دوشنبه 16 شهريور 1383

صبح امروز «اکرم اقبالي» يکي ديگر از بازداشت شدگان تحصن مقابل دفترسازمان ملل آزاد شد، ايلنا

تهران-خبرگزاري کار ايران

" اکرم اقبالي" که در هنگام تحصن برخي خانواده هاي زندانيان سياسي در مقابل در سازمان ملل دستگير شده بود، با قرار کفالت آزاد شد.
" شيوا نظرآهاري" که پس از بازداشت در اين تحصن ديروز آزاد شد، به خبرنگار حقوقي" ايلنا" گفت : در ابتدا براي خانم "اقبالي" قرار وقيقه 40 ميليون توماني صادر شده بود اما به دليل عدم توانايي در پرداخت اين مقدار وثيقه، وي با تبديل قرار وثيقه به کفالت که از سوي معاون دادستان تهران صادر شده بود، آزاد شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11674

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'صبح امروز «اکرم اقبالي» يکي ديگر از بازداشت شدگان تحصن مقابل دفترسازمان ملل آزاد شد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016