شنبه 18 تیر 1384

عبدالله مومني، دانشجويان در 18 تير تقاص تاثيرگذاري خود را پس دادند، ايلنا


تهران- خبرگزاري كار ايران

دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت گفت: با ممانعت از برگزاري مراسم پاسداشت 18 تير نمي‌‏توان صورت مساله را پاك كرد.

عبدالله مومني در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با بيان اينكه 18 تير نماد مظلوميت دانشجويان و زخمي بر پيكره دانشگاه است كه همچنان باقي است، گفت: اگر چه در حادثه كوي دانشگاه پس از گذشت 6 سال از آن، حاكميت نه آمران و عاملان آن را مجازات كرد، نه مشخص كرد كه چه كساني دست به اين اعمال شنيع زده‌‏اند و نه به خواسته‌‏ها و ابهامات دانشجويان پاسخ داد اما در اين ماجرا دانشجويان سركوب شدند و خط برخورد و ايجاد محدوديت براي فعالان مستقل و منتقد دانشگاهي ايجاد شد.
وي افزود‌‏: تهاجم به كوي دانشگاه تهران نه تنها بي‌‏ارتباط با چالش‌‏هايي كه براي فعالان و منتقدان ديگر حوزه‌‏ها به وجود مي‌‏آيد، نبود بلكه در راستاي تداوم پروژه بي‌‏اثر كردن و كنار گذاشتن نيروهاي فعال در صحنه بود كه در دوم خرداد 76 نقش موثري داشتند و در مسير پيش بردن اصلاحات دموكراتيك و مطالبات ملي ايفاي نقش مي‌‏كردند.
مومني تصريح كرد‌‏: پروژه‌‏اي كه هدف آن ايجاد محدوديت براي اصلاح‌‏طلبان و كاهش پتانسيل جنبش اجتماعي بود، در 18 تير 78 با هدف كنار نهادن دانشگاه از صحنه سياست و كاهش تاثيرگذاري دانشجويان در تحولات سياسي، اجرا شد.
دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت با اشاره به اينكه حادثه 18 تير 78 حاصل انتقام‌‏جويي و كينه‌‏توزي از دانشجويان بود، گفت‌‏: در اين واقعه جريان‌‏هايي كه تغيير در اوضاع را نمي‌‏پسنديدند و هر تحرك دموكراتيكي را در عرصه سياسي با بقاي خويش در قدرت در تضاد مي‌‏بيند، در كوي دانشگاه تهران از دانشجويان انتقام‌‏گيري كردند و دانشجويان تقاص تاثيرگذاري خود در دوم خرداد و سال‌‏هاي پس از آن را در 18 تير پس دادند.
مومني خاطر نشان كرد: حمله به كوي دانشگاه گرچه توانست در راستاي خواست طراحان در ايجاد فضاي ياس، نااميدي، بي‌‏تفاوتي و ايجاد ترديد و همراهي و همسويي دانشجويان با اصلاح‌‏طلبان عملي شود اما از اين جهت كه دانشجويان را به تماشاگران بي‌‏تفاوت و منفعلي تبديل كنند، ناكام بود چرا كه اين برخورد اگر توانست ياس ايجاد كند، اما اين ياس از فعاليت و تاثيرگذاري پس از مدتي جاي خود را به نااميدي و مايوس شدن از روند تحقق اصلاحات در ساختار حكومت داد و زمينه گسست و گذار از اصلاحات درون حكومت را فراهم كرد.
دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت يادآور شد: ناتواني اصلاح‌‏طلبان از احقاق حقوق دانشجويان و اتخاذ استراتژي‌‏هاي پس از حمله به كوي دانشگاه نظير استراتژي آرامش فعال و اعتدال كه منجر به بي‌‏عملي سياسي اصلاح‌‏طلبان و حذف شدن آنها در مناسبات موجود و تعلل دولت اصلاحات در حمايت از دانشجويان، اين قشر را از حصول مطالبات دموكراتيك از طريق ساز و كارهاي موجود در ساخت قدرت نااميد كرد و زمينه ايجاد ترديد براي همراهي دانشجويان با جريان دوم خرداد را فراهم كرد.
وي افزود‌‏: طراحان حادثه 18 تير به دنبال سركوبي كه به راه انداختند، مايوس كردن دانشجويان از حركت اصلاحي را دنبال مي‌‏كردند اما از اين غافل بودند كه نااميدي دانشجويان از اصلاحات منجر به شكست پروژه خوداصلاحي نظام سياسي و بن‌‏بست و انسداد سياسي خواهد شد كه نه تنها نااميدي از اصلاح‌‏طلبان بلكه نااميدي از اصلاحات و ساختار حقوقي موجود را به وجود مي‌‏آورد كه در نهايت منجر به ايجاد بدبيني و گسست ميان نظام سياسي و دانشگاه و اصلاح ناپذيري ساختار حقوقي خواهد شد.
