شنبه 19 دی 1383

معين : معاونم را به زودى معرفى مى كنم، محمد جواد روح، شرق

در حالى كه برخى كانديداهاى مطرح رياست جمهورى هنوز حضور قطعى خود در انتخابات را اعلام نكرده اند و نامزدهاى طيف محافظه كار نيز همچنان در مرحله رقابت با يكديگر به سر مى برند، حاميان «مصطفى معين» كانديداى طيف پيشرو اصلاح طلبان ديروز با برگزارى اولين همايش انتخاباتى اين كانديداى رياست جمهورى گامى از ديگر رقبا پيش نهادند. اعلام رئوس برنامه هاى معين در سخنرانى مشروح وى و مهمتر از آن اعلام اين خبر از سوى معين كه معاون اول خويش را به زودى معرفى مى كند، گام هايى بود كه در جريان اين همايش برداشته شد. همايشى كه از اظهارات سخنرانان آن برمى آيد كه «كار تشكيلاتى و جمعى» يكى از محورهاى فعاليت معين در صورت پيروزى در انتخابات رياست جمهورى و تشكيل كابينه نهم از سوى ائتلاف سازمان مجاهدين انقلاب و جبهه مشاركت خواهد بود. ائتلافى كه در جريان همايش ديروز تشكل ديگرى نيز به آن افزوده شد. «انجمن اسلامى جامعه پزشكى» از تشكل هاى اصلاح طلب دوم خردادى است كه معين خود عضو مركزيت آن است. «محمدرضا ظفرقندى» دبيركل اين تشكل ديروز حمايت خود از عضو خويش در كارزار انتخابات رياست جمهورى را اعلام كرد. تا در شرايطى كه جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب تدارك اصلى را براى پيروزى معين مى بينند، اين يك انجمن پيرامونى اين دو تشكل باشد كه با «كانديداى حزبى» در انتخابات حاضر مى شود.
• معين شعار خود را اعلام كرد: حكمرانى خوب، شهروند قدرتمند
در جريان همايش ديروز اما مهمترين شعارهاى انتخاباتى معين اعلام شد. «حكمرانى خوب» و «شهروند قدرتمند» دو شعار اصلى اين كانديداى انتخابات رياست جمهورى خواهد بود. شعار اول معين «حكمرانى خوب» توسط مديران و چهره هاى اقتصادى عضو جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب و كارشناسان همفكر با آنها تدارك ديده شده است. شعارى كه تبلور آن در تهيه و تدارك برنامه چهارم توسعه ديده شد. برنامه اى كه افرادى چون «محمد ستارى فر» رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزى و عضو دفتر سياسى جبهه مشاركت به همراه كارشناسان همفكر خود در جريان تدوين و نيز «محسن صفايى فراهانى»، «شمس الدين وهابى» و «على مزروعى» از اعضاى فراكسيون مشاركت در مجلس ششم در هنگام تصويب آن نقش مهمى ايفا كردند. اما شعار «شهروند قدرتمند» كار نظريه پردازان سياسى و تئوريك درون جبهه مشاركت است كه نمودهايى از آن در مقالات و گفتارهاى اخير «سيدمصطفى تاج زاده»، «سعيد حجاريان» و «حميدرضا جلايى پور» ديده مى شود و در چند شماره اى هم كه از ماهنامه «آئين» ارگان تئوريك جبهه مشاركت منتشر شده، مباحثى در اين زمينه به چشم خورده است. معين اما قبل از اين مباحث از آمدن و چگونه آمدن خود گفت: «به عنوان شنونده و بيننده اى فعال طى ماه هاى اخير با نظرات و ارزيابى هاى مختلف روبه رو شدم و سرانجام بر پايه احساس مسئوليت و با تبعيت از عقل جمعى و با پرهيز از عافيت جويى شخصى، تصميم گرفتم كه به عنوان جزيى از يك كل بسيار موثر در سرنوشت كشور وارد عرصه شوم... با ترجيح همه سختى هاى فعاليت بر همه ساده گزينى هاى انفعال اين انتخاب من يك تمايل يا تصميم فردى نبود. اين انتخاب بها دادن و پذيرش يك خرد و تصميم جمعى است. من هيچ گاه خود را قهرمان ندانسته ام و به اين نكته واقفم كه امروز قهرمان ها هم افراد نيستند. اين نيروى جمع و بلكه خود مردم و ملت ها هستند كه مى توانند كارى قهرمانانه بكنند و آمدن من نتيجه روندى است كه از يك فهم و احساس مسئوليت جمعى و علمى نشات گرفته است. من نمى توانستم به عنوان يك شهروند مسئول در قبال اين شناخت و تعهد جمعى بى تفاوت باشم. من همه موانع، كمبودها و كارشكنى ها را نه تنها از هم اكنون تا زمان برگزارى انتخابات كه حتى پس از كسب موفقيت هم مى دانم و هم تجربه كرده ام. بالاخره سال ها بودن در دولت، مجلس، شوراى عالى انقلاب فرهنگى و مسئوليت هاى دانشگاهى و مواجهه با جريان هاى مختلف فكرى و اجتماعى و سياسى ايجاب مى كند كه امروز تصميمى را براساس توهم نگرفته باشم، به خصوص اين كه به رغم همه همدلى ها و همفكرى ها و علاقه ها به جناب آقاى خاتمى دو استعفا يكى در واقعه تاسف بار حمله به كوى دانشگاه تهران و ديگرى در معطل ماندن لايحه تحول ساختار علمى كشور و مخدوش شدن اعتبار و منزلت دانشگاه و دانشگاهيان و دانشجويان را در كارنامه اجرايى خود دارم. ياس و دلسردى حاكم بر فضاى سياسى جامعه، آثار اجتماعى ناشى از برگزارى انتخابات مجلس هفتم در فضايى به دور از مشاركت فعال مردم و رقابت عادلانه و آزاد گروه هاى سياسى، وجود مسائل و مشكلات گوناگون معيشتى، اجتماعى و حقوقى و قضايى و سياسى مردم، برآورده نشدن بسيارى از انتظارات بحق جوانان، زنان، نخبگان و ضعف ها و پراكندگى