چهارشنبه 14 بهمن 1383

فدائيان خلق (اکثريت): از خواست های زندانيان سياسی متوسل به اعتصاب غذا، پشتيبانی کنيم!

ايرانيان آزاديخواه!
اعتصاب غذای گروهی از زندانيان سياسی در زندان گوهردشت وارد سومين هفته خود شده و با پيوستن گروهی ديگر از زندانيان سياسی از اوائل هفته گذشته به اعتصاب غذاکنندگان، اين اقدام اعتراضی آزاديخواهان زندانی وارد مرحله تازه‌ای گرديده است. اين درحالی است که مقامات زندان همچنان از پاسخ به خواست های انسانی فرزندان آزاده مردم سرباز مي‌زنند. برپايه اخبار رسيده، در حال حاضر آقايان حجت زماني، جعفر اقدامي، ولي‌الله فيض مهدوي، دکتر فرزاد حميدي، بينا داراب زند، مهرداد لهراسبي، ارژنگ داوودی و حشمت‌الله طبرزدی در حال اعتصاب غذا هستند و به تدريج بر شمار کسانی که به اعتصاب غذا مي‌پيوندند، اضافه مي‌شود. زندانيان سياسی در اعتراض به نقض مستمر حقوق بشر، سرکوب مطبوعات و دانشجويان، و به ويژه عليه ايذای مضاعف زندانيان که گروهی از زندانيان سياسی را به زندان‌های عادی منتقل کرده‌اند، از غذا خوردن دست کشيده‌اند و مطابق آنچه که شايع شده، هم اکنون حال برخی از آنها رو به وخامت گذاشته است.
زژيم که سرکوب گسترده و سازمانيافته عليه روشنفکران هنرمند و نويسنده، دانشجويان و روزنامه‌نگاران و وبلاگ نويسان را از مدتی پيش به اجرا گذاشته، در تکميل همين سياست، آزاز عليه زندانيان سياسی را شدت داده و برای درهم شکستن اراده آزاديخواهان دربند به هر اقدام ضد انسانی متوسل مي‌شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دستگاه قضائيه جمهوری اسلامی با صدور احکام سنگين زندان، جريمه نقدی و محروميت‌های شغلی و اجتماعی عليه آزاديخواهان، برآنست که فضای رعب را بر سر مخالفان و منتقدان خود بگستراند و در همان حال با توسل به انواع شکنجه‌های حسمی و روحی عليه زندانيان، صداهای اعتراضی را خفه کند. اما، فرياد آزاديخواهی در کشور همچنان بلند است و حتی زندان‌ها و شکنجه‌گاههای رزيم نيز به ميدان اعتراض عليه استبداد فقاهتی بدل شده‌اند.

آزاديخواهان!
از اعتصاب غذای زندانيان سياسی پشتيبانی کنيم و صدای اعتراض آنان را به گوش جهانيان برسانيم. در کنار مخالفت با زندانی شدن آزاديخواهان کشور، رژيم را تحت فشار بگذاريم تا به حقوق اوليه زندانيان سياسی گردن نهد.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/17761

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'فدائيان خلق (اکثريت): از خواست های زندانيان سياسی متوسل به اعتصاب غذا، پشتيبانی کنيم!' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016