مومني ابراز عقيده كرد‌‏: حادثه كوي دانشگاه اگر چه به واسطه سركوب دانشجويان، فعاليت سياسي را با هزينه بالا همراه كرد اما دستاوردهايي كه به همراه داشت، اين بود كه نقاط ضعف و آسيب‌‏هاي جنبش اصلاحي و جريان دانشجويي اصلاح شد و مشخص شد كه هر دو جريان ياد شده دچار ضعف استراتژيك و تشكيلاتي هستند.
وي افزود: فقدان سازماني براي رهبري جمعي حركت اصلاحي در ميان اصلاح‌‏طلبان دانشجويان از ضعف‌‏ها و‌ ‏آسيب‌‏هايي بود كه تداوم حركت اصلاحي را با چالش مواجه كرد و متاسفانه فقدان اهتمام جدي در ميان اصلاح‌‏طلبان و دانشجويان در راستاي بازسازي تشكلاتي، آنها را در پيشبرد برنامه‌‏هايشان با مشكل مواجه كرد.
مومني تصريح كرد: جريان آزادي‌‏ستيزي كه رسماً از برخورد با دانشجويان دفاع مي‌‏كرد و مهر تاييد بر عملكرد حادثه آفرينان 18 تير مي‌‏زد، امروز به واسطه ضعف تشكيلاتي اصلاح‌‏طلبان در بازيابي اعتماد عمومي، بساط خود را بر نهادهاي تصميم‌‏گيري گسترانده است.
دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت تاكيد كرد‌‏: امروز تغييرات در عرصه قدرت نشان مي‌‏دهد كه حادثه 18 تير ماه و حوادثي از اين دست از پيش طراحي شده بود و كساني كه تا ديروز در مسير حذف دانشجويان و دگرانديشان بودند، با خوش‌‏خدمتي‌‏هاي ديروزشان زمينه حضور خود را در قدرت فراهم كرده و صاحب منصب شده‌‏اند و مادامي كه اصلاح‌‏طلبان قادر به بازيابي اعتماد عمومي نباشند، نمي‌‏توانند برنامه‌‏هاي خود را در مقابل نفوذ اقتدارگرايان در ساختار قدرت پيش برند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مومني تصريح كرد‌‏: اكنون در شرايطي ششمين سالگرد حادثه 18 تير را به انتظار نشسته‌‏ايم كه شاهد تغييراتي در راستاي يكپارچگي قدرت هستيم و حكومت هر ساله با امنيتي كردن فضاي كشور حق پاسداشت اين روز را از دانشجويان سلب مي‌‏كند، فعالان دانشجويي هر ساله در تلاشند كه با پاسداشت اين روز، ياد و خاطره آن را در اذهان زنده نگه دارند و با طرح مطالبات دانشجويي مربوط به 18 تير نظير اعتراض به عدم پيگري‌‏ خواسته‌‏هاي بحق دانشجويي و ضرورت برخورد با متجاوزين، در صدد برگزاري حركت‌‏هاي مدني آرام و به دور از هرگونه خشونت هستند كه هر ساله تعدادي از دانشجويان به خاطر اصرار بر برگزاري برنامه‌‏هاي 18 تير متحمل هزينه‌‏هايي مي‌‏شوند.
دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت يادآور شد: امسال به دليل برنامه‌‏هاي از پيش طراحي شده كه باعث تعطيل شدن دانشگاه‌‏ها شده است، امكان برگزاري برنامه در داخل دانشگاه وجود ندارد و از سوي ديگر امكان برگزاري برنامه‌‏هاي خارج از دانشگاه نيز از بين رفته است بنابراين در عمل حق پاسداشت اين روز از دانشجويان سلب شده است.
وي در پايان گفت‌‏: فعالان دانشجويي هرگز روزهاي سختي نظير 18 تير را از ياد نخواهند برد و هشدار مي‌‏دهند كه با ممانعت از برگزاري برنامه‌‏هاي پاسداشت اين روز نمي‌‏توان صورت مساله را پاك كرد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'عبدالله مومني، دانشجويان در 18 تير تقاص تاثيرگذاري خود را پس دادند، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016