دوشنبه 30 خرداد 1384

ناصر زرافشان را در "ماراتن زندگی" می خواهیم، حميد فرخنده

hamid_farkhondeh@hotmail.com

بر اساس اخباری که از ایران می رسد حال ناصر زرافشان رو به وخامت گذاشته است. ناصر زرافشان بر آن است که آنچنان که خود اعلام کرده است در صورت عدم رسیدگی به درخواست هایش از سوی مسئولان، "مارتن مرگ" را تا پایان ادامه دهد. در بیانه شماره 7 کمیته پیگیری آزادی ناصر زرافشان، آمده است که وی از وصل سرم در بهداری زندان اوین خودداری کرده است. گوش مسئولان نیز که ظاهرا تاکنون شنوا نیست. همزمان با تحصن در برابر زندان اوین، در خارج از کشور نیز گروههایی به نشانه همبستگی با ناصر زرافشان و برای آزادی همه زندانیان سیاسی در کشورهای مختلف اروپایی در کشورهای مختلف اروپایی امریکا و کانادا دست به تحصن و اعتصاب غذا زده اند. علی اشرف درویشان از سوی کمیته پیگیری آزادی ناصر زرافشان صبح روز شنبه 28 خرداد اعلام می کند که زرافشان در گفتگویی تلفنی با صدایی که از شدت ضعف می لرزیده است، به وی گفته که "مرا مرده بپندارید". همه این خبرها نگران کننده است. مردم ایران در راه پر سنگلاخ رسیدن به دمکراسی آقای زرافشان و گنجی و دیگر زندانیان سیاسی را زنده در کنار خود لازم دارند. مردم ایران به"بابی ساندز" خود احتیاج ندارند. هیچ ملتی در خاورمیانه به اندازه مردم ایران در طول تاریخ خویش در راه آزادی و دمکراسی کشته و "شهید" نداده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ما به نعش های عزیزانی دیگر بر روی دستان خویش احتیاج نداریم. ما زندانیان سیاسی مان را در مارتن زندگی در کنار خود می خواهیم. شاید زمان آن فرا رسیده باشد تا کمیته پیگیری آزادی زرافشان، سازمان های مدافع حقوق بشر و دیگر نیروهای آزادیخواه از آقای زرافشان و دیگر زندانیان اعتصابی درخواست کنند تا به اعتصاب غذای خود پایان دهند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24904

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ناصر زرافشان را در "ماراتن زندگی" می خواهیم، حميد فرخنده' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016