یکشنبه 20 دی 1383

شعبه رسيدگي‌كننده به پرونده”تئاتر ايران زمين“تا پايان هفته تعيين مي‌شود، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

شعبه رسيدگي‌كننده به پرونده‌ي «تئاتر ايران‌زمين» كه پس از تكميل تحقيقات در دادسرا و با صدور كيفرخواست براي سه متهم اين پرونده، به دادگاه ارجاع شد، به زودي تعيين مي‌شود.

سيروس ولي‌زاده، رييس دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اهواز به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: اين پرونده روز گذشته به دادگاه ارجاع شد و تا اواخر هفته‌ي جاري، شعبه‌ي رسيدگي‌كننده به آن تعيين خواهد شد.

وي درباره‌ي برگزاري علني يا غيرعلني جلسه‌ي دادگاه گفت: تصميم برگزاري علني يا غيرعلني جلسه‌ي محاكمه به عهده‌ي قاضي شعبه است.

پرونده‌ي سه تن از متهمان «تئاتر ايران زمين» كه در ابتدا با شكايت دبير ستاد اجرايي امر به معروف و سپس با شكايت مدعي‌العموم و به اتهام تشويق به فساد و فحشا و مهيا كردن وسايل آن در شعبه‌ي ‌‌٢ بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب اهواز مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفت، با تكميل تحقيقات در دادسرا به دادگاه عمومي اهواز ارجاع شده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين پرونده در تاريخ ‌‌١٦/٩/٨٣ به شعبه‌ي ‌‌٢ بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب اهواز ارجاع شده بود و سه نفر از متهمان در اين پرونده، پس از تفهيم اتهام، با صدور قرار كفالت آزاد شده بودند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/16695

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'شعبه رسيدگي‌كننده به پرونده”تئاتر ايران زمين“تا پايان هفته تعيين مي‌شود، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016