دوشنبه 8 فروردین 1384

آصفی: اظهارات رایس به روشنی نشان دهنده خط مشی آمریکا در نهادینه کردن تبعیض و دوگانگی و تضعیف نهادهاو میثاق‌های بین‌المللی است، مهر

حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اظهارات وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با نشریه لس‌آنجلس تایمز را اعتراف آمریکا برای بی‌اعتبار کردن معاهده ان‌.پی.‌تی خواند و گفت: آمریکا باید از ترویج بی اعتمادی، اشاعه سوءظن و تداوم بهانه‌جویی برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای دست بردارد.
به گزارش خبرگزاری "مهر"، آصفی گفت: این اظهارات به روشنی نشان می ‌دهد دولت آمریکا خط مشی خود را بر نهادینه کردن تبعیض و دوگانگی در سطح جهانی بنا نهاده و متکبرانه با یک جانبه گرایی در صدد تضعیف نهادها و میثاق‌های بین‌المللی است.

وی افزود: حق ایران برای استفاده از انرژی هسته ‌ای برای مصارف صلح‌ آمیز، مسلم، تردیدناپذیر و مبتنی بر مبانی روشن حقوقی است، بطوریکه حتی وزیر خارجه آمریکا ناچار به اذعان شده و سیاست غیرمنطقی آمریکا را با گمانه ‌زنی عوامانه توجیه می ‌کند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: دولت آمریکا حق ندارد و نمی‌ تواند مسیر کشورهای مختلف جهان برای پیشرفت و توسعه اقتصادی را مشروط به تفسیر و نظارت تبعیض آمیز خود کند.

Copyright: gooya.com 2016