ها در درون اصلاح طلبان و بسيارى از موانع ديگر را به وضوح مى دانم.» معين در ادامه به ارائه تحليل خود از چشم انداز انتخابات بهار آينده پرداخت. وى اظهار داشت: «چشم انداز واقع بينانه انتخابات در فضايى ترسيم مى شود كه بخش مهمى از آن را متاثر از نگرش و رفتار خود با نخبگان و جامعه بدانيم. به ميزان درك واقعيت از سوى ما و فعاليت در جهت پيشبرد نگاه ها و راهكارهاى اصلاح طلبانه فضاى انتخابات فعال تر و امكان توفيق اصلاح طلبان بيشتر مى شود. تحول در فضاى نخبگان و گروه هاى مرجع سياسى و اجتماعى و فرهنگى، گذر از مراحل قانونى و ورود به مرحله رسمى رقابت، كسب آراى چشمگير و نهايتاً موفقيت در تشكيل دولت آينده و تحقق برنامه ها به مقدار زيادى وابسته به اقدام اميدوارانه و در عين حال واقع گرايانه امروز ما دارد.» به عقيده معين، «ظرفيت هاى بالقوه اجتماعى و سياسى براى پيروزى اصلاح گرايان در انتخابات بسيار است. مهم آن است كه اين ظرفيت ها و پايگاه ها در قالب فعاليت هاى مشترك همه ما فعليت پيدا كنند. جوانان، زنان، روشنفكران دينى، نهادهاى مدنى و متدينان روشن انديش مهمترين سرمايه جنبش اصلاحات بوده اند كه امروز هم به عنوان «فرصت» براى ما در انتخابات دور نهم محسوب مى شوند. در برابر آن سرخوردگى مردم از سياست و تمايل به انفعال و عدم مشاركت، اعمال محدوديت در برابر روندهاى دموكراتيك و ياس از اصلاحات و روندهاى قانونى و القاى عدم موفقيت و ناتوانى از جمله تهديدها به شمار مى آيند. ما در اين چشم انداز به رغم ضعف هايى كه در جبهه اصلاحات از نظر رسانه اى، بنيه اقتصادى، اختلال ارتباطى در جامعه و برخى پراكندگى از نظر تحليلى و تشكيلاتى داريم از نقاط قوت چشمگيرى نيز برخورداريم.»وى بار ديگر بر «رويكرد علمى به حوزه سياست، تبعيت از گفتار و رفتار اصلاحى و خرد جمعى در ورود به عرصه انتخابات و داشتن برنامه علمى براى اداره كشور در مرحله جديد اصلاحات» تاكيد كرد و آن را «از جمله توانايى هاى بارز» اصلاح طلبان در دوره جديد دانست. معين اما غير از خويش دليل حضور اصلاح طلبان در عرصه انتخابات را نيز گفت: «نقطه ورود همه ما به رقابت در اين انتخابات، احساس مسئوليت براى پيشبرد دستاوردهاى اصلاحات در همه زمينه ها و كاستن از ضعف ها و ناكامى هاست.» او سپس مبانى اين ورود را بدين شرح معرفى كرد: ورود به انتخابات با نگاهى علمى به امر اصلاحات، توجه به نيازهاى جامعه اى كه توسعه بر پايه دانايى را برگزيده است، نقش مانورى توسعه علمى در ساير سطوح و بخش هاى برنامه ريزى توسعه (توسعه علمى شرط بقا)، توجه به ضرورتى كه براى اداره علمى كشور وجود دارد (مديريت علمى)؛ توجه به انتظارى كه جامعه از دانشگاهيان براى مسئوليت پذيرى دارد (مرجعيت فكرى دانشگاهيان)، توجه به نياز امروز جامعه كه گذار از فردمحورى به جمع محورى و پذيرش خرد جمعى به جاى جاذبه هاى فردى است، تبعيت از قواعد روش هاى دموكراتيك براى حضور و رقابت سياسى در مراحل مختلف انتخابات و پس از آن. تاكيد بر برنامه جمعى و اداره كشور در قالب يك مجموعه منسجم و هماهنگ يعنى: اين كه كسى كه خود را در معرض انتخاب مردم قرار مى دهد، بايد شان اصلى خود را در جمعى كاركردن بداند. وى تصريح كرد: «توجه به اين كه تكيه بر تشكيلات و كار جمعى و حزبى غلبه بر يكى از ضعف هاى مهم تاريخى كشور، در اين مرحله است. اين كه معيارهاى عقلانى در انتخابات جايگزين ملاك هاى كاريزمايى باشد و نهايتاً جمله اى كه شعار انتخاباتى معين را شامل مى شد: اين كه امر دولت به عنوان «حكمران خوب» و امر اجتماع به عنوان «شهروند قدرتمند» پى گرفته شود.» معين در بخش ديگر سخنرانى خود به راهبرد و رويكردهاى انتخابات و دولت جديد پرداخت و چنين توضيح داد: «جهت گيرى راهبردى ما حضور فعال در انتخاباتى آزاد، عادلانه و مبتنى بر رقابت براى ايفاى نقشى است كه از ما به عنوان نسل متعهد به انديشه بلند امام خمينى(ره) و آرمان هاى والاى انقلاب اسلامى و پايبندى به اهداف جنبش مردمى دوم خرداد انتظار مى رود. معناى آن اين است كه در پى استفاده قاطعانه و روشن از همه ظرفيت هاى قانونى براى برآوردن خواسته هاى ملت و اعتلاى نام اسلام و ايران هستيم. تحقق اين استراتژى مشروط به حضور مردم، اقبال مردم و صحت انتخابات است. به اين دليل در درجه اول پذيرش اين ضرورت در درجه دوم تلاش همه جانبه براى پيشبرد آن مهمترين مسائل امروز ماست. زمينه ها و افق هاى اين انتخابات از هر نظر با گذشته تفاوت دارد. دامنه و سطح مشاركت مردم و معيارهاى انتخاب گروه هاى مرجع و تاثيرگذار شكل رقابت نسبت ميان نيروهاى سياسى با يكديگر و با گروه هاى اجتماعى اساساً تغيير كرده است. وى بر اين اساس گفت كه آنچه براى وى و غالب دوستان همفكر و همراهش كاملاً روشن است، چنين است:
۱- دلايل و مبادى ورود ما به انتخابات و پس از آن دلايل و مبادى جديدى است.
