جمعه 13 شهريور 1383

سرانجام مرحمت اسلامي و لطف لائيسيته کار خود را کرد، احسان نراقي

پيامي براي صلح دوستان جهان

امروز صبح مردم فرانسه با دو واقعه مسرت بخش از خواب بيدار شدند، زيرا نزديک به يک هفته بود آنها در کابوس خطر کشته شدن دو روزنامه نگار بي گناه با وحشت فراوان به سر مي بردند. آنها امروز با اخبار صبح از اين وحشت به در آمدند و شنيدند که گروگان ها بر اثر اقدامات مسلمانان دنيا بخصوص مسلمانان فرانسوي و نمايندگان آنها که در مسجد بغداد همراه با عراقي ها نماز خواندند، بزودي آزادي خود را بدست خواهند آورد.
از طرف ديگر، ديروز که مدارس در آغاز سال تحصيلي جديد شروع به کار کردند، همه با نگراني تمام منتظر اين بودند که آيا قانون منع حجاب، باعث تشنج در سراسر فرانسه، بخصوص مدارس و در ميان جوانان خواهد شد؟ خوشبختانه ديروز، در ابتداي سال تحصيلي جديد، از 240 دختري که با روسري به مدرسه رفته بودند، 170 نفر از آنان با لبخند، به اجراي قانون گردن نهادند، در حالي که به دستور وزير فرهنگ فرانسه، روساي مدارس با 70 نقري که مايل نبودند روسري را از سر بردارند، با مدارا و نهايت احترام رفتار کردند.
نتيجه آنکه مرحمت اسلامي همراه با لطف و کرامت لائيسيته فرانسوي مانع هرگونه خشونتي شد. چه بسا اين دو واقعه درسي باشد براي همه تندروان در شرق و غرب عالم که مرحمت و لطف را در همه حال جانشين خشونت و تندروي هاي ضد انساني کنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11573

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سرانجام مرحمت اسلامي و لطف لائيسيته کار خود را کرد، احسان نراقي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016