دوشنبه 9 آبان 1384

بيانيه مصطفي معين: تشكيل جبهه دمكراسي‌‏خواهي و حقوق‌‏بشر از مرحله تئوريك در حال گذار به مرحله عملياتي است، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

مصطفي معين با صدور بيانيه‌‏اي به تشريح گزارش مراحل طرح و پيگيري تشكيل جبهه دموكراسي‌‏خواهي و حقوق بشر پرداخت.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، اين گزارش كه از سوي دفتر ارتباطات مصطفي معين منتشر شده، يادآور شده است: پس از طي مقدماتي از جمله دفاع از حقوق شهروندان به ويژه محرومان و آسيب ديدگان جامعه، زندانيان سياسي، گروه‌‏هاي محذوف و از جمله دگرانديشان در نطق‌‏هاي انتخاباتي مصطفي معين، اعلام تشكيل جبهه دموكراسي و حقوق بشر در ارديبهشت 1384 صورت گرفت و در بيانيه اعتراض به رد صلاحيت و بيانيه بازگشت به انتخابات نيز تصريح شد.

در ادامه با اشاره به اين كه بيشترين جلسات پس از اعلام تشكيل اين جبهه بعد از انتخابات برگزار شد و با تاكيد بر سه اصل اعتقاد به ادامه روند اصلاحات، التزام به قانون اساسي با حفظ حق نقد، اتخاذ تصميمات به صورت اجماعي به جمع آوري انتظارات از جبهه دموكراسي و حقوق بشر منتج شد، آمده است: اولين نشست مشترك با حضورفعالان سياسي و تعدادي از احزاب اصلاح طلب در تاريخ 12/3/84 برگزار شد و ادامه بحث و تبادل نظر با شخصيت‌‏ها و چهره‌‏هاي شاخص گروه‌‏هاي اصلاح‌‏طلب به منظور ايجاد همبستگي بيشتر براي پيشبرد دموكراسي و دفاع از حقوق شهروندان، ايفاي تعهد نسبت به تشكيل جبهه و پيشگيري از آسيب‌‏هايي كه بعد از تجربه تلخ انتخابات نهم مي توانست اصلي‌‏ترين سرمايه‌‏هاي كشور يعني جوانان و نوجوانان و ساير گروه هاي مستعد را هدف قرار دهد، در تير و مرداد 1384 ادامه يافت و در نهايت جلسات مقدماتي گسترده با برگزاري اولين نشست درتاريخ 18/5/84 برگزار شد.

اين گزارش خاطر نشان مي‌‏كند: در اولين نشست بر سه اصل مورد توافق براي تشكيل جبهه دموكراسي و حقوق بشر تاكيد و بر همين محور انتظارات از جبهه عنوان شد كه مهمترين نكته مورد تاكيد و تشكيل جبهه براساس انتظارات جامعه بود.

بر اساس اين بيانيه؛ نشست هاي بعدي به جمع آوري ديدگاه‌‏هاي شخصيت‌‏هايي كه تشكيل اين جبهه را با حضور مستمر در جلسات پيگيري مي كنند، درباره سه محور عمده يعني چگونگي مشاركت شخصيت‌‏هاي حقوقي و حقيقي در جبهه، نحوه فعاليت و در نهايت پيشنهادهاي سلبي و ايجابي درباره سه اصل پيشنهادي يعني اعتقاد به ادامه روند اصلاحات التزام به قانون اساسي و اتخاذ تصميمات به صورت اجماعي اختصاص يافت و در نهايت با اولويت يافتن بحث انتظارات از جبهه اين موضوع محور مذاكرات قرار گرفت.

مصطفي معين در اين بيانيه تصريح كرده است: رئوس مواردي كه تاكنون به عنوان انتظارات از جبهه عنوان شده عبارتند از؛ شناسايي موانع تحقق دموكراسي در ايران و راه‌‏هاي برطرف كردن آن؛ فعاليت در حوزه هاي اجتماعي و در برگيري تمام معتقدان به دموكراسي در حالي كه احزاب را از عمل سياسي مستقل باز ندارد، فعاليت در عرصه‌‏هاي سياسي و دفاع از آزادي انتخابات.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در ادامه با بيان اين كه جبهه دموكراسي و حقوق بشر اولين جبهه‌‏اي بود كه در ايام انتخابات نهم رياست جمهوري تشكيل آن اعلام شد و با تاكيد بر اين كه تشكيل جبهه مد نظر است، نه حزب، آمده است: پس از انتخابات نيزمسايل پيگيري شده است و به مرور با برگزاري جلسات بحث و تبادل نظر و تأكيد بر اشتراكات از مرحله تئوريك در حال گذار به مرحله عملياتي است و تأكيد بر تنظيم مرامنامه در اين مرحله و سپس وارد شدن به مرحله تدوين راهبردها و اساسنامه نشان از پيشبرد مراحل تشكيل اين جبهه را دارد.
بر اساس اين بيانيه با مشخص شدن مواردي كه از جبهه دموكراسي و حقوق بشر مورد انتظار است، در فاز بعدي اصول تشكيل اين جبهه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

Copyright: gooya.com 2016