۲- ما در عين حرمت نهادن به همه نيروهاى سياسى و استقبال از نامزدى همه واجدان شرايط رياست جمهورى به دلايل ايجابى براى حضور خود و نه سلبى براى حضور ديگران متكى هستيم.
تلاش براى احيا و استقرار ارزش هاى معنوى، دينى و اخلاقى و پيشبرد آنها در فضايى عارى از خشونت زور و ريا.
۳ _ دلايل ما مى توانند وجوه تمايز ما در رقابت هم باشد، به اين معنا كه:
- بر نگرش علمى به مسائل ايران و منطقه و جهان، به حوزه اقتصاد و سياست و فرهنگ، به نيازهاى عاجل و آتى مردم، به راهبردها و راهكارهاى متناسب تاكيد داريم.
- بر برنامه جمعى و كارجمعى و مديريت سيستماتيك متكى هستيم.نظم دموكراتيك را معيار تحقق هر شعار و برنامه اى از جمله برنامه هاى توسعه كشور مى دانيم.
۴- ما براى پيروزى در انتخابات و حل مسئله مردم و نياز هاى كشور به ميان آمده ايم، و در اين راه هم برنامه، هم تجربه و هم توانايى داريم:
لذا رويكرد ما در ارتباط با تشكيل دولت نيز عبارتست از:
- حاكميت تفكر و مديريت علمى و قوه مجريه و انتخاب همكاران و بنا كردن تصميمات و انديشه و تجربه نخبگان كشور.
- انتخاب تيم منسجم، متخصص، كارآمد، قاطع و پاسخگو در همه مراحل جايگزينى فرد و تلاش جمعى و سيستم به جاى فرد و ويژگى هاى كاريزمايى، با نظر خواهى از مردم و نخبگان.
- اطلاع رسانى دوسويه، منظم، مستمر و نهادمند با نخبگان و مردم و توجه بيشتر به افكار عمومى در سطوح سياست گذارى، برنامه ريزى و اجرا.
- مقابله با بى پناهى شهروندان در برابر قدرت با حمايت از آزادى هاى فردى و اجتماعى، آزادى مطبوعات و نشر، آزادى اجتماعات قانونى، گسترش نظام اطلاع رسانى و شكل گيرى و تقويت نهاد هاى مدنى در حوزه هاى علمى، فرهنگى، اجتماعى ، سياسى واقتصادى و ايفاى نقش آنها در نظامات تصميم سازى و تصميم گيرى كشور.
- ارائه برنامه ها و راهكارهاى عملى در دوره انتخابات با تشكيل گروه هاى تخصصى متشكل از نخبگان و پيگيرى اجرايى آنها پس از انتخابات.
- توجه به وظيفه اصلى دولت در تامين «حقوق اساسى» و بهبود كيفيت زندگى مردم و رفع محروميت ها، تبعيض ها و بى عدالتى در همه زمينه ها با برنامه ريزى و كارشناسى علمى و پژوهشى و به دور از عوام فريبى و ظاهرگرايى.
- پيشبرد رويكرد «ايران براى همه ايرانيان» به سوى يك خط مشى و برنامه بنيادى به گونه اى كه قشرها، قوميت ها، صنوف و اقليت ها در برنامه دولت و اداره كشور احساس محروميت و تبعيض نكنند.
- «جوان كردن مديريت كشور» در همه سطوح و بهره گيرى از توانايى هاى فراوان زنان در سطوح عالى مديريت.
- اهتمام به سرمايه گذارى هاى كلان اقتصادى و صنعتى با تاكيد بر رويكردهاى نوين «اقتصاد مبتنى بر دانايى» و اهميت دادن توامان «دانش و سرمايه».
- «توسعه منابع انسانى» و تكيه بر محوريت انسانى كشور در برنامه هاى توسعه.
- تامين و بسط «منافع ملى» در سياست خارجى و تاكيد بر سياست «تنش زدايى» در سطح جهان و منطقه و استفاده بيشتر از فرصت هاى بين المللى در جهت تامين و گسترش منافع ملى.
۵ _ ما براى پيشبرد برنامه ها و تحقق خواست هاى مردم بر قاطعيت و ايستادگى در عين قانون گرايى و گفت وگو تاكيد داريم. از اين رو در صورت عدم امكان كار، بيان صريح ناتوانى ها و معرفى موانع را مد نظر داريم. قبلاً نيز رفتار مديريتى مورد نظر را بر پايه پنج عنصر ارزشمند صداقت، صميميت، صراحت، صبورى و صلابت اعلام كردم.
۶- ما نه در آغاز راهيم و نه در پايان آن، اما اطمينان داريم كه با اين رويكرد نه تنها مى توانيم وضع موجود را حفظ كنيم و اما اقدام هاى ارزنده اين هشت سال را پيش بريم بلكه مى توانيم به اتكاى توانايى هاى جديد بر نقاط ضعفى كه در عملكردها هست، نيز غلبه كنيم.
۷- بهترين گزينه ما براى آينده بهتر، حاصل اميد ما به آينده شناخت درست ما از حال و تلاش جدى ما از امروز است.
