جمعه 18 دی 1383

متن كامل سخنراني معين: به زودي معاون اول پيشنهادي خودم و ديگر همكاران رئيس دولت را معرفي مي‌‏كنم، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

مصطفي معين نامزد مورد حمايت جبهه مشاركت ايران اسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در نخستين نشست انتخاباتي خودبخشي از برنامه ها و مواضع خود را اعلام كرد .

به گزارش "ايلنا" متن كامل سخنراني دكتر معين در پي مي آيد:
دوستان عزيز و قديم، خواهران و برادران گرامي!
حضور در اين جمع ارزنده و آشنا را بسيار مغتنم مي‌‏شمارم و به همه شما صميمانه درود مي فرستم نه موضوع اين نشست را دور از دغدغه هاي ديروز امروز و فرداي همه مان مي دانم و نه خود را گويند و شما را شنونده همه ما جمع شده‌‏ايم تا درك و توان خود را براي تبيين و ايفاي مسوْوليت ديني و ملي به همان سبكي كه در آيه صدر صحبت آمد، در اين موقعيت به كار گيريم. سخن را با تلاوت آيه 39 از سوره شريفه احزاب آغاز كردم كه بر آن بر ابلاغ رسالت هاي الهي توسط پيامبران پروا پيشه تاكيد شده بود. رسالت هدايت انسان ها و جامعه بشري در مسير معارف و كمالات الهي. اين "راه طي شده" هنوز هم ادامه دارد و در اين زمان متفكران و فرهيختگان جامعه بر پايه رهنمود پيامبران دروني انسان‌‏ها كه همان عقلانيت و خردورزي جمعي آن‌‏هاست در مسير بي نهايت " والي الله المصير " مسووليتي پيامبرانه خواهند داشت. مسووليت وفاي به عهده و ميثاق الهي، بي‌‏تفاوت نبودن در قبال مسائل و مشكلات جامعه، مسائلي از نوع ظلم و تبعيض و فقر و بي عدالتي، بر اين اساس تلاش در جهت:
تامين منزلت و كرامت انساني،
عزتمندي فرد و جامعه ،
آزادي انسان و حق انتخاب ( به ويژه در زمينه هاي فكري و اعتقادي )،
نفي هر گونه تبعيض و طبقه بندي جامعه و شهروندان (حقوق شهروندي )،
نفي هر نوع بي عدالتي ستم كاري و ستم پذيري ،
تاكيد بر آموزش و تربيت و توسعه انساني بدون هيچ گونه محدوديت زماني و مكاني يا جنسي و نژادي و
تاكيد بر نظام اجتماعي عادلانه و مردم سالار و مديريت مبتني بر دانستن خرد و تلاش جمعي (حكومت صالحان ) از مهم ترين مسووليت هاي نخبگان فكري و فرهنگي و علمي و مديريتي است.
بنابراين ما در پي دستيابي به فهمي مشترك از مسايل پيش روي كشور و پس از آن عزمي مشترك براي پيشبرد آن در آستانه برگزاري انتخابات دور نهم رياست جمهوري هستيم. ما به يقين مي توانيم در اين گذر مهم سياسي به موفقيت هاي چشم گيري دست يابيم، اگر بتوانيم به درستي شرايط كنوني و چشم انداز آينده را تحليل كنيم، تهديدهاي محيطي و قوت‌‏ها و ضعف‌‏هاي خود را به خوبي بشناسيم، رويكرد و روشي علمي در پيش بگيريم و با انگيزه تمام، همه توان جمعي خود را در اين راه به كار بگيريم.
نقطه آغاز ورود من به اين مساله از همين جاست، به عنوان شنونده و بيننده اي فعال طي ماه هاي اخير با نظرات و ارزيابي هاي مختلف رو به رو شدم و سرانجام برپايه احساس مسووليت و با تبعيت از عقل جمعي و باپرهيز از عافيت جويي شخصي، تصميم گرفتم كه به عنوان جزئي از يك كل بسيار موثر در سرنوشت كشور وارد عرصه شوم.
من چشم اندازهاي موثر و مبادي و مباني ورود به اين تقسيم را عرض مي كنم تا روشن شود كه چرا آگاهانه و با علم به همه تنگناها و موانع با اراده و اميدوارانه وارد اين عرصه شدم و چرا و چگونه موفقيت را در اين انتخابات قطعي مي دانم.
