شنبه 23 مهر 1384

انتقاد مجدد عباس عبدي از مواضع حزب مشاركت، آفتاب

آفتاب : عباس عبدي، عضو سابق شوراي مركزي حزب مشاركت در نامه‌اي به شوراي مركزي حزب، مجدداً از مواضع و ديدگاههاي حزب مشاركت انتقاد كرد.
---------------------------------


عبدي در اين نامه با تحليل شرايط سياسي كشور به بيان انتقادهاي خود از رفتار سياسي و غير صادقانه مشاركت و قدرت خواهي اين تشكل در سالهاي گذشته كه موجب پديدار شدن مشكلات فراوان براي اصلاح طلبان شده پرداخته است.

عضو سابق شوراي مركزي حزب مشاركت، همچنين در اين نامه بازگشت به حزب در شرايط فعلي را رد كرده است.

گفتنی است عبدي تحليلها و انتقادهايش را به سران حزب منتقل کرده و در اين زمينه، نامه اي هم به شوراي مركزي نوشته است كه البته نمي‌خواهد از طرف او منتشر شود.

گفتنی است عبدي مردادماه نيز در ديداري با اعضاي شاخه جوانان حزب مشاركت كه در نشريه داخلي آن منتشر شد، با تاكيد بر «انحراف در حزب مشاركت» به دليل عدول از بيانيه كنگره سوم‌حزب،‌ تاكيد كرده بود: اميدوارى چندانى به شكل گيرى جبهه دموكراسى خواهى و حقوق بشر از سوى احزاب حامى دكتر معين ندارم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

عبدى با انتقاد از اعضاى شوراى مركزى اين حزب سياسى گفت: دوستان حاضر در شوراى مركزى جبهه مشاركت اشتباهات عديده‌اى در تدوين استراتژى انتخاباتى داشته‌اند كه به طور قريب به يقين اين اشتباهات ريشه در نوع نگرش و ديد اين دوستان در رابطه با نظام و سيستم سياسى كشور دارد. دوستان ما در برهه هاى گوناگون نشان داده‌اند كه داراى خط قرمز مشخص فكرى نبوده و بارها از اصول و خطوط قرمز خود عبور كرده اند. متاسفانه دوستان نمى‌خواهند تكليف خود را با سيستم سياسى فعلى روشن كنند.

وى افزود: من بارها نسبت به برخورد دوستان مشاركت با دانشجويان تذكر داده‌ام و نسبت به مسئولانه بودن اين برخوردها تكيه كردم. همچنين برخورد جبهه مشاركت را در رابطه با تحريمي‌ها نيز اصلاً مناسب نمى‌بينم. متاسفانه دوستان در برخورد با منتقدان، نه تنها آنها را نپذيرفتند بلكه به تكفير ايشان نيز همت گماردند.

وى با نقد نسبت به شعار انتخاباتي جبهه مشاركت در انتخابات رياست جمهورى (دوباره مى‌سازمت وطن) اين شعار را خالى از پشتوانه فكرى و تامل انديشمندانه دانست.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'انتقاد مجدد عباس عبدي از مواضع حزب مشاركت، آفتاب' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016