چهارشنبه 6 خرداد 1383

هاری (قسمت اول)، سيد ابراهيم نبوي


یا چگونه مسوول دادگاه ویژه روحانیت نماینده روزنامه نگاران را گاز گرفت؟
با توجه به اینکه قوه قضائیه ایران در حال اصلاحات است و یکی از راههای اصلاح، پیداکردن روشهای جدید مجازات محسوب می شود، با توجه به گازگرفتگی های اخیر در این قوه، موارد مجازات بعدی پیش بینی می شود

شرح ماوقع
بنا به گزارش خبرنگار صفحه حوادث محسنی اژه ای رئیس دادگاه ویژه روحانیت که وظیفه اش جلوگیری از خلاف های سایر روحانیون است، دیروز عیسی سحرخیز را با قندان مورد حمله قرار داد و وی را گاز گرفت.
نعمت احمدی، وکيل دادگستری گفت: سحرخيز با وضعيت آشفته و پيراهنش پاره ديده که روی شانه اش محل گازگرفتگی به چشم می خورده، سرش بر اثر برخورد جسم سخت زخمی شده و بخشی از پائين تنه بدنش خراشدگی عميقی برداشته بوده. صادقی عضو هيات نظارت به مطبوعات: آقای محسنی اژه ای ، رئيس دادگاه روحانيت ،قندان را به سوی سحر خيز پرتاب و سپس وی را گاز گرفت. بنا به گفته نعمت احمدی، محسنی اژه ای قبلا هم سابقه پرت کندن قندان داشته است، اما تا به حال گاز نگرفته است.

مجازات های بعدی:
با توجه به اینکه قوه قضائیه ایران در حال اصلاحات است و یکی از راههای اصلاح پیداکردن روشهای جدید مجازات محسوب می شود، با توجه به گازگرفتگی های اخیر در این قوه، موارد مجازات بعدی پیش بینی می شود:

کف گرگی: در این روش قاضی می تواند نویسنده ای را که به مسوولان اهانت کرده است روبروی خودش نشانده و یک دفعه در حالی که انگشت ها را به داخل دست خم کرده، با کف دست محکم توی دماغ متهم بزند. در حین اصابت ضربه گفتن واژه هایی مانند بخور عوضی یا بگیر که اومد می تواند با فریاد گفته شود.

کله زدن: این مجازات را باید برای نیروهای تندرو که مقالات افشاگرانه می نویسند اعمال کرد. در این مجازات نویسنده به دادگاه احضار شده و قاضی طوری با او حرف می زند که او را عصبانی کند، سپس درست در حالی که او حواسش پرت است با بالای پیشانی محکم توی دماغ نویسنده می زند. در این حالت بهتر است همزمان با زدن سر با دو دست سوژه کتک خوری را جلو بکشند. در حین ضربه از کلماتی مانند ننه تو پشت و رو می کنم و یک انواع فحش های کشدار می شود استفاده کرد.

پشت دستی: این مجازات ویژه نویسندگانی است که تازه وارد مطبوعات شده اند و باید در حد کمی به آنها تذکر داد. در این حالت قاضی در حالی که نویسنده را روی صندلی نشانده و پرونده را دستش داده، می پرسد: کی به تو گفته بود غلط زیادی بکنی؟ نویسنده درحالی که عصبانی شده می گوید: لطفا ادب رو رعایت کنین. در همین حال قاضی دست راستش را تا روی بازوی چپ آورده و سپس با شدت با پشت دست توی دهان نویسنده می زند و در حین ضربه فریاد می زند: خفه شو پفیوز جاسوس! در اجرای این ضربه قاضی باید مواظب باشد که حتی الامکان دهان نویسنده بسته باشد، چون ممکن است دندان نویسنده پشت دست قاضی را زخمی کند، بنابراین قاضی می تواند قبل از پشت دستی زدن برای متهم چای بیاورد که او در حال چای خوردن کتک بخورد که احتمالا باعث سوختن دهانش هم بشود.

چپ و راست کردن: این مجازات مخصوص نویسندگان پررو و دودوزه بازی است که به اسم اینکه سیاسی نیستند در مورد مسائل اجتماعی یا سینما می نویسند و همیشه هم خودشان را مظلوم نشان می دهند. در این حال قاضی باید درست با زاویه رودررو جلوی متهم بنشیند و در حالی که یک صفحه از مطلب چاپ شده شامل مقاله او را به دستش می دهد، از او بپرسد: این مزخرفا