یکشنبه 24 مهر 1384

پرونده‌ عبدالله رمضان‌زاده در دادگاه عمومي تهران، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي


وقت احتياطي رسيدگي به پرونده‌ي عبدالله رمضان‌زاده، عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي و سخنگوي دولت خاتمي در شعبه‌ي 1083 دادگاه عمومي تهران به رياست قاضي حسينيان برگزار شد.


به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از مشاركت، چندي پيش مدعي‌العموم از رمضان‌زاده به اتهام اقدام عليه امنيت ملي به دادگاه سابق كاركنان دولت شكايت كرده بود كه اين پرونده با احياي دادسراها جهت رسيدگي به دادگاه عمومي تهران ارجاع شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

حسينيان، قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده نيز در وقت احتياطي، پرونده‌ي رمضان‌زاده را مورد بررسي قرار داد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پرونده‌ عبدالله رمضان‌زاده در دادگاه عمومي تهران، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016