دوشنبه 14 دی 1383

شيرين عبادي: محروم‌‏نمودن نيمي از افراد كشور از دستيابي به پست مهم رياست جمهوري، نشانه تبعيضي ناروا در كشور است، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

برنده جايزه صلح نوبل در سال 2003 با اشاره به حضور زنان در انتخابات رياست جمهوري، گفت: محروم نمودن نيمي از افراد كشور از دستيابي به پست مهم رياست جمهوري، نشانه تبعيضي ناروا در كشور است.

شيرين عبادي در گفت و گو با خبرنگار" ايلنا" در مورد بحث رجل سياسي گفت: به نظر اينجانب كلمه" رجال‌‏سياسي" ناظر به كليه سرشناسان امر سياسي است، نويسندگان قانون اساسي با توجه به معناي عام كلمه" رجل" از آن استفاده نموده اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي در ادامه اظهار داشت: افرادي كه معتقدند" رجل" فقط در برگيرنده مردان است، مي توانند به مذاكرات خبرگان قانون اساسي كه خوشبختانه موجود هم مي باشد، مراجعه نمايند.
عبادي افزود: در علم حقوق هرگاه كلمه اي ابهام داشته باشد، براي رفع ابهام بهترين راهي كه پيشنهاد مي‌‏شود، مذاكرات نمايندگان هنگام تصويب آن قانون است.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/16389

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'شيرين عبادي: محروم‌‏نمودن نيمي از افراد كشور از دستيابي به پست مهم رياست جمهوري، نشانه تبعيضي ناروا در كشور است، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016