دوشنبه 2 شهريور 1383

اعتصاب غذاي دو تن از بازداشت شده گان روز سه شنبه، كميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي

كميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي

اطلاعيه خبري

دوم شهريور 1383

براساس گقته هاي بعضي از بازداشت شده گان در مقابل دفتر سازمان ملل كه در طي روز گذشته آزاد شده اند و اغلب آنها از مردم مي باشند، در روز جمعه شيوا نظرآهاري و اكرم اقبالي به نشانه اعتراض به بازداشت غير قانوني خود دست به اعتصاب غذا زدند كه پس از اعلام اين اعتصاب غذا مسئولين زندان اين دو را به مكان نامعلومي منتقل ميكنند. هم چنين طبق گفته هاي آنان هر روز چندين نوبت از زندانيان بازجويي به عمل مي آمد كه آنان را از لحاظ روحي در وضعيت نامطلوبي قرار مي داد.

كميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي ضمن محكوم كردن بازداشت كليه متحصنين در مقابل دفتر سازمان ملل خواستار آزادي تك تك اين مبارزين مي باشد و هم چنين به كليه مسئولان حكومتي و تمامي دستگاههاي قضايي و امنيتي اخطار ميدهد اگر طي اين بازداشت ها مشكلي در سلامتي جسمي و روحي اين مبارزين به وجود آيد، شاهد اعتراضات گسترده تري در سراسر كشور خواهند بود.

و دير نيست زماني كه سر خواهيم داد سرود رهايي را در اين سرزمين.

كميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي

komitedefa@yahoo.com

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11196

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اعتصاب غذاي دو تن از بازداشت شده گان روز سه شنبه، كميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016