جمعه 21 مرداد 1384

بوی بدی از مخالفت های با رئيس جمهور به مشام مي رسد، عليرضا ملکيان، کيهان

مطابق آئين نامه مصوب مجلس شوراي اسلامي، رئيس جمهور پس از انجام مراسم تحليف در مجلس شوراي اسلامي، دو هفته فرصت دارد تا وزراي كابينه را جهت اخذ رأي اعتماد به مجلس معرفي نمايد. آقاي احمدي نژاد چندي قبل اعلام كرد به منظور راه اندازي هرچه سريعتر امور و تسريع در شروع كار دولت جديد، وزراي پيشنهادي خود را در نخستين روزهاي فرصت تعيين شده قانوني به مجلس معرفي خواهد كرد و خبرها تا چند روز پيش نيز حاكي از صحت اين موضوع و آماده بودن فهرست وزرا بود، ولي گويا فشارها و چانه زني هاي برخي گروه ها و جريان هاي سياسي و فراكسيون هاي مجلس كه قطعا پشت آنها چهره هاي ذي نفوذ هم قرار دارند، اين فرصت مغتنم را از رئيس جمهور محترم سلب كرده است و ايشان اعضاي كابينه را در يكي از روزهاي حدفاصل بيست ودوم تا بيست ونهم مرداد، معرفي خواهد كرد.

همه مي دانيم كه آقاي احمدي نژاد به واسطه اين كه از سوي هيچ حزب و گروه سياسي، به ويژه در مرحله دوم انتخابات، مورد حمايت قرار نگرفت، وامدار هيچ جرياني نيست، ولي متاسفانه از آنجايي كه چهره ها و احزاب و گروه هاي وابسته به قدرت و ثروت، هميشه خود را طلبكار مي دانند، در جريان معرفي كابينه نيز وارد ميدان شده و از رئيس جمهوري كه هيچ كمكي به او نكرده و حتي اقدام به تخريب چهره وي نموده و چوب لاي چرخ برنامه هاي انتخاباتي او گذاشته اند، اكنون سهم مي خواهند! البته همچنان كه عادت سياسي كاران است، سهم طلبي خويش را در لفا فه اي رنگين و با كلمات زيبا مي پيچند و چنين عنوان مي كنند كه چون در فهرست پيشنهادي آقاي احمدي نژاد بعضا افراد ناشناخته و ضعيف وجود داشته اند، ما خواستار تغيير آن شده و افراد قوي و كارآمد را به ايشان معرفي كرده ايم!

در اين كه مشورت با اشخاص و گروه هاي معتمد و متخصص آن هم براي امر بسيار مهم و خطيري چون تعيين اعضاي كابينه، بسيار خردمندانه و ضروري است، هيچ ترديدي نيست و همانگونه كه در خبرها اعلام شده، رئيس جمهور محترم نيز افراد و گروه هايي را براي شناسايي و ارزيابي چهره هايي كه خود در نظر داشته و يا از سوي ديگران معرفي شده اند، معين كرد و اين گروه ها به اندازه چند هزار ساعت نفر، كار و تلاش كرده اند و در نهايت فهرستي تقريبا 90 نفره را به رئيس جمهور ارائه داده اند تا ايشان از ميان آنها و بازهم با رايزني و مشورت با صاحب نظران، وزراي كابينه را به مجلس معرفي نمايد، اما نق زدن ها و مقاومت هايي كه اين روزها از سوي برخي افراد و جريان ها صورت مي گيرد، حاكي از نوعي لجاجت، جمود و تحجر و يا سهم خواهي است و خلاصه بوي بدي از اين گونه مخالفت ها به مشام مي رسد.

به نظر مي رسد آقاي احمدي نژاد در تعيين و معرفي اعضاي كابينه با سه مانع و جريان مشكل ساز مواجه بوده و هست.

1- مخالفان اصولگرايي و عدالت محوري كه در جريان انتخابات نيز رو در روي آقاي احمدي نژاد ايستادند و از هيچ اقدامي در تضعيف و تخريب چهره ايشان فروگذار نكردند و در واقع جبهه متحدي كه به ويژه در مرحله دوم انتخابات عليه آقاي احمدي نژاد شكل گرفت، اكنون نيز با قوت و تلاش بسيار و به طور غيرمستقيم و گاه از طريق چند واسطه كه در نهايت ممكن است به چهره هاي به ظاهر موجه ختم شود، سعي در القاي تفكر خويش در انتخاب اعضاي كابينه دارد و چنانچه در رسيدن به اين هدف موفق نشود، با ايجاد دودستگي و اختلاف انگيزي، كاري مي كند تا تشكيل كابينه را به تعويق بيندازد و چنين وانمود كند كه جريان اصولگرا، شايستگي اداره كشور را ندارد.

