یکشنبه 11 بهمن 1383

پرونده‌ آقاجري در انتظار صدور راي نهايي دادگاه تجديدنظر، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
حكم نهايي پرونده‌ي هاشم آقاجري كه پس از صدور قرار عدم صلاحيت از سوي شعبه‌ي ‌٢٠ ديوان عالي كشور، به دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع داده شد، هنوز مشخص نشده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) پرونده‌ي هاشم آقاجري مدرس دانشگاه پس از برگزاري سه جلسه‌ي محاكمه در شعبه‌ي ‌١٠٨٣ دادگاه عمومي تهران به رياست قاضي محمد اسلامي و به اتهام اهانت به مقدسات اسلام و با اعلام ختم دادرسي در ‌٢٠/٤، در تاريخ ‌٢٦/٥ به ديوان عالي كشور ارجاع شد كه پس از صدور قرار عدم صلاحيت از سوي شعبه‌ي ‌٢٠ ديوان عالي كشور پرونده به دادگاه تجديدنظر استان ارجاع شد و طبق آخرين اظهارنظر وكيل مدافع وي، پس از آن كه ديوان عالي كشور قرار عدم صلاحيت خود را به صلاحيت دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران صادر كرد و پرونده به اين مرجع ارجاع شد، او از تعيين شعبه و صدور يا عدم صدور حكم تجديدنظر در مورد موكلش خبري ندارد.

هاشم آقاجري به دنبال برگزاري سه جلسه محاكمه در شعبه‌ي ‌١٠٨٣ دادگاه عمومي تهران به اتهام اهانت به مقدسات اسلام، به ‌٣ سال حبس تعزيري و ‌٢ سال حبس تعليقي و ‌٥ سال محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شد و در تاريخ ‌١٠/٥ با تامين وثيقه ‌٩٧ ميليون توماني آزاد شد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/17636

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پرونده‌ آقاجري در انتظار صدور راي نهايي دادگاه تجديدنظر، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016