يكشنبه 4 مرداد 1383

تنها ازمردگان کاری ساخته نیست؛ صدای زندانیان سیاسی اعتصابی را پر قدرت پژواک دهیم، کانون خاوران

خبر را شاید تا کنون شنیده ویا خوانده باشید٫ اعتصاب غذای زندانیان سیاسی بند ١ کشتارگاه اوین وارد مرحله ی خطرناکی شده است ٫ نیروی بدنی زندانیان بتدریج تحلیل رفته و ضعف جسمی و بیهوشی روآورشده است ٫ یادمان باشد که حتی در شرایط عادی ، بسیاری از زندانیان سیاسی ایران بخاطر تاثیرات شکنجه ، شرایط زندان و غذای بی کیفیت ، از وضع جسمی خوبی برخوردار نیستند ، تا چه رسد به وقتی که اعتصاب غدا هم کرده باشند ٫ از سوی دیگر رژیم پوسیده ی ایران سعی دارد تا با به شکست کشاندن این اعتصاب فضای یاس و نا امیدی را دامن بزند ٫
اکنون در این شرایط ، دو راه پیش روی ما است ٫ یکی اینکه دست روی دست بگذاریم و بی تفاوت و تماشاگر منتطر بمانیم تا یک یا چند تن از زندانیان سیاسی اعتصابی از دست بروند و بعد برایشان مراسم بزرگداشت برگذار کنیم و دیگرآنکه پیش از اینکه دیر شود ، با هر امکانی که داریم برای فراخواندن وجدانهای آگاه مردم جهان به همصدایی و اعتراض به جمهوری اسلامی تلاش کنیم ٫

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

انسانهای آزاده
آنکه ازجا نش مایه می گذارد تا اعتراضش را به گوش دیگران برساند ، راههای عادی بیان اعتراض را به روی خود بسته دیده است ٫ زندانیان سیاسی ایران در چنگال آلوده ی رژیمی اسیرند که برای ماندن در قدرت از قربانی کردن میلیونها انسان هم ابایی ندارد٫ صدای زندانیان سیاسی ، بخشی از صدای معترض مردم تحت ستم ایران است ؛ این صدا نباید خاموش شود ٫
تنها از مردگان کاری ساخته نیست ٫ از هر طریقی که می توانید صدای اعتراض زندانیان سیاسی اعتصابی را پرقدرت پژواک دهید ٫

کانون خاوران

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/10377

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تنها ازمردگان کاری ساخته نیست؛ صدای زندانیان سیاسی اعتصابی را پر قدرت پژواک دهیم، کانون خاوران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016