- من به سهم خود با قدردانى از احساس مسئوليت همه دوستان، همفكران و همراهان براى سازماندهى بهتر كار و حركت در مسيرى روشن انشاءالله به زودى معاون اول پيشنهادى خودم و پس از آن به تناسب ضرورت ها ديگر همكاران رئيس دولت را معرفى خواهم كرد.
- برنامه هاى من در هر بخش با مسئوليت صاحب نظران برجسته بخش ها در حال بررسى است و پيش از انتخابات در معرض نظر و نقد نخبگان و جامعه قرار خواهد گرفت.
- تبيين ديدگاه ها و مواضع و اعلام به موقع آنها و تاكيد بر عزم جمعى و تلاش فعالانه همه آنانى كه دل در گرو اسلام و ايران و ابتلاى نظام جمهورى اسلامى و مردم بلند اين سرزمين دارند، مقدم بر هرگونه تبليغاتى خواهد بود. فكر مى كنم همه شما هم با من هم نظر باشيد كه تفاهم، احساس مسئوليت، عزم جدى، پويايى و پايدارى بر اصول وظيفه مبرم امروز ما است.

•شكورى راد: بايد معين را به مردم شناساند
اما همايش ديروز حاميان معين سخنرانان ديگرى هم داشت و قبل از همه «على شكورى راد» رئيس ستاد انتخاباتى وى كه با ارائه تحليلى از وضعيت فضاى انتخاباتى و موقعيت هواداران دكتر معين گزارشى از عملكرد ستاد انتخاباتى اين كانديدا را از زمان تشكيل تاكنون ارائه كرد. شكورى راد با اشاره به تحولات سياسى پس از دوم خرداد از اولين دوره انتخابات شهر و روستا، مجلس ششم و هشتمين دوره رياست جمهورى در سال ۸۰ به عنوان «نقاط فراز» اصلاحات ياد كرد كه «مردم رقم زدند» و انتخابات دوره دوم شوراها و مجلس هفتم را نقاط نشيبى براى اصلاحات دانست كه «مخالفان اصلاحات در غياب بخش بزرگى از مردم آن را پديد آوردند.» وى با اشاره به نزديك بودن زمان نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى تصريح كرد: پرسش پيش روى ما در شرايط كنونى اين است كه بايد چه مى كرديم؟ چه كرديم و چه بايد بكنيم؟ رئيس ستاد دكتر معين با طرح اين مطلب كه «پس از حوادث انتخابات مجلس هفتم اين سئوال به صورت جدى مطرح شد كه با چنين وضعيتى آيا سياست ورزى ممكن و مفيد خواهد بود؟» گفت: «بحث هاى بسيارى انجام شد و نظرات مختلفى مورد بررسى قرار گرفت كه نتيجه بحث ها اين شد كه نه تنها راه ديگرى وجود ندارد و يا مفيد نخواهد بود، بلكه ادامه مسير اصلاحات و سياست ورزى در چارچوب قانون اساسى موجود مى تواند فرصت هاى بسيارى را براى مردم به وجود بياورد تا به تحولات و اهداف اصلاح طلبانه خود نزديك شوند.» به گفته شكورى راد، پس از نتيجه گيرى از مجموعه اين مباحث، شركت در نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى در دستور كار قرار گرفت با تأكيد بر اين مسئله كه «انتخابات، مهمترين عرصه سياست ورزى است.» رئيس ستاد انتخاباتى دكتر معين در عين حال يادآور شد: «ما مى دانستيم كه براى مجاب كردن بخش هاى سرخورده و مأيوس جامعه به سياست ورزى يا شركت در انتخابات كار بسيارى بايد صورت بگيرد.» وى بر اين اساس آغاز به كار فعاليت هاى انتخاباتى گروه هاى اصلاح طلب هوادار معين را تابستان گذشته ذكر كرد و گفت: «ما ابتدا با مشخص كردن نامزدهاى احتمالى مورد نظر عزم خويش را براى شركت در انتخابات آشكار كرديم و سپس به دنبال رايزنى با ساير مجموعه هاى دوم خردادى رفتيم تا بتوانيم به اشتراك نظر در اين زمينه دست يابيم.» شكورى راد با اشاره به مطرح شدن «ميرحسين موسوى» به عنوان نخستين نامزد اصلاح طلبان گفت كه اين مسئله فرصت اجماع و چشم انداز پيروزى اصلاح طلبان را فراهم كرد اما «اگرچه ايشان رسماً انصراف خود را اعلام نكرد اما اينگونه گفته شد كه ايشان نخواهد آمد.» وى افزود كه در بحث نامزد بعدى كه حدود سه ماه به طول انجاميد، «سازوكارى كه بشود براساس آن به نامزد واحدى در ميان اصلاح طلبان دست يافت، به دست نيامد.»رئيس ستاد انتخاباتى دكتر معين يادآور شد كه جمع گرد آمده در همايش ديروز «اولين حركت در جهت سازماندهى نيروها براى حمايت از آقاى دكتر معين كه نامزد معرفى شده از جانب جبهه مشاركت ايران اسلامى، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى و انجمن اسلامى جامعه پزشكى» محسوب مى شود. شكورى راد در عين حال تأكيد كرد كه شرايط حاميان كانديداتورى دكتر معين با رقبا برابر نيست. وى توضيح داد: «ظرف چند سال گذشته جناح مقابل، روزنامه هاى متعددى را در اختيار داشته اند و تبليغات وسيعى را عليه اصلاح طلبان و به خصوص مجموعه گروه هاى حامى دكتر معين كه پايبند قواعد يك جامعه مردمسالار هستند، به راه انداخته و يا با جلوگيرى از ادامه كار روزنامه هاى مدافع اين انديشه يكه تاز ميدان شده اند.» شكورى راد تأكيد كرد: «اگر چه مخالفان اصلاحات نتوانسته اند صداى ما را خاموش كنند و حرفهاى ما كه عمدتاً همان حرف هاى اكثريت مردم است، به گوش مخاطبان مى رسد و ارتباط قطع نشده، اما شرايط براى فعاليت ما قدرى سخت است.» شكورى راد با اشاره به «اظهارات و تهديدهايى» كه به دفعات در مورد ردصلاحيت دكتر معين مطرح شده، افزود: «اين حرف وقتى دردناك تر است كه برخى دوستان