یکشنبه 3 مهر 1384

جلسه هيأت ويژه رئيس قوه قضائيه براي رسيدگي به ادعاهاي سه زنداني ملي مذهبي تشكيل نشد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

جلسه هيأت ويژه رئيس قوه قضائيه براي رسيدگي به ادعاهاي تقي رحماني، هدي صابر و رضا عليجاني؛ سه زنداني ملي‌‏مذهبي تشكيل نشد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، قرار بود در اين جلسه جمال كريمي‌‏راد؛ سخنگوي قوه قضائيه و وزير دادگستري گزارشي از ادعاهاي اين زندانيان ملي‌‏مذهبي را مطرح كند تا هيأت چهار نفره منتخب رئيس قوه قضائيه به اين ادعاها رسيدگي و در مورد آن اتخاذ تصميم كند.
علت عدم تشكيل اين جلسه، تداخلات برخي جلسات اعضاي اين هيأت عنوان شده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

گفتني است؛ اعضاي هيأت ويژه رئيس قوه قضائيه براي رسيدگي به ادعاهاي سه زنداني ملي‌‏مذهبي را ابراهيم رئيسي؛ معاون اول قوه قضاييه، عباسعلي عليزاده؛ رئيس كل دادگستري استان تهران، عبدالرضا ايزدپناه؛ رئيس حوزه رياست قوه قضاييه، جمال كريمي‌‏راد؛ سخنگوي قوه قضائيه تشكيل مي‌‏دهند كه سعيد مرتضوي؛ دادستان عمومي و انقلاب تهران نيز اين اعضا را همراهي مي‌‏كند.

Copyright: gooya.com 2016