چهارشنبه 4 شهريور 1383

عضو كميته پيگيري استيضاح وزير راه و ترابري: نمايندگان متقاضي استيضاح وزير راه برخواسته خود مصر هستند، ايلنا

تهران-خبرگزاري كار ايران

عضو كميته پيگيري استيضاح وزير راه و ترابري گفت: نمايندگان متقاضي استيضاح احمد خرم؛ وزير راه و ترابري بر خواسته خود مصر هستند و بيش از 45 نماينده ديگر نيز خواهان استيضاح شده‌‏اند.
علي احمدي؛ نماينده ممسني در گفت و گو با خبرنگار پارلماني" ايلنا" تصريح كرد: حدود 7 نفر از نمايندگان خواهان استيضاح امضاي خود را پس گرفته‌‏اند اما 45 نفر ديگر نمايندگان خواهان استيضاح خرم شده اند كه چون فرم درخواست استيضاح در هيات رئيسه بود، موفق به پر كردن فرم نشده اند.
احمدي در پاسخ به اين سوال كه آيا در استيضاح خرم فراكسيوني عمل شده است؟ تصريح كرد: طرح استيضاح وزير راه و ترابري كه با 67 امضاء تقديم هيات رئيسه مجلس شد، تصميم فردي نمايندگاني از همه فراكسيون ها بود و هنوز هيچ فراكسيوني حمايت از استيضاح را عنوان نكرده است.
وي همچنين در خصوص احتمال تلاش هيات رئيسه براي پس گرفتن امضاء نمايندگان گفت: تلاش براي پس گرفتن امضاي نمايندگان راه به جايي نمي‌‏برد، زيرا نمايندگان در تقاضاي خود بسيار مصر هستند.
نماينده ممسني تصريح كرد: كش دادن اين موضوع به سود دولت، وزارت خانه مربوطه و نمايندگان نيست و نمايندگان نبايد استيضاح خرم را بيش از اين به تعويق بيندازند.
احمدي در پاسخ به اين سوال كه يك بار ديگر در تاريخ 9 تيرماه نيز استيضاح خرم با 47 امضاء به هيات رئيسه رسيد اما نمايندگان امضاي خود را پس گرفتند، گفت: نمايندگان امضاي خود را پس نگرفتند، متاسفانه در آن تاريخ يكي از نمايندگان امضاء كننده استيضاح به هيات رئيسه مراجعه مي‌‏كند و به دليل مخالفت خود تقاضاي استيضاح را پس مي‌‏گيرد، در حالي كه هيات رئيسه نبايد نامه را تحويل مي داد زيرا هر فردي تنها مسوول امضاي خودش مي باشد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي افزود : ما نيز به احترام دوستمان در آن برهه از زمان تقاضاي استضاح را مطرح نكرديم.
نماينده ممسني در خصوص استيضاح حاجي؛ وزير آموزش و پرورش گفت: استيضاح ايشان را شنيده ام و موافق استيضاح هستم اما هنوز موفق به امضاء طرح استيضاح ايشان نشده ام.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11254

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'عضو كميته پيگيري استيضاح وزير راه و ترابري: نمايندگان متقاضي استيضاح وزير راه برخواسته خود مصر هستند، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016