2- افراد ضعيف النفس و اسير جاه و مقام و مرفهان دل بسته دنيا كه چه بسا خود را در جرگه اصولگرايان و وفاداران به انقلاب و نظام مي دانند و چون تصورشان بر اين است كه در پيروزي آقاي احمدي نژاد سهيم بوده اند، اكنون خواهان آن هستند كه خود و يا افراد مورد نظر آنان به كابينه راه يابند. البته در ميان اين دسته، افراد و جريان هايي هم وجود دارند، كه اگرچه در مرحله اول انتخابات مدافع نامزدهاي اصولگرا بودند، ولي در مرحله دوم انتخابات بعضا به جرگه مخالفين آقاي احمدي نژاد پيوسته و عده اي هم سكوت كردند و برخي نيز اعلام نمودند كه هيچ توصيه اي در مخالفت و يا موافقت با دو نامزد مرحله دوم انتخابات ندارند، ولي حالا همه اين افراد و جريان ها به دنبال سهم خواهي در كابينه بوده و داعيه ميراث دارند!

3- افراد عجول و تند و تيز كه اگرچه در دايره اصولگرايان قرار دارند، ولي ژرف انديشي و آينده نگري لازم را ندارند و از سعه صدر و تحمل و بردباري كافي برخوردار نيستند و گمان مي كنند كه با حضور فلان فرد يا فلان جريان در كابينه به طرفه العيني همه مشكلات، خرابي ها و نابساماني ها برطرف خواهد شد، كه البته در ميان اين دسته، افرادي از سر خيرخواهي و دلسوزي و بدون هيچ گونه چشم داشتي، نظر و پيشنهاد خود را مطرح مي كنند و عده اي هم هستند كه تصدي فلان پست و مقام از سوي خود و يا افراد مورد نظرشان، آنان را قلقلك مي دهد!

به هرحال حرف هاي بوداري كه اين روزها در محافل گوناگون سياسي و اينجا و آنجا و يا در ميان فراكسيون هاي مجلس شنيده مي شود، حاكي از آن است كه همه مي خواهند كابينه اي مطابق ميل و سليقه آنها تشكيل شود، نه مطابق برنامه هاي رئيس جمهور و قول ها و وعده هايي كه او به حق به مردم داده است. با شناختي كه از آقاي احمدي نژاد موجود است، مطمئن هستم كه ايشان براساس باورها و اعتقادات ديني كه سخت به آن پايبند است و نيز با توجه به آگاهي كامل از شرايط امروز ايران و جهان و ضرورت پيشرفت و توسعه كشور با در نظر گرفتن تعميم عدالت در جامعه و مقابله با فساد و تبعيض و رانت خواري، كابينه اي را معرفي كرده است كه بتواند برنامه هاي او را محقق سازد و صدالبته در اين ميان از نظر آگاهان سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و مشورت با فرهيختگان جامعه و دلسوزان انقلاب و نظام و خبرگان هر رشته، بهره برده است. اكنون با عنايت به كلام مبارك قرآن كريم كه: «و شاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل علي الله»، بهترين راه آن است كه فهرست وزراي پيشنهادي خود را بدون توجه به فشارهاي جانبي از سوي سه گروه مورد اشاره ، در فرصت باقي مانده به مجلس معرفي نمايد، زيرا هرگونه مسامحه و يا تسليم در برابر فشارها و چانه زني هاي اين 3 گروه، ادامه مسير را در چهار سال آينده براي پيشبرد اهداف و برنامه هايي كه قول اجراي آن را به مردم داده است، دشوار خواهد كرد. بنابراين همچنان كه مردم از ايشان انتظار دارند، در صورت مواجهه با هرگونه سنگ اندازي و مانع تراشي در معرفي اعضاي كابينه كه خود پس از گذراندن تمامي مراحل مشورتي و كارشناسي در معرفي آنان به يقين رسيده است، بازگوكردن حقايق، مسائل و جريان هاي پشت پرده و چانه زني گروه هاي فشار با مردم، مي تواند كار را بر ايشان آسان نمايد، زيرا مردم خود مي دانند كه چگونه اين گروه ها و جريان ها را سر جاي خود بنشانند و اجازه ندهند كه در مسير اراده ملت، خللي بوجود بيايد.

عليرضا ملكيان

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بوی بدی از مخالفت های با رئيس جمهور به مشام مي رسد، عليرضا ملکيان، کيهان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016