پنجشنبه 16 تیر 1384

تشكيل دبيرخانه‌ جبهه‌ دموكراسي‌خواهي و حقوق بشر، ايسنا

* رايزني مصطفي معين با احزاب و گروه‌ها براي تدوين منشور جبهه

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي


عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت اظهار داشت: دبيرخانه‌ي جبهه دموكراسي‌خواهي و حقوق بشر، زير نظر دكتر معين در ستاد انتخاباتي وي تشكيل شده است.


هادي قابل در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) افزود: دكتر معين در حال رايزني با احزاب و گروه‌ها براي تدوين منشور جبهه‌ي دموكراسي‌خواهي و حقوق بشر است و تا كنون نيز جلساتي در اين زمينه داشته است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تشكيل دبيرخانه‌ جبهه‌ دموكراسي‌خواهي و حقوق بشر، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016