يكشنبه 22 شهريور 1383

انشعاب ۱۰ انجمن اسلامى دانشگاه هاى کشور از دفتر تحکيم وحدت (طيف شيراز)، ايرنا

تهران ،خبرگزارى جمهورى اسلامى ۲۲ / ۰۶ / ۸۳
داخلى.فرهنگى.دانشگاه .
انجمن اسلامى ده دانشگاه کشور در ساعات آغازين روز يکشنبه ، با انتشار
بيانيه اى به دليل آنچه که عدم برگزارى انتخابات زودهنگام ناميدند، از
دفتر تحکيم وحدت (طيف شيراز ) جدا شدند.
به گزارش خبرنگار گروه فرهنگى ايرنا، پس ازشکست مذاکرات دو روزه بر سر
برگزارى انتخابات زود هنگام شوراى مرکزى دفتر تحکيم وحدت ( طيف شيراز )۱۰
دانشگاه عضو فراکسيون نوگراى اين اتحاديه در نشست قزوين اعلام کردند که
ديگر در نشست هاى دفتر تحکيم وحدت شرکت نخواهند کرد.
اين بيانيه از سوى دانشگاه هاى علوم پزشکى اردبيل، علوم پزشکى کرمان ،
علوم پزشکى گلستان ،علوم پزشکى مازندران ، علوم پزشکى مشهد، دانشگاه هاى
فردوسى مشهد، بوشهر، شهيد بهشتى، امام محمد باقر (ع ) سارى ومازندران امضا
شده است .
در اين بيانيه بااشاره به نحوه شکلگيرى اين تشکل آمده است که راديکاليسم
و حزب نمايى جنبش دانشجويى عامل تشکيل طيف جديد و خروج اين دانشگاه ها از
اين اتحاديه است و طيف جديد در جهت عقلانى شدن فعاليت هاى سياسى دانشجويى
حرکت خواهد کرد.
اين بيانيه مىافزايد : امروز پس از گذشت سه سال از آغاز ماجراى تلخ
انشعاب رسمى دفتر تحکيم وحدت ، امضاکنندگان به اين نتيجه رسيده اند که نه
تنها هيچ گونه اميدى به اصلاح طيف شيراز نيست حتى با خوشبينانه ترين عينک
ها نيز نمىتوان حکم به استقلال اين تشکيلات داد.
دفتر تحکيم وحدت پيشتر با انشعاب روبه رو شد که منجر به شکلگيرى طيف -
هاى "علامه " و "شيراز" شده است .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در بيانيه انشعابکنندگان آمده است که سردمداران طيف شيراز اين تشکل
بارها به آرمان هاى اصيل جنبش دانشجويى پشت کرده اند و اصول غير قابل انکار
مرام نامه اين تشکيلات را به سخره گرفته اند.
اين بيانيه افزود : امروز طيف شيراز عملا به دوش کشنده بار ساير تشکلهايى
است که هيچ اصالتى درجنبش دانشجويى ندارند و تصميم گيرى هاى اين دفتر از
پايين به بالا است که اين امر نوعى بدعت ناميمون محسوب مىشود.
در اين بيانيه تاکيد شده است : موازىسازىهاى مسوولان راه به جايى نخواهد
برد و دانشجويان ريز بين ايران به خوبى با اين ترفندهاى سوخته آشنايى
دارند.
در پايان بيانيه آمده است : ادامه فعاليت دفتر تحکيم وحدت (طيف شيراز )
نه تنها دردى از دردهاى ملت نخواهد کاست بلکه در دراز مدت بر آن خواهد
افزود.
"پيمان شريفى" عضو شوراى عمومى دفتر تحکيم وحدت (طيف شيراز ) روز گذشته
(شنبه ) به خبرنگار ايرنا گفت که از آنجا که انتخابات شوراى مرکزى به صورت
ناقص انجام شده و دو عضو شورا نيز استعفا داده اند،۱۰ دانشگاه عضو دفتر
تحکيم درخواست برگزارى انتخابات را به شوراى مرکزى اين اتحاديه داده اند.
نشست سالانه دفتر تحکيم وحدت طيف شيراز پنجشنبه در قزوين آغاز شد و
امروز يکشنبه به کار خود پايان مىدهد.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11889

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'انشعاب ۱۰ انجمن اسلامى دانشگاه هاى کشور از دفتر تحکيم وحدت (طيف شيراز)، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016