جمعه 8 اردیبهشت 1385

پایان مهلت شورای امنیت و تاکید مقامات جمهوری اسلامی بر ادامه فعالیت های هسته ای، راديو فردا

امروز جمعه مهلت 30 روزه شورای امنیت سازمان ملل به ایران به پایان می رسد. بیانیه شورای امنیت از جمهوری اسلامی خواست قطعنامه های آژانس بین المللی انرژی اتمی را اجرا کند. اکنون تلاش آمریکا، فرانسه و انگلیس این است که همین بیانیه را به قطعنامه تبدیل کنند تا ضمانت اجرایی داشته باشد. و اگر باز جمهوری اسلامی آن را اجرا نکند، شورای امنیت بر بند هفت منشور این شورا تکیه خواهد کرد. محمدجواد ظریف سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل گفت: جمهوری اسلامی خود را موظف به اجرای قطعنامه احتمالی شورای امنیت نمی داند، زیرا فعالیت های هسته ایش تهدیدی علیه صلح و امنیت نیست. محمود احمدی نژاد گفت: کسانی که فکر می کنند با صدور قطعنامه می توانند جلوی حرکت ملت ایران را بگیرند، اشتباه می کنند. جان بولتن سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت: حکومت ایران خواست های جامعه بین امللی را رسما نقض کرده و مشمول بند هفت منشور شورای امنیت می شود، یعنی تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی.
بهمن باستانی


بهمن باستانی (رادیو فردا): امروز جمعه مهلت 30 روزه شورای امنیت سازمان ملل به ایران به پایان می رسد. 30 روز پیش در پی ارجاع گزارش پرونده هسته ای ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل، این شورا بیانیه ای صادر کرد که در آن جمهوری اسلامی خواست: یک، غنی سازی اورانیوم و همه فعالیت های مربوط به آن را متوقف کند. دو، ساخت نیروگاه آب سنگین در اراک را که می تواند میزان زیادی پلوتنیوم که از مواد ساخت بمب اتمی است تولید کند، تجدیدنظر کند. سه، امکان بازرسی های گسترده تر را فراهم آورد و شفاف عمل کند، از جمله در تهیه و ارائه اسناد و مدارک مربوط به تجهیزات دومنظوره و برخی کارگاه ها مراکز تحقیقاتی که در اختیار موسسات نظامی ایران مشخصا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
بیانیه شورای امنیت به این ترتیب درواقع از جمهوری اسلامی خواست قطعنامه های آژانس بین المللی انرژی اتمی را که بر همین سه اصل و سه خواسته تاکید داشته اند اجرا کند. صدور آن بیانیه که در چارچوب قوانین و مقررات شورای امنیت ضمانت اجرایی نداشته، درواقع یک گام سیاسی بود برای وادار کردن جمهوری اسلامی به رعایت قطعنامه های آژانس بین المللی انرژی اتمی. اکنون چنانکه در محافل دیپلماتیک و خبری زمزمه اش به گوش می رسد، تلاش آمریکا، فرانسه و انگلیس این است که همین بیانیه 30 روز پیش شورای امنیت را به قطعنامه تبدیل کنند تا ضمانت اجرایی داشته باشد.

و اگر باز جمهوری اسلامی آن را اجرا نکند، شورای امنیت بر بند هفت منشور این شورا تکیه خواهد کرد. بند هفت منشور شورای امنیت تاکید می کند کشور یاغی تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی است. و تکیه بر این بند هم تحریم اقتصادی و سیاسی ایران را می تواند به دنبال داشته باشد و هم اقدام نظامی علیه ایران.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

روز پنجشنبه محمدجواد ظریف سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل به خبرنگاران در نیویورک گفت: جمهوری اسلامی خود را موظف به اجرای قطعنامه احتمالی شورای امنیت نمی داند، زیرا فعالیت های هسته ایش تهدیدی علیه صلح و امنیت نیست. همزمان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی هم در سخنرانی در طارم گفت: ایران یک کشور هسته ای شده است و کسانی که فکر می کنند با صدور قطعنامه می توانند جلوی حرکت ملت ایران را بگیرند، اشتباه می کنند. باز هم دیروز جان بولتن سفیر آمریکا در سازمان ملل با اشاره به ادامه غنی سازی اورانیوم در ایران علیرغم مهلت 30 روزه شورای امنیت، و علیرغم خواست های مندرج در قطعنامه های آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: ایران خواست های جامعه بین امللی را رسما نقض کرده و مشمول بند هفت منشور شورای امنیت می شود، یعنی تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی.

دوم می، سه شنبه هفته آینده وزیران امور خارجه پنج کشور عضو دائم شورای امنیت و دارای حق وتو در این شورا به همراه آلمان در پاریس گرد می آیند تا زمینه های اقدام شورای امنیت در برخورد با جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار دهند و احتمالا یک هفته بعد در نهم می، وزرای امور خارجه همین کشورها در مقر سازمان ملل در نیویورک تشکیل جلسه خواهند داد.

Copyright: gooya.com 2016