شنبه 27 فروردین 1384

انتشار يك نامه جعلي منسوب به ابطحي، ناآرامي‌هايي در برخي مناطق عرب‌نشين اهواز درپي داشت، ايرنا

انتشار يك نامه جعلي، ناآرامي‌هايي در برخي مناطق عرب‌نشين اهواز، در جمعه شب درپي داشت.

بدنبال انتشار متن نامه جعلي ارسالي، منسوب به رييس وقت دفتر رياست جمهوري به سازمان برنامه و بودجه وقت كشور، مبني بر تغيير ساختار جمعيتي اعراب خوزستان، برخي از مناطق عرب‌نشين اهواز جمعه شب شاهد ناآرامي و درگيري با نيروهاي انتظامي بود كه در جريان آن به برخي اماكن دولتي و بانكها و خودرو پليس خساراتي وارد آمد و سه نفر در اين ماجرا مجروح شدند.

معاون سياسي انتظامي استانداري خوزستان گفت: بدنبال بروز ناآرامي‌هايي در برخي مناطق عرب‌نشين اهواز، هم‌اكنون اوضاع عادي و در كنترل نيروي انتظامي است.

"قدرت الله دهقان" شنبه درگفت و گو باخبرنگار ايرنا اظهارداشت: در تلاش هستيم اين موضوع به مردم عرب‌نشين اهواز رسانده شود كه كساني با اعمال شيطنت آميز مغرضانه، درصدد برهم زدن وحدت عجم و عرب هستند اما قطعا نمي‌توانند از دوستان انقلاب باشند.

وي افزود: جعلي بودن نامه‌اي كه گفته مي‌شود از سوي رييس وقت دفتر رياست جمهوري بوده و تغيير ساختار جمعيتي اعراب خوزستان را خواستار شده، به وضوح عيان و تشخيص آن حتي به افراد صاحب فن نيز نياز ندارد.

دهقان، با احتمال آنكه به نظر مي‌رسد دست ايادي خارجي و دشمنان انقلاب در كار باشد، گفت: اين موضوع در دست بررسي است.

وي در توجيه جعلي بودن اين نامه افزود: شوراي عالي امنيت ملي دستگاه مستقلي است كه مصوبات آن توسط دبيرخانه آن ابلاغ مي‌شود.

وي خاطرنشان ساخت: دراين نامه به مواردي اشاره شده كه به هيچ وجه در جامعه ما پياده و عملي نشده، ضمن اينكه يك عضو مهم شوراي عالي امنيت ملي در كشورمان "دريابان علي شمخاني " خود از طوايف عرب است، و بسياري از بزرگان امنيتي و انتظامي ما از نيز اين قوم هستند.

وي گفت: اميد آن است كه مردم هوشيار عرب زبان ما با توجه به اينكه خود در پديد آوردن انقلاب سهم بسزايي داشته‌اند، اين بار نيز دين خود را به انقلاب ادا كرده و نگذارند دشمنان انقلاب به اهداف شوم خود دست يابند.

معاون سياسي انتظامي استانداري خوزستان با اشاره به اينكه طراحان اين نامه جعلي، هدفشان از پخش آن در سطح گسترده، تنها تحريك و تهييج احساسات قومي است.

حجت‌الاسلام ابطحي رييس دفتر وقت رييس جمهور، در پايگاه اينترنتي خود، نگارش چنين نامه‌اي را تكذيب و آورده است: "هر كس آن را بخواند متوجه مي‌شود كه تصميمي اين چنيني حتي اگر به تاييد رهبر عالي، يا شوراي عالي امنيت ملي و يا رييس جمهوري نيز رسيده باشد، در ايران قابل اجرا نيست.

وي افزوده است: من هيچگاه چنين اختياري نداشته‌ام كه دستوري براي تغيير جمعيت صادر كنم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

استاندارخوزستان خواستارهوشياري مردم در مقابل توطئه‌هاي تفرقه برانگيز شد

استاندار خوزستان بااشاره به‌جايگاه ويژه استان خوزستان دركشور، خواستار هوشياري مردم فهيم اين استان در مقابل توطئه‌هاي تفرقه برانگيز شد.

"فتح الله معين" جمعه شب به دنبال بروز برخي تنشهاي ناشي از فعاليت‌هاي تفرقه افكنانه در مناطقي از شهر اهواز افزود: در روزهاي اخير نامه‌اي در خوزستان پخش شده كه سراسر كذب و جعلي است و وجود خارجي ندارد.

وي ادامه داد: هدف انتشاردهندگان اين نامه جعلي اين است كه در سالي كه به همبستگي ملي و مشاركت عمومي نامگذاري شده، با ايجاد تفرقه و دو دستگي در ميان مردم و ايجاد آشوب ذهني به همبستگي موجود ميان مردم استان خدشه وارد سازند.

ناآرامي‌هاي محدود جمعه شب در چند محله اهواز، پس از آن بروز كرد كه نامه‌اي جعلي كه به يكي از نهادها منتسب شده، مبني بر درخواست ازسازمان برنامه وبودجه در خصوص تغيير ساختار جمعيتي اعراب خوزستان، در سطح شهر پخش شد.

پخش اين نامه ساختگي، ازظهر جمعه اعتراضهايي را درپي داشت كه در لحظاتي به خشونت هم منجر شد.

استاندار خوزستان در ادامه، حضور فعال وموثر هموطنان عرب زبان خوزستاني را درپاسداري از انقلاب و دستاوردهاي جمهوري اسلامي يادآور شد وگفت: درتمام سطوح كشوري و لشكري شاهد فعاليت تعداد زيادي از برادران عرب زبان هستيم كه با صداقت و تعهد فعاليت مي‌كنند و راه شهدا را ادامه مي‌دهند.

به‌گفته معين، استان خوزستان درسال گذشته در چهارنوبت، ميزبان رييس جمهوري بوده كه همين امر، مبين اهميت و جايگاه ويژه اين استان در ميان مسوولان كشور است.

معين ادامه داد: همچنين تعبير زيباي رهبر معظم انقلاب كه فرمودند "اسلام و تشيع ازاين استان به كشور ايران وارد شد" و تاكيد معظم له بر امر توسعه كشاورزي و صنعت استان، دليل ديگري است كه اين استان مورد توجه ويژه نظام است.

وي ابراز اميدواري كرد، با همراهي، همگامي و هوشياري مردم شريف استان خوزستان بتوانيم استان خود را همانند گذشته، سمبل همبستگي ملي و مشاركت عمومي كنيم.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/21112

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'انتشار يك نامه جعلي منسوب به ابطحي، ناآرامي‌هايي در برخي مناطق عرب‌نشين اهواز درپي داشت، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016