اجازه دهيد براي تغيير ذائقه، پيش از آن كه مبناي علمي اين مساله را مطرح مي كنم به نكته ظريفي اشاره كنم، كه بيان حال من و شايد همه شما باشد.
به واقع من در چنين شرايطي آمده ام؛ با ترجيح همه سختي هاي فعاليت بر همه ساده گزيني هاي انفعال، اين انتخاب من، يك تمايل يا تصميم فردي نبود. اين انتخاب بها دادن و پذيرش يك خرد و تصميم جمعي است. من هيچ گاه خود را قهرمان ندانسته ام و به اين نكته واقفم كه امروز قهرمان ها هم افراد نيستند. اين نيروي جمع و بلكه خود مردم و ملت ها هستند كه مي تواند كاري قهرمانانه بكنند و آمدن من نتيجه روندي است كه از يك فهم و احساس مسووليت جمعي و علمي نشات گرفته است. من نمي توانستم به عنوان يك شهروند مسوْول در قبال اين شناخت و تعهد جمعي بي‌‏تفاوت باشم. من همه موانع كمبودها و كارشكني ها را نه تنها از هم اكنون تا زمان برگزاري انتخابات كه حتي پس از كسب موفقيت هم مي دانم و هم تجربه كرده ام.
بالاخره سال ها بودن در دولت، مجلس، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مسووليت هاي دانشگاهي و مواجهه با جريان هاي مختلف فكري واجتماعي و سياسي ايجاب مي كند كه امروز تصميمي را براساس توهم نگرفته باشم، به خصوص اينكه به رغم همه همدلي ها و هم فكري‌‏ها و علاقه ها به جناب آقاي خاتمي، دواستعفا، يكي در واقعه تاْسف بار حمله به كوي دانشگاه تهران و ديگري در معطل ماندن لايحه تحول ساختار علمي كشور و مخدوش شدن اعتبار و منزلت دانشگاه و دانشگاهيان و دانشجويان را در كارنامه اجرايي خود دارم. ياس و دلسردي حاكم بر فضاي سياسي جامعه، آثار سوء اجتماعي ناشي از برگزاري انتخابات مجلس هفتم در فضايي بدور از مشاركت فعال مردم و رقابت عادلانه و آزاد گروه هاي سياسي، وجود مسائل و مشكلات گوناگون معيشتي، اجتماعي و حقوقي و قضايي و سياسي مردم، برآورده نشدن بسياري از انتظارات به حق جوانان، زنان، نخبگان و ضعف ها و پراكندگي ها در درون اصلاح طلبان و بسياري از موانع ديگر را به وضوح مي دانم. من نه تنها اين آسيب ها و آسيب هاي تلخ ديگر را لمس مي كنم بلكه معتقدم حتي واژه هايي كه آن ها را تبيين مي كنند يا براي رفع آن ها ارايه مي شوند، نيز آسيب ديده اند. امروز بسياري از سياست ها و برنامه هاي نظري و عملي به واقع خود آسيب پذير شده اند، با اين حال معتقد هستم كه غلبه بر اين موانع و مشكلات امكان پذير است، به شرط آن كه با رويكردي علمي و با عزمي جمعي همراه باشد. بانگاهي مبتني بر فرصت ها و تهديدهاي موجود مي‌‏توان به اعتبار توانايي هاي ملي و توان اصلاحي چشم اندازي نو در برابر كشور گشود.
1- چشم انداز انتخابات دولت جديد
چشم انداز واقع بينانه انتخابات در فضايي ترسيم مي شود كه بخش مهمي از آن را متاْثر از نگرش و رفتار خود با نخبگان و جامعه بدانيم. به ميزان درك واقعيت از سوي ما و فعاليت در جهت پيشبرد نگاه ها و راهكارهاي اصلاح طلبانه فضاي انتخابات فعال‌‏تر و امكان توفيق اصلاح طلبان بيشتر مي شود. تحول در فضاي نخبگان و گروه هاي مرجع سياسي و اجتماعي و فرهنگي، گذر از مراحل قانوني و ورود به مرحله رسمي رقابت، كسب آراي چشم‌‏گير و نهايتاْ موفقيت در تشكيل دولت آينده و تحقق برنامه ها به مقدار زيادي وابسته به اقدام اميدوارانه و در عين حال واقع گرايانه امروز ما دارد.
