جمعه 1 مهر 1384

اعتراض نهضت آزادی ایران به مسدود كردن پايگاه اينترنتي احزاب و گروههاي سياسي، ميزان نيوز

میزان نیوز: نهضت آزادی ایران در بیانیه ای اعتراضی نسبت به مسدودسازی های جدید پایگاههای اینترنتی اعلام کرد:ضمن اعتراض به برنامه مسدود كردن سايت هاي احزاب و گروههاي سياسي و اظهار تأسف به خاطر كم اطلاعي متوليان مربوط كه ساده انديشانه مي‌پندارند كه در دهكده جهاني مي‌توان جلوي گسترش اطلاع‌رساني و گردش آزاد اطلاعات را گرفت هشدار مي دهد كه در عصر كنوني ، كه عصر"انفجار اطلاعات" نام گرفته است ، هرگونه تلاش در جهت محروم ساختن شهروندان از حق دسترسي آزاد به اطلاعات مشروع مغاير با حقوق اساسي ملت بوده و پيامدهاي منفي فرهنگي، اجتماعي و سياسي در بر خواهد داشت

با آغاز كار دولت جديد و برخلاف وعده‌هاي اعلام شده از سوي وزيران در روزهاي بررسي اعضاي كابينه جديد در مجلس، روند غير منطقي فيلتركردن و محدودسازي دسترسي به پايگاههاي اينترنتي شتابي روزافزون يافته و در هفته‌هاي گذشته بسياري از سايتهاي منتشر كننده مواضع و ديدگاه هاي احزاب و گروههاي سياسي منتقد حاكمان توسط شركت مخابرات، به عنوان متولي رسمي ارائه خدمات اينترنتي، فيلترگذاري و مسدود شده‌است.
با آنكه در دوران تصدي دولت آقاي خاتمي ، با فعاليت دادستاني تهران، به عنوان شبكه‌موازي محدودسازي دسترسي شهروندان به شبكه جهاني اينترنت، بسياري از شركتهاي خصوصي ناگزير دست به خودسانسوري سايتهايي كه حتي رسماً غير مجاز اعلام نشده بود مي زدند، لا اقل شركت مخابرات تنها سايتهايي را كه از سوي كميته سه نفره بررسي كننده محتويات سايتها اعلام شده بود سانسور مي كرد. هرچند كه آن برخورد نيز خود موضوع نقدهاي بسياري در مورد معيارهاي تشخيص مخالف امنيت بودن سايتهاي اعلام شده بود. روند اخير- كه در آن نوك تيز پيكان حمله متوجه پايگاههاي اطلاع رساني سياسي و فرهنگي مانند سايت رسمي نهضت آزادي ايران، پايگاه خبري ملي مذهبي و... است- آغازي ناميمون در ارتباط با گردش آزاد اطلاعات براي شروع فعاليت دولت جديد است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

شايان ذكر است كه اين گونه محدودسازي ها ، باتوجه به امكانات و روشهاي نويني كه با استفاده از آنها مي توان هرگونه فيلترگذاري را بي‌اثر ساخت، هيچ نتيجه اي بجز اتلاف منابع عمومي در راستاي فرآيندي بي فايده و ايجاد بي‌اعتمادي بيشتر مردم نسبت به حاكمان نخواهد داشت.

Copyright: gooya.com 2016