شنبه 23 مهر 1384

درخواست تجديدنظر سيف‌زاده، وكيل مدافع مجتبي سميع‌نژاد، نسبت به حكم موکلش، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

وكيل مدافع مجتبي سميع‌نژاد از درخواست تجديد‌نظر خود نسبت به احكام صادره براي موكلش خبر داد.

محمد سيف‌زاده با اعلام اين خبر به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: در لوايح جداگانه‌اي نسبت به حكم شعبه‌ي 36 دادگاه تجديد‌نظر و شعبه‌ي 1084 مجتمع ارشاد، اعتراض و درخواست تجديد‌نظر خود را به قاضي پرونده ارائه دادم.

وي افزود:در حال حاضر يكي از پرونده‌هاي موكلم در شعبه‌ي تشخيص ديوان عالي و پرونده‌ي ديگر در دادگاه تجديد‌نظر است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سيف‌زاده ابراز اميدواري كرد كه موكلش از اتهامات مطروحه در اين پرونده‌ها تبرئه شود.

Copyright: gooya.com 2016