پنجشنبه 10 آذر 1384

آمريكا خواهان اعمال تحريم هاي اقتصادي از سوي جامعه جهاني براي توقف برنامه هسته اي ايران شد، راديو فردا

معاون وزير امور خارجه آمريكا در امور سياسي گفت: شايد زمان آن است كه رويكردي متفاوت نسبت به دولت جديد جمهوري اسلامي كه تندروتر است، بررسي شود. نيكولاس برنز گفت: جهان از طريق تماس هاي ديپلماتيك و تجارت و سرمايه گذاريش داراي اهرم قدرت است و اين اهرم قدرت اينك بايد به طور سازنده اي استفاده شود تا افراطيون در تهران را متقاعد كند كه براي سياست هاي گمراه كننده شان بهايي وجود دارد. وي با حمله به دولت محمود احمدي نژاد، جمهوري اسلامي را به ساخت سلاح هاي هسته اي، حمايت فعال از تروريسم و داشتن كارنامه اي دهشتناك در زمينه حقوق بشر متهم كرد. روز چهارشنبه منوچهر متكي در آنكارا گفت: مذاكرات مقدماتي با اتحاديه اروپا در اواسط دسامبر آغاز خواهد شد. اگرچه ديپلمات ها در وين با بيان اين كه تاريخ از سرگيري مذاكرات هنوز قطعي نشده است، اشاره كردند تهران خواهان انجام مذاكرات در سطح وزيران است و سه كشور اروپايي خواهان مذاكره تنها در سطح مقامات ارشد وزارت امور خارجه هستند.
بکتاش خمسه پور
------------------------------

آمريكا پيشنهاد كرده است چنانچه مذاكرات بر سر برنامه هسته اي ايران از سر گرفته نشود، جامعه بين المللي تحريم هاي اقتصادي يا تجاري را بر ايران اعمال كنند. معاون وزير امور خارجه آمريكا در امور سياسي گفت: شايد زمان آن است كه رويكردي متفاوت نسبت به دولت جديد جمهوري اسلامي كه تندروتر و تساهل ناپذيرتر است، بررسي شود.
بكتاش خمسه پور (راديو فردا): نيكولاس برنز در دانشگاه جان هاپكينز در واشنگتن گفت: جهان از طريق تماس هاي ديپلماتيك و تجارت و سرمايه گذاريش داراي اهرم قدرت است و اين اهرم قدرت اينك بايد به طور سازنده اي استفاده شود تا افراطيون در تهران را متقاعد كند كه براي سياست هاي گمراه كننده شان بهايي وجود دارد. مرد شماره سه وزارت امور خارجه آمريكا به دنبال سخنانش با خبرنگاران اشاره كرده كه روسيه، چين، ژاپن، هند، استراليا و اتحاديه اروپا همگي نسبت به تلاش تهران براي ساخت جنگ افزارهاي هسته اي نگران هستند.

نيكولاس برنز در پاسخ به اين پرسش كه آيا وي اعمال تحريم هايي را از سوي اتحاديه اروپا در صورت شكست مذاكرات اتحاديه با تهران پيشنهاد مي كند، گفت: اين تصميم گيري بر عهده اتحاديه اروپا است و نه ايالات متحده. وي به عنوان نمونه اي از نارضايتي فزاينده جهاني نسبت به تهران اشاره كرد كه هند اطمينان داده است در نظر ندارد قراردادي در زمينه انرژي با ايران امضا كند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

نيكولاس برنز در سخنرانيش با حمله به دولت محمود احمدي نژاد، جمهوري اسلامي را به ساخت سلاح هاي هسته اي، حمايت فعال از تروريسم و گروه هاي تروريستي و داشتن كارنامه اي دهشتناك در زمينه حقوق بشر متهم كرد. پيشتر در روز گذشته (چهارشنبه) وزير امور خارجه جمهوري اسلامي منوچهر متكي در يك كنفرانس خبري در آنكارا گفت: مذاكرات مقدماتي با اتحاديه اروپا بر سر برنامه هسته اي ايران حدود دو هفته ديگر و در اواسط دسامبر آغاز خواهد شد. اگرچه ديپلمات ها در وين با بيان اين كه تاريخ از سرگيري مذاكرات هنوز قطعي نشده است، اشاره كردند كه تهران خواهان است مذاكرات در سطح وزيران انجام گيرد. در حالي كه انگلستان، فرانسه و آلمان خواهان آن هستند كه اين مذاكرات تنها در سطح مقامات ارشد وزارت امور خارجه صورت يابد.

مذاكرات انگلستان، فرانسه و آلمان با تهران از تابستان گذشته كنار گذاشته شد. از سويي وزير امور خارجه آلمان اظهار داشت مذاكرات تنها در صورتي از سر گرفته خواهند شد كه تهران نشان دهد به راستي خواهان رفع نگراني ها درباره مقاصدش است. فرانك والتراشتاينماير در پارلمان آلمان گفت: از سرگيري مذاكرات مشروط به دريافت نشانه هايي از تهران داير بر پذيرش راه حلي خواهد بود كه امكان برخورداري تهران از انرژي صلح آميز هسته اي را فراهم مي آورد، اما احتمال برخورداريش از چرخه سوخت هسته اي را جايز نمي شمارد. اين بدان معنا است كه ايران قادر نخواهد بود به غني سازي اورانيوم بپردازد. امري كه هم مي تواند براي توليد سوخت نيروگاه هاي برق و هم براي ساخت سلاح هاي هسته اي به كار رود. ايران غني سازي اورانيوم را حق قانوني خود مي داند و ديپلمات هاي اروپايي اميد كمي را براي تغيير موضع تهران در آينده نزديك مشاهده مي كنند.

Copyright: gooya.com 2016