ظرفيت هاي بالقوه اجتماعي و سياسي براي پيروزي اصلاح گرايان در انتخابات بسياراست. مهم آن است كه اين ظرفيت ها و پايگاه ها در قالب فعاليت هاي مشترك همه ما فعليت پيدا كنند. جوانان، زنان، روشنفكران ديني، نهادهاي مدني و متدينان روشن انديش مهمترين سرمايه جنبش اصلاحات بوده اند كه امروز هم به عنوان "فرصت" براي ما در انتخابات دور نهم محسوب مي شوند. در برابر آن سرخودرگي مردم از سياست و تمايل به انفعال و عدم مشاركت، اعمال محدوديت در برابر روندهاي دموكراتيك و ياس از اصلاحات و روندهاي قانوني و القاء عدم موفقيت و ناتواني از جمله تهديدها به شمار مي آيند. ما در اين چشم انداز به رغم ضعف هايي كه در جبهه اصلاحات از نظر رسانه اي، بنيه اقتصادي، اختلال ارتباطي در جامعه و برخي پراكندگي از نظر تحليلي و تشكيلاتي داريم، از نقاط قوت چشم گيري نيز برخورداريم.
رويكرد علمي به حوزه سياست، تبعيت از گفتار و رفتار اصلاحي و خرد جمعي در ورود به عرصه انتخابات و داشتن برنامه علمي براي اداره كشور در مرحله جديد اصلاحات، ازجمله توانايي‌‏هاي بارز ما در اين دوره است. نقطه ورود همه ما به رقابت در اين انتخابات، احساس مسووليت براي پيشبرد دستاوردهاي اصلاحات را همه زمينه ها و كاستن از ضعف ها و ناكامي هاست و مباني ورود ما به اين چشم انداز عبارت است از:
ورود به انتخابات با نگاهي علمي به امر اصلاحات،
توجه به نيازهاي جامعه اي كه توسط بر پايه دانايي را برگزيده است ،
توجه به نقش مانوري توسعه علمي در ساير سطوح و بخش هاي برنامه ريزي توسعه(توسعه علمي شرط بقا )،
توجه به ضرورتي كه براي اداره علمي كشور وجود دارد (مديريت علمي )،
توجه به انتظاري كه جامعه از دانشگاهيان براي مسوْوليت پذيري دارد( مرجعيت فكري دانشگاهيان)
توجه به نياز امروز جامعه كه گذار از فرد محوري به جمع محوري و پذيرش خرد جمعي به جاي جاذبه هاي فر دي است،
تبعيت از قواعد روش هاي دموكراتيك براي حضور و رقابت سياسي در مراحل مختلف انتخابات و پس از آن.
1-2 - تاكيد بر برنامه جمعي و اداره كشور در قالب يك مجموعه منسجم و هماهنگ يعني:
اين كه كسي كه خود را در معرض انتخاب مردم قرار مي دهد، بايد شاْن اصلي خود در جمعي كار كردن بداند.
توجه به اين كه تكيه بر تشكيلات و كار جمعي و حزبي غلبه بر يكي از ضعف هاي مهم تاريخي كشور، در اين مرحله است.
اين كه معيارهاي عقلاني در انتخابات جايگزين ملاك هاي كاريزمايي باشد.
اين كه امر دولت به عنوان حكمران خوب و امر اجتماع به عنوان شهروند قدرتمند پي گرفته شد.
2- راهبرد و رويكردهاي انتخابات و دولت جديد
جهت گيري راهبردي ما حضور فعال در انتخاباتي آزادف عادلانه و مبتني بر رقابت براي ايفاي نقشي است كه از ما به عنوان نسل متعهد به انديشه بلند امام خميني (ره) و آرمان هاي والاي انقلاب اسلامي و پايبندي به اهداف جنبش مردمي دوم خرداد انتظار مي رود. معناي آن اين است كه در پي استفاده قاطعانه و روشن از همه ظرفيت‌‏هاي قانوني براي بر آوردن خواسته هاي ملت و اعتلاي نام اسلام و ايران هستيم. تحقق اين استراتژي مشروط به حضور مردم اقبال مردم و صحت انتخابات است. به اين دليل در درجه اول پذيرش اين ضرورت در درجه دوم، تلاش همه جانبه براي پيشبرد آن مهمترين مسايل امروز ماست. زمينه ها و افق هاي اين انتخابات از هر نظر با گذشته تفاوت دارد. دامنه و سطح مشاركت مردم و معيارهاي انتخاب گروه هاي مرجع و تاثير گذار شكل رقابت نسبت ميان نيروهاي سياسي با يكديگر و با گروه هاي اجتماعي اساساْ تغيير كرده است. آنچه براي من و غالب دوستان همفكر و همراه كاملْا روشن است و اين است كه:
2-1 - دلايل و مبادي ورود ما به انتخابات و پس از آن دلايل و مبادي جديدي است.
