يكشنبه 1 شهريور 1383

مسدود شدن سايت های اطلاع رساني اصلاح طلب، گزارشگران بدون مرز

در ادامه سياست سرکوب مطبوعات و رسانه های آزاد در ايران سايت اطلاع رساني رويداد توسط مسئولان قضاي ايران مسدود و کنترل آن از دست مسئولان آن خارج شده است. دو سايت ديگر امروز و بامداد نيز ممکن است به همين سرنوشت دچار شده باشند.

از دو روز پيش دسترسي به سايت های اطلاع رساني نزديک به اصلاح طبان رويداد، بامداد و امروز امکان ناپذير شده است. بنا بر اطلاعاتي که بدست ما رسيده است سايت رويداد از سوی مسئولان امنيتي قوه قضاييه مسدود و امکان کنترل آن از دست مسئولان سايت خارج شده است. بنا بر همين اطلاعات تعدادی از مسئولان فني و وب نگاران سايت های اطلاع رساني اصلاح طلبان احضار و يا تحت تعقيب قرار گرفته اند.

مقامات رسمي قضايي و انتظامي در اين باره سکوت کرده اند و درباره ی مسدود شدن سايت رويداد که سايت رسمي جبهه مشارکت است و دستگيری احتمالي تعدادی از دست اندرکاران سايت های اطلاع رساني خبری منتشر نکرده اند .

گزارشگران بدون مرز اقدامات مقامات ايراني را در ايجاد محدوديت بيشتر برای دسترسي، استفاده و نوشتن در شبکه های اينترنت محکوم و نگراني عميق خود را از سرنوشت وب نگاران احضار شده اعلام مي کند. مسئولان حکومت ايران اخيرا سياست سرکوب خود را در عرصه اينترنت شدت داده اند و سانسوردر ايران در بعد از انتخابات مجلس هفتم افزايش يافته است. همچنانکه ما در اطلاعيه های گذشته پيش بيني کرده بوديم، قدرت حاکم با مسدود کردن سايت های اطلاع رساني و دستگيری وب نگاران معترض مرحله جديدی از ايجاد محدويت را آغاز کرده اند.


دفتر ايران - گزارشگران بدون مرز
پاريس - يکشنبه اول شهريور ١٣٨٣ – ٢٢ اوت ٢٠٠۴

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که :

با ده روزنامه نگار زندانی، ايران بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است

علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ازجمله سي و شش رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده اند

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11161

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مسدود شدن سايت های اطلاع رساني اصلاح طلب، گزارشگران بدون مرز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016