با حالتى تسليم در برابر چنين تهديد و يا اراده ناحقى، ما را نيز نصيحت مى كنند كه تسليم شويم.» رئيس ستاد انتخاباتى دكتر معين تصريح كرد: «ما در برابر اين گفته پايدارى كرده ايم و گفته ايم دليلى براى اين مسئله وجود ندارد و اكنون آشكار شده كه شرايط انتخابات به گونه اى پيش مى رود كه اين موضوع ديگر خيالى بيش نيست.» شكورى راد افزود: «ما نيك مى دانيم در صرف هزينه هاى تبليغاتى، امكان فعاليت نظير بسيارى از رقبا، نداريم اما در مقابل سرمايه ما در اين رقابت، انديشه، عمل، پايدارى و وفادارى در پيمودن مسيرى است كه ملت برگزيده است.» رئيس ستاد انتخاباتى دكتر معين تصريح كرد: «سرمايه ما، نخبگان سياسى و اجتماعى و گروه هاى مرجع هستند و اگر اين نيروها همت كنند، ما رقيب قدرتمندى براى همه رقبا در عرصه انتخابات هستيم.» رئيس ستاد انتخاباتى دكتر معين با برشمردن ويژگى هاى معين و نيز با اشاره به نظرسنجى هاى انجام شده، تصريح كرد: «وظيفه ما شناساندن دكتر معين به آحاد مردم است.» شكورى راد در پايان سخنانش با تشكر از استقبال از دعوت شدگان به اين همايش انتخاباتى، خلاصه اى از برنامه هاى ستاد انتخاباتى دكتر معين براى سازماندهى نيروها را ذكر كرد و گفت كه در همايش محدودتر ديگرى، چگونگى سازماندهى نيروها در شهرستان ها بررسى و به زودى ستادهاى انتخاباتى در مراكز استان ها و سپس شهرستان هاى سراسر كشور راه اندازى خواهد شد.
• دبيركل مجاهدين انقلاب از ذوب شدن يخ هاى انفعال خبر داد
پس از رئيس ستاد انتخاباتى، دبيران كل سه حزبى كه تاكنون حمايت خود را از كانديداتورى معين اعلام كرده اند، سخن گفتند. پيش از همه «محمد سلامتى» دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب بود كه در سخنانش گفت: «تحولات سال هاى گذشته به ويژه روند نگران كننده تحولات عرصه هاى داخلى و خارجى ملى ماه هاى اخير اهميت انتخابات آتى را در جايگاهى فراتر از يك انتخابات معمولى قرار داده است.» دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى با بيان اين مطلب كه ما در جامعه در برابر سئوالى از چرايى و سودمندى شركت در انتخابات رياست جمهورى قرار داريم، اظهار داشت: «يك حزب سياسى معتقد به مشى اصلاحى مبارزه پارلمانيستى به فرصت هاى سرنوشت ساز سياسى نظير انتخابات توجه و تأكيد دارد و به همين خاطر، براى چنين حزبى كناره گيرى و عدم حضور، نشانه انفعال و بى عملى و تسليم است.» سلامتى هنر سياست ورزيدن را «انتخاب مناسب در شرايط و امكانات محدود» دانست و تصريح كرد: «مادامى كه امكان و احتمال برگزارى انتخاباتى با حداقلى از رقابت سياسى وجود داشته باشد، در نظر طرفداران مبارزه اصلاحى حضور در انتخابات بايد يك ضرورت تلقى شود.»سلامتى با اشاره به «عصبانيت اقتدارگرايان از عزم جدى اصلاح طلبان براى شركت در انتخابات رياست جمهورى آينده» تأكيد كرد: «آنها حضور ضعيف و يا عدم حضور ما را براى دستيابى بى دردسر و بى هزينه به اهداف خود مفيد مى دانند.» وى «افزايش و ارتقاى حساسيت عمومى نسبت به انتخابات» را ضرورى دانست و افزود : «اگر چنين امرى حاصل شود، امكان و احتمال اعمال نفوذها و مداخلات ناروا براى برگزارى انتخاباتى غيرقانونى با نتيجه از پيش تعيين شده را پرهزينه مى سازد.» دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى با بيان اين مطلب كه: «اقدامات اقتدارگرايان از انتخابات مجلس هفتم به بعد براى اصلاح طلبان بسيار مغتنم بوده است» تصريح كرد: «اگر تا پيش از انتخابات مجلس هفتم جامعه براى داورى نسبت به عملكرد اصلاح طلبان هيچ مبناى مقايسه اى جز مطالبات خود نداشت و قضاوت درباره تلاش هاى اصلاح طلبان در خلأ صورت مى گرفت، ليكن امروز براى چنين قضاوتى يك مبناى مقايسه عينى يعنى عملكرد مجلس هفتم وجود دارد. اين عملكرد نگرانى و دغدغه جامعه را نسبت به سرنوشت خويش ايجاد كرده، لذا علائم و نشانه هاى اميدبخش از ذوب شدن يخ هاى انفعال و سرخوردگى در جامعه قابل مشاهده است.» دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب از «دارا بودن ديدگاه هاى اصلاح طلبانه»، «سابقه سياسى و فردى روشن و بى ابهام»، «آشنايى با امور كشور و توان مديريت و اجراى برنامه هاى اصلاحى»، و «برخوردارى از زمينه ها و ظرفيت هاى لازم براى كسب آراى قابل قبول در مقايسه با كانديداهاى ديگر» و «فقدان بهانه ها و دستاويزها براى ردصلاحيت در باره وى» به عنوان پنج محور اساسى براى انتخاب كانديداى اين سازمان يعنى دكتر معين ياد كرد. سلامتى تأكيد كرد: «بدون شك كانديداهاى مطرح در جبهه دوم خرداد كمابيش داراى اين ويژگى ها هستند ليكن سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى معيارهاى خويش را در دكتر معين قوى تر يافته است.» دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى در پايان اظهار اميدوارى كرد كه موفقيت دكتر معين در اين عرصه رقابتى دستاوردهاى مطلوبى را براى ملت ايران به همراه داشته باشد.
