جمعه 20 شهريور 1383

مادر حنيف مزروعي: اطلاعي از پسرم ندارم، ايلنا

تهران-خبرگزاري كار ايران
مادر حنيف مزروعي ، گفت : با وجودي كه بيش از 48 ساعت از بازداشت پسرم مي‌‏گذرد , اما هيچ‌‏گونه اطلاعي از وي نداريم .
وي درگفت‌‏وگو با خبرنگار حقوقي "ايلنا" با اشاره به اينكه دو روز گذشته ، طي احظاريه‌‏اي كه دريافت كرديم ، پسرم "حنيف" بايد خود را به اداره اماكن نيروي انتظامي معرفي مي‌‏كرد , افزود : از آن زمان تاكنون هيچ اطلاعي از پسرم نداريم و هيچ‌‏گونه تماسي نيز با منزلمان گرفته نشده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

همسر رجبعلي مزروعي ادامه داد : اداره اماكن پسرم را فقط براي اداي برخي توضيحات احضار كرد ، اما با اين وجود ، وي هنوز به منزل مراجعه نكرده است.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11834

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مادر حنيف مزروعي: اطلاعي از پسرم ندارم، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016