شنبه 25 تیر 1384

نمايندگاني از انجمن دفاع از حقوق زندانيان به ملاقات گنجي مي‌‏روند، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

يك عضو انجمن دفاع از حقوق زندانيان گفت: اين انجمن نمايندگاني را جهت ملاقات با اكبر گنجي به دادستاني تهران معرفي خواهد كرد كه اميدواريم اين ملاقات مثمر ثمر واقع شود.
فريده غيرت كه نايب رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز نيز هست، در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا" به اقدامات اين كانون در مورد اكبر گنجي اشاره كرد و گفت:

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

از طرف كانون وكلاي دادگستري مركز، سه نفر از اساتيد دانشگاه كه از اعضاي كميسيون حقوق بشر نيز هستند، جهت ملاقات با گنجي به قوه قضاييه معرفي شده‌‏اند كه هنوز پاسخي در راستاي موافقت با پيشنهاد ما از سوي دستگاه قضايي داده نشده است.
به گفته وي، اردشير ميرارجمند، محمود هاشمي و محمدحسين هاشمي از اعضاي كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز هستند كه جهت ملاقات با اكبر گنجي به قوه قضاييه معرفي شده‌‏اند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نمايندگاني از انجمن دفاع از حقوق زندانيان به ملاقات گنجي مي‌‏روند، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016