دوشنبه 4 اسفند 1382

برنامه هاي ديدار و گفتگو با اهل قلم انتشارات خاوران و تغييرات جديد

ادب و فرهنگ آخر ماه
ديدار و گفتگو با اهل قلم
هفتمين سال

در میانه یِ هفتمین سال همایش هایِ ماهانه یِ «دیدار و گفتگو با اهل قلم»، که تا کنون به وسیله یِ انتشارات خاوران در شهر «ونسن» برگزار می شد، دو دگرگونی در رابطه با این برنامه ها رخ داده است.
اول اینکه، انتشارات خاوران از ونسن به پاریس آمده است و دیگر سالنی از آن خود ندارد. بنابر این تا پایان ژوئن ۲۰۰۴ برنامه هایِ «دیدار و گفتگو با اهل قلم» در سالن «فیاپ» در پاریس چهاردهم برگزار خواهد شد.
دوم برگزاری برنامه ها از این پس به «انجمن فرهنگی دیدار و گفت وگو» واگذار می شود. این انجمن برایِ گسترش تلاش هایِ فرهنگی در میان دوستداران زبان فارسی و فرهنگ ایرانی در فرانسه، و همچنین برای ایجاد رابطه یِ فرهنگی با جامعه یِ فرانسه تشکیل شده است.
امیدواریم این دو دگرگونی بتواند در خدمت تلاش های فرهنگی یِ دوستداران زبان فارسی و فرهنگ ایرانی قرار گیرد.

مدير انتشارات خاوران
بهمن امينی

هفتمين فصل ادب و فرهنگ آخر ماه
ديدار و گفتگو با اهل قلم
200۴ – 200۳

حمید صدر (اتریش)
يكشنبه 2۶ اكتبر 200۳

آربی اُوانسان (فرانسه)
يكشنبه ۳۰ نوامبر 200۳

قادر عبدالله (هلند)
یکشنبه ۱۱ ژانویه 200۴

سیما اورسینی، فاطمه باقری حجازی،
فرنگیس حبیبی، سرور كسمايی و نسیم وهابی (فرانسه)
يكشنبه 2۹ فوریه 200۴

شاهرخ مسکوب (فرانسه)
شنبه 2۷ مارس 200۴

سودابه اردلان و فریبا ثابت (سوئد و فرانسه)
شنبه 2۴ آوريل 200۴

آرامش دوستدار (آلمان)
شنبه 2۹ مه 200۴

ماشاء الله آجودانی (انگلستان)
شنبه 2۶ ژوئن 200۴

این برنامه ها تا ماه ژانویه در سالن كتاب فروشی خاوران برگزار شد.
از ماه فوریه تا ماه ژوئن در سالن فیاپ برگزار می شود.

Khavaran – 14 Cours de Vincennes – Mêtro & RER : Nation - Tél : 01 43 43 76 96
FIAP – 30 rue Cabanis – 75014 Paris – Mêtro Glacière

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/4953

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'برنامه هاي ديدار و گفتگو با اهل قلم انتشارات خاوران و تغييرات جديد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016