2-2 - ما درعين حرمت نهادن به همه نيروهاي سياسي و استقبال از نامزدي همه واجدان شرايط رياست جمهوري، به دلايل ايجابي براي حضور خود و نه سلبي براي حضور ديگران متكي هستيم.
تلاش براي احيا و استقرار ارزش‌‏هاي معنوي، ديني و اخلاقي و پيشبرد آنها در فضايي عاري از خشونت زور و ريا.
2-3- دلايل ما مي‌‏توانند وجوه تمايز ما در رقابت هم باشد، به اين معنا كه:
- برنگرش علمي به مسائل ايران و منطقه و جهان, به حوزه اقتصاد و سياست و فرهنگ, به نيازهاي عاجل و آتي مردم, به راهبردها و راهكارهاي متناسب تاكيد داريم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

- بر برنامه جمعي و كار جمعي و مديريت سيستماتيك متكي هستيم.
- نظم دموكراتيك را معيار تحقق هر شعار و برنامه‌‏اي از جمله برنامه‌‏هاي توسعه كشور مي‌‏دانيم.
- 2-4 - ما براي پيروزي در انتخابات و حل مسائل مردم و نيازهاي كشور به ميدان آمده‌‏ايم, و در اين راه هم برنامه, هم تجربه و هم توانايي داريم؛
لذا رويكرد ما در ارتباط با تشكيل دولت نيز عبارتست از:
- حاكميت تفكر و مديريت علمي بر قوه مجريه و انتخاب همكاران و بنا كردن تصميمات بر انديشه و تجربه نخبگان كشور،
- انتخاب تيم منسجم, متخصص, كارآمد, قاطع و پاسخگو در همه مراحل و جايگزيني فرد و تلاش جمعي و سيستم به جاي فرد و ويژگي‌‏هاي كاريزمايي, با نظرخواهي از مردم و نخبگان،
- اطلاع‌‏رساني دو سويه, منظم, مستمر و نهادمند با نخبگان و مردم و توجه بيشتر به افكار عمومي در سطوح سياست‌‏گذاري, برنامه‌‏ريزي و اجرا ،
- مقابله با بي‌‏پناهي شهروندان در برابر قدرت و حاكميت با حمايت از آزادي‌‏هاي فردي و اجتماعي, آزادي مطبوعات و نشر, آزادي اجتماعات قانوني, گسترش نظام اطلاع‌‏رساني و شكل‌‏گيري و تقويت نهادهاي مدني در حوزه‌‏هاي علمي, فرهنگي, اجتماعي, سياسي‌‏ و اقتصادي و ايفاي نقش آنها در نظامات تصميم‌‏سازي و تصميم‌‏گيري كشور،
- ارائه برنامه‌‏ها و راه‌‏كارهاي عملي در دوره انتخابات با تشكيل گروه‌‏هاي تخصصي متشكل از نخبگان و پيگيري اجرايي آنها پس از انتخابات
- توجه به وظيفه اصلي دولت در تامين "حقوق اساسي" و بهبود كيفيت زندگي مردم و رفع محروميت‌‏ها, تبعيض‌‏ها و بي‌‏عدالتي در همه زمينه‌‏ها با برنامه‌‏ريزي و كارشناسي علمي و پژوهشي و بدور از عوام‌‏فريبي و ظاهرگرايي،
- پيشبرد رويكرد "ايران براي همه ايرانيان" به سوي يك خط مشي و برنامه بنيادي به گونه‌‏اي كه قشرها, قوميت‌‏ها, صنوف و اقليت‌‏ها در برنامه دولت و اداره كشور احساس محروميت و تبعيض نكنند،
- "جوان كردن مديريت كشور" در همه سطوح و بهره‌‏گيري از توانايي‌‏هاي فراوان زنان در سطوح عالي مديريتف
- اهتمام به سرمايه‌‏گذاري‌‏هاي كلان اقتصادي و صنعتي با تاكيد بر رويكردهاي نوين "اقتصاد مبتني بر دانايي" و اهميت دادن توأمان "دانش و سرمايه"،
- "توسعه منابع انساني" و تكيه بر محوريت انساني كشور در برنامه‌‏هاي توسعهف
