چهارشنبه 23 دی 1383

مخبر کميسيون امنيت ملى براى ملاقات با وبلاگ نويسان اعلام آمادگى کرد، ايرنا


تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۲۳ / ۱۰ / ۸۳
مخبر کميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس گفت : من حاضرم در هر جا
که وبلاگ نويسان بخواهند با آنها ديدار کنم .
به گزارش خبرنگار پارلمانى ايرنا، کاظم جلالى عصر چهارشنبه در جمع
خبرنگاران پارلمانى در مجلس افزود : کميسيون امنيت ملى و سياست خارجى از
وبلاگ نويسان براى حضور در اين کميسيون دعوت کرد، اما آنها نيامدند.
نماينده شاهرود تصريح کرد : من بعنوان مخبر کميسيون حاضرم در هرجا که
آنان بخواهند، اين ديدار را برگزار کنم و سخنان آنان را بشنوم .
جلالى گفت : در جلسه روز چهارشنبه کميسيون امنيت ملى و سياست خارجى
وزير کشور حضور يافت و به سووالات سه نفر از نمايندگان پاسخ داد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وى افزود : احمد پيش بين نماينده بافت از وزير کشور سووال کرد چرا
پس از گذشت ۲۵ سال از انقلاب از افراد متخصص و زحمتکش بعنوان فرماندار
استفاده نشده و فقط از افراد مطيع و ناتوان استفاده شده است ؟
جلالى اظهار داشت : قرار شد وزارت کشور و نماينده سووالکننده طى سه
هفته با يکديگر به توافق برسند تا سووال در صحن علنى مطرح نشود.
مخبر کميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس افزود : همچنين سووال
حسين سبحانى نيا نماينده نيشابور در خصوص علت بىثباتى در مديريت سياسى
نيشابور مطرح و مقرر شد در جلسه اى با حضور استاندار، فرماندار و نماينده
سوالکننده ، توافقى حاصل شود.
وى گفت : همچنين سووال عبدالمجيد شجاع نماينده دشتستان از وزير کشور
مطرح شد که وى از وزير پرسيد چرا ستاد حوادث غير مترقبه وزارت کشور به
رغم آنکه وزارت جهاد کشاورزى استان بوشهر را در سال۸۲ بعنوان منطقه
خشکسال اعلام کرده ، اين مساله را رد کرده است ؟
جلالى افزود : اين نماينده از توضيحات وزير کشور در اين زمينه قانع
شد.
به گفته وى، شکر اله عطار زاده نماينده بوشهر سووال خود از وزير
کشور را پس گرفت .

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/16820

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مخبر کميسيون امنيت ملى براى ملاقات با وبلاگ نويسان اعلام آمادگى کرد، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016