• دبيركل جبهه مشاركت ايدئولوژى حاميان معين را تشريح كرد
«سيدمحمدرضا خاتمى» دبير كل جبهه مشاركت كه احتمال مى رود به عنوان معاون اول معين در هفته هاى آينده معرفى شود، سخنران بعدى اين همايش بود. وى سخنان خود را با اشاره به اهميت همايش انتخاباتى حاميان معين آغاز كرد. وى گفت: «جمعى كه امروز در تالار اجتماعات وزارت كار گرد هم آمده اند، مى توانند در تاريخ آينده اين سرزمين به عنوان سرفصلى از تحول و پيشرفت، ماندگار و جاودانى شوند؛ اگر بخواهيم و باور كنيم.» خاتمى در اين باره توضيح داد: «تا ۲۷ خرداد ،۸۴ ۱۳۳ روز فرصت باقى است كه تا جمع مذكور كارى انجام دهد كه تداوم اصلاحات را ممكن كند براى اينكه ببينيم چه بايد بكنيم بايد ببينيم چرا به اينجا رسيديم و براى اينكه ببينيم چرا به اينجا رسيديم بايد ببينيم كه هستيم؟» دبيركل جبهه مشاركت «دل در گرو اسلام داشتن» را يكى از مشغله هاى اصلاح طلبان دانست و تأكيد كرد: «همه ما دل در گرو اسلام داريم و آن را رمز سعادت دنيا و آخرت خود مى دانيم و به صراحت مى گويم اگر روزى در اين وادى، حكومتى سكولار به معناى واقعى آن مستقر شود، تلاش خواهيم كرد با منطق و تدبير زمينه هاى استقرار يك نظام مبتنى بر معنويت و اخلاق را فراهم سازيم. چرا كه آن را نياز بشريت مى دانيم.» خاتمى متذكر شد: «امروز دفاع از حكومت دينى براى ما سخت شده است. تفسير ما از دين تفسير غيرمنطقى و متحجرانه اى از دين نيست كه اخلاق را متاع بازار خود كرده اند و معنويت را در پاى اميال دنيوى خود قربانى كرده اند.» وى در تشريح تعريف خود از نظام دينى گفت: «تفسير ما از نظام دينى، نظامى است كه اولاً چون مردم مى خواهند، امكان حاكميت مى يابد، ديگر آنكه در آن نه فقط مخالفان ما بلكه مخالفان نظام دينى هم آزاد خواهند بود به روش مسالمت آميز ابراز عقيده كنند و حتى بتوانند اثرگذار روى مردم باشند.» دبيركل جبهه مشاركت ايران اسلامى، اصلاح طلبان را جزء مدافعان اصلى انقلاب و آرمان هاى آن برشمرد و تأكيد كرد: وظيفه خود مى دانيم كه خطر انحراف در اهداف انقلاب را به هر نحو ممكن از بين ببريم. لذا براى نسل ما، ماندن و كوشيدن وظيفه اى است كه همواره بر دوش هاى ما سنگينى خواهد كرد. خاتمى بر اين مبنا تصريح كرد: «نه انفعال و نه انزوا، نه خشم و عصيان بلكه تداوم راه اصلاحات راهبرد اصلى ماست و امروز روز ديگرى براى تجلى اراده اين نسل است.» دبيركل جبهه مشاركت كار و فعاليت براى ايران و ملت ايران را «دفاع از انقلاب» دانست و افزود: «معتقديم كم هزينه ترين و پرفايده ترين كار پيمودن راه اصلاحاتى است كه از دوم خرداد ۷۶ آغاز شد و با همان اصول و با همان مرام، اما قاطع تر، مصمم تر و شفاف تر.» وى افزود: «مطمئناً اصلاح طلبان مى توانستند دستاوردهاى بسيار بيشترى در عرض هشت سال گذشته داشته باشند اما آنچه طيف اصلاحات را مى ساخت، خودبه خود اين محدوديت را بر همه ما تحميل مى كرد كه به حداقل ها و گاه كمتر از حداقل ها قانع باشيم اما با همين حداقل ها گام هاى اساسى اى را برداشته ايم و همين مسئله ما را براى پيمودن راه مصمم تر مى كند.» خاتمى با طرح اين موضوع كه «اصلاح طلبان در انتخابات آتى با برنامه اى عملياتى تر و با جمعى مصمم تر و منسجم تر و با تكيه بر خرد جمعى و نه سليقه يك فرد حتى اگر او تواناترين و محبوب ترين باشد،» به صحنه آمده است، خاطرنشان كرد: «هرچند كه فرصت ها سوخته است و بخشى از حاميان اصلاحات دلسرد شده اند اما اين ضعف با تجربه بسيار فراوان تر و با انسجام درونى بيشتر ما و با راهكارهاى مناسب تر براى مقابله با بحران آفرينى ها و تشنجات جبران خواهد شد.» وى با تأكيد بر اين مطلب كه اصلاح طلبان براى حضور در صحنه انتخابات رياست جمهورى آينده «واقع بينى» كرده اند در مورد ويژگى هاى كانديداى جبهه مشاركت گفت: «باور داشتن واقعى به اصلاحات در تمامى ابعاد، شرط اول كانديداى اصلاح طلبان است. ما كسى را بايد انتخاب كنيم كه در زندگى شخصى خود اصول اصلاحات را پياده كرده باشد. از ايمان و صداقت گرفته تا استقامت و پايدارى از مردمى بودن و ساده زيستى گرفته تا شناختن جهان و كشور، از خودباورى خود گرفته تا قبول سخن حق و شنيدن حرف مخالف و برگشتن از اشتباه احتمالى. فرد منتخب بايد كسى باشد كه نه نماد نزاع و حذف تلقى شود بلكه نماد تعامل در چارچوب اصول، منطق، علم و تدبير باشد و بداند كه چگونه از همه فرصت هاى قانونى استفاده كند. دبيركل جبهه مشاركت با طرح اين مطلب كه «كانديداى اصلاح طلبان بايد از پتانسيل برنده شدن بهره مند باشد» تأكيد كرد: «كانديداى ما بايد راى ملت را داشته باشد، به هيچ وجه ما نبايد بر روى فردى كه از هم اكنون احتمال راى آورى اش كم است سرمايه گذارى كنيم، به عبارت واضح تر؛ حتماً براى بردن به صحنه بياييم.» خاتمى «اعتقاد به خرد جمعى» را يكى ديگر از مهمترين شاخصه هاى كانديداى اصلاح طلبان دانست و تصريح كرد: «اگر بخواهيم مجموعه اين خصوصيات را در خصوص فردى در نظر بگيريم و به عبارتى معدل گيرى كنيم، براى ما جاى ترديد نيست كه دكتر مصطفى معين در مجموع معدلى بالاتر از هر كس ديگر خواهد داشت، لذا او كانديداى ما در اين ميدان خواهد بود.»