- تامين و بسط "منافع ملي" در سياست خارجي و تاكيد بر سياست "تنش زدايي" در سطح جهان و منطقه و استفاده بيشتر از فرصت‌‏هاي بين‌‏المللي در جهت تامين و گسترش منافع ملي،
2-5- ما براي پيشبرد برنامه ها وتحقق خواست هاي مردم بر قاطعيت و ايستادگي در عين قانون‌‏گرايي و گفت و گو تاكيد داريم. از اين رو در صورت عدم امكان كار، بيان صريح ناتواني‌‏ها و معرفي موانع را مد نظر داريم. قبلاْ نيز رفتار مديرتي مورد نظر را بر پايه پنج عنصر ارزشمند صداقت، صميميت، صراحت، صبوري و صلابت اعلام كردم.
2-6- ما نه در آغاز راهيم و نه درپايان آن، اما اطمينان داريم كه با اين رويكردها نه تنها مي توانيم وضع موجود را حفظ كنيم و اقدام هاي ارزنده اين هشت سال را پيش بريم بلكه مي توانيم به اتكاي توانايي‌‏هاي جديد بر نقاط ضعفي كه درعملكرد‌‏ها هست، نيز غلبه كنيم.
2-7- بهترين گزينه ما براي آينده بهتر، حاصل اميد ما به آينده، شناخت درست ما از حال و تلاش جدي ما از امروز است.
- من به سهم خود با قدرداني از احساس مسوْوليت همه دوستان، همفكران و همراهان، براي سازماندهي بهتر كار وحركت در مسيري روشن، ان شا الله به زودي معاون اول پيشنهادي خودم و پس از آن به تناسب ضرورت ها ديگر همكاران رئيس دولت را معرفي خواهم كرد.
- برنامه‌‏هاي من در هر بخش با مسوْوليت صاحب نظران برجسته بخش ها، در حال بررسي است و پيش از انتخابات در معرض نظر و نقد نخبگان و جامعه قرار خواهد گرفت.
- تبيين ديدگاه ها و مواضع و اعلام به موقع آنها و تاكيد بر عزم جمعي و تلاش فعالانهْ همه آناني كه دل در گرو اسلام و ايران و ابتلاي نظام جمهوري اسلامي و مردم بلند اين سرزمين دارند، مقدم بر هر گونه تبليغاتي خواهد بود. فكر مي كنم همه شما هم با من هم نظر باشيد كه تفاهم، احساس مسوْوليتف عزم جدي، پويايي و پايداري بر اصول، وظيفه مبرم امروز ماست.
در اولين ديدار رسمي كه با برخي دوستان در باب ورود به عرصه انتخابات داشتم، ذهنم بر اين آيه شريفه متمركز شد:
"قل انما اعظكم بواحدهي ان تقوموالله مثني وفرادي ثم تفكروا"
تنها يك پند در برابر ماست، اينكه براي خدا جمعي و فردي به پا خيزيم، خيزشي همراه با تفكر و خرد ورزي، اگر چه زبان و بيان شعري نداشته امف اما هميشه به آن دلبسته بوده ام. هر كس به اتاق من در مركز تحقيقات ايمونولوژي آسم و آلرژي آمده باشد، شعري از هوشنگ ابتهاج را كه سخن اين ايام من و شايد وظيفه همه ما است را در آنجا مي بيند كه با آن به سخنم خاتمه مي دهم.
كه در نشيب دره سر به سنگ مي‌‏زند، رونده باش اميد هيچ معجزي ز مرده نيست، زنده باش

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/16624

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'متن كامل سخنراني معين: به زودي معاون اول پيشنهادي خودم و ديگر همكاران رئيس دولت را معرفي مي‌‏كنم، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016