيه بقاي نشريه و براي اينكه عده كثيري بيكار نشوند.

مدير مسوول ماهنامه‌ي توقيف‌شده‌ي آفتاب، مطبوعاتي را كه با چنين توجيهاتي تن به خودسانسوري مي‌دهند را بنگاه دانست و در اين باره گفت: آنچه كه يك روزنامه‌نگار مي‌نويسد، قداست دارد. اگر واقعا نمي‌توانيم بنويسيم، نبايد خودمان را محق بدانيم كه با سانسور و خودسانسوري اخبار مردم را به بيراهه بكشانيم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين عضو شوراي مركزي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات با تاكيد بر اينكه يك روزنامه‌نگار بايد صداقت داشته باشد، افزود: بهتر است ترجيح بدهيم بيكار باشيم يا حرفه‌اي به جز روزنامه‌نگاري برگزينيم ولي تن به خودسانسوري ندهيم و نگاه مردم به خودمان را تغيير ندهيم. چرا كه مردم از هر يك از ما انتظار دارند كه به گونه‌اي بنويسيم و اگر خط‌مشي نگارشمان را تغيير دهيم، آنها ديگر نگاه گذشته را به ما نخواهند داشت.

سحرخيز در پايان ايجاد هرنوع محدوديت فراتر از آنچه كه در قانون اساسي و قانون مطبوعات آمده است را به ضرر مردم و فضاي گردش آزاد اطلاعات دانست.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/10355

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'عيسي سحرخيز: بيكاري روزنامه‌نگاران بر قبول خودسانسوري از سوي آنها ارجحيت دارد، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016