وى گفت: اگر به ظرفيت هاى موجود در شخصيت دكتر معين و مجموعه همكاران ايشان و نيز آنچه كه نظرسنجى ها نشان مى دهد توجه كنيم خواهيم ديد كه رشد سايرين تقريباً امكان پذير نخواهد بود. وظيفه اصلى ما در اين مسير شناساندن كانديداى برتر اصلاحات و معرفى برنامه هاى اوست. خاتمى در پايان خاطرنشان كرد: «ترديد نكنيد اگر در اين قريب به صد روز مانده به ثبت نام بتوانيم جامعه را به اين فرصت طلايى توجه دهيم، روز ۲۷ خرداد ۸۴ نام دكتر معين به عنوان نهمين رئيس جمهور ايران اسلامى اعلام خواهد شد و اين مسئله به خود ما بستگى دارد.»وى ۱۸ دى ماه را يك «مبدأ تاريخى ديگر» براى اصلاحات دانست.
• تشكر دانشگاهيان از عملكرد معين
«سيدمحمدرضا ظفرقندى» دبير كل انجمن اسلامى جامعه پزشكى تازه ترين تشكل حامى معين بود كه ضمن اعلام حمايت اين تشكل از كانديداتورى معين گفت: «ما هم از منظر نگاه به گذشته و وفادارى به آرمان امام و شهدا و هم نگاه به آينده يعنى دانايى محورى و نگاه علمى به جامعه براى پيشبرد اهداف اصلاحات از دكتر معين حمايت مى كنيم.» وى با اشاره به دوسويه بودن تعامل علم و سياست و نهاد قدرت و دانشگاه براى حل مشكلات اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى جامعه تأكيد كرد: «انتظار دانشگاهيان از حكومت در اين تعامل، تأمين حداقل امنيت و رفاه است.» دبير كل انجمن اسلامى جامعه پزشكى با يادآورى حادثه ۱۸ تير و عدم برخورد با عوامل و مسببان حمله به دانشگاه تأكيد كرد: «حوادثى نظير ۱۸ تير و مسائلى نظير آن آفت پيشرفت كشور و تحقق شعارهايى نظير جنبش نرم افزارى است.» ظفرقندى با بيان اينكه «حداقل خواست دانشگاهيان، علم باورى، تحمل، صبورى و استقامت در برابر، كژى ها و انحصارطلبى ها است» گفت: «اين ويژگى ها در شخصيت دكتر معين جمع است و نمونه هاى آن در دوران مسئوليت ايشان در وزارت علوم ديده شد.» وى در پايان از سوى جامعه دانشگاهى از دكتر معين به خاطر تلاش هايش در جهت اصلاح ساختار علمى كشور تشكر كرد و گفت: «در تاريخ علم كشور از ايشان به نيكى و عزت ياد خواهد شد.»
•حجاريان: معين مى تواند اصلاحات را ادامه دهد
پس از سه دبيركل، نوبت به «سعيد حجاريان» عضو شوراى مركزى جبهه مشاركت رسيد تا سخن گويد. او همايش انتخاباتى حاميان كانديداتورى دكتر معين، را «اتفاقى مبارك» خواند و گفت: «ادامه اصلاحات هر چند كند و با وجود بحران ها و مشكلات خواستى است كه دكتر معين با تكيه بر عقل و خرد جمعى مى تواند آن را طى كند.» حجاريان با اشاره به اينكه نشست انتخاباتى تشكيل شده «نخستين بيعت با دكتر معين» محسوب مى شود، گفت «جلسه بيعت، زمان گفت وگو ميان بيعت گيرنده و بيعت شونده محسوب مى شود و در واقع، توافقاتى ميان كانديداى ما يعنى دكتر معين با ما يعنى حاميان ايشان است و پايه اين توافقات، حتماً برنامه انتخاباتى خواهد بود.» وى افزود: «اسوه حسنه ما در اين مراسم پيامبر اكرم است كه در چندين موضع و عقبه از اصحابش بيعت گرفت.» وى با بيان اينكه دكتر معين وارد «عرصه اى پر از مشكلات و مصائب» شده است، تأكيد كرد: ما با اذعان به اين مشكلات و به عنوان حاميان دكتر معين به ايشان اعلام مى كنيم كه خواستى جز حركت در جهت تحقق آرمان هاى انقلاب اسلامى كه همان آرمان هاى اصلاحات دوم خرداد است، نداريم.» اين تحليلگر در ادامه تأكيد كرد: « حتماً راه طى شده در ۲۵ سال پس از انقلاب و ۸ سال اصلاحات قابل انتقاد است و حتماً ما در مدت باقيمانده تا انتخابات رياست جمهورى بايد نقد گذشته را پيشه كنيم و براى سئوالات مردم پاسخ داشته باشيم.» حجاريان در خاتمه تأكيد كرد: «بررسى اصول حداقلى كه در شعارهاى كلى دكتر معين مطرح مى شود، بايد در دستور كار اصلاح طلبان تا زمان انتخابات باشد. چرا كه هر چند در حال تهيه يك برنامه تفصيلى براى اداره كشور هستيم؛ اما مردم به اصول و برنامه هاى كلى و قابل تحقق توجه بيشترى مى كنند.»

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

• تاج زاده نخبگان را به هشدار درباره نتايج انتخابات فراخواند
«سيد مصطفى تاج زاده» عضو شوراى مركزى جبهه مشاركت آخرين سخنران نخستين نشست انتخاباتى حاميان دكتر معين بود. وى گفت: «معرفى دكتر معين به اين معناست كه تا آخرين نفس مى خواهيم به اصلاحات ادامه دهيم.» تاج زاده مرحله دوم اصلاحات را دوره اى دانست كه در آن اميد به وجود آمده در نزد مردم در دوم خرداد ۷۶ بايد با صلابت و استقامت اصلاح طلبان بازسازى و تعميق شود. وى موقعيت حاميان دكتر معين را در انتخابات رياست جمهورى نسبت به ساير رقبا «نابرابر» توصيف كرد و گفت: «ما در موقعيت كنونى از قدرت رسانه اى و مالى برابر با رقباى خود برخوردار نيستيم و از نظر آزادى حضور در انتخابات هم، رقيب دست بالاترى نسبت به ما دارد. اما با اين حال ما فرزندان ملتى هستيم كه استاد پيروزى در نبردهاى نابرابر است و مى توانيم با استفاده از توانايى هاى خود در مقابل اين مشكلات ايستادگى كنيم.»تاج زاده سپس به تحليل عملكرد مخالفان پرداخت و گفت: «مخالفان نشان داده كه نه ظرفيت شكست دارد و نه ظرفيت پيروزى.» وى توضيح داد: «مخالفان هنگامى كه در دوم خرداد شكست خوردند، به جاى پذيرش راى مردم با سياست «النصر بالرعب» به مقابله با اصلاحات دست زدند و جالب آنكه، برخلاف انتخابات دوره هاى قبل رياست جمهورى كه شعار «نگرانى از تكرار مشروطه» را سر مى دادند، اين بار چون خودشان به دنبال حذف روحانيت در انتخابات رياست جمهورى هستند، چنين مسائلى را مطرح نمى كنند.» عضو شوراى مركزى جبهه مشاركت انتخابات رياست جمهورى را فرصت مناسبى براى طرح ايده ها و نظرات جديد اصلاح طلبان دانست و تصريح كرد: «در انتخاب شعار دكتر معين بايد بر وجوه دموكراتيك آن تأكيد شود. زيرا عرصه اى كه مخالفان اصلاحات در آن امكان مانور ندارند، دفاع از حقوق اساسى شهروندان يعنى حقوق مدنى و سياسى آنهاست.» تاج زاده بر اين اساس تصريح كرد كه تحقق شعار جبهه مشاركت يعنى «ايران براى همه ايرانيان» بايد هدف و برنامه اصلى حاميان دكتر معين باشد. وى افزود كه در چارچوب اين شعار كلى بايد «شعارهاى حداقلى و تلاش حداكثرى» در دستور كار اصلاح طلبان باشد و حاميان دكتر معين در اين زمينه با كار جمعى اين گفتمان را در جامعه گسترش دهند و از آسيب پذيرى اصلاحات جلوگيرى كنند. عضو شوراى مركزى جبهه مشاركت جريان رقيب اصلاح طلبان در نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى را «اقتدارگرايان» و نه «محافظه كاران» معرفى كرد و گفت كه اقتدارگرايان نه تنها همچون محافظه كاران به مسائلى نظير حقوق شهروندى و آزادى مطبوعات، احزاب و انتخابات بى اعتنا هستند، بلكه با نگاهى كه همه مشكلات كشور را توطئه چند نفر مى داند، به دنبال حل مسائل هستند و به همين خاطر اقدامات حذفى و مبتنى بر خشونت در دستور كار آنان قرار دارد. تاج زاده بر اين اساس در پايان سخنانش از نخبگان خواست تا خطرى را كه متوجه مردم و كشور مى شود، تبيين و آشكار كنند و با هشدار نسبت به آن جامعه را براى حضور مؤثر در عرصه انتخابات رياست جمهورى فعال سازند.
•••
جمله پايانى سخنان تاج زاده به گونه اى فصل مشترك اظهارات سخنرانان نشست ديروز بود. سخنرانان و سياستمدارانى كه هم بر «سختى كار» خود و كانديداى خويش واقف هستند، هم از محدوديت امكانات مالى و رسانه اى خود خبر دارند و هم وضعيت اجتماعى نامزد خويش را مى دانند. «بازگشت به نخبگان» و «گفت وگو با عموم شهروندان» در پرتو كار تشكيلاتى منسجم، ظاهراً تنها راهى است كه حاميان معين در اين شرايط سخت براى پيروزى خود سراغ دارند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/16662

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'معين : معاونم را به زودى معرفى مى كنم، محمد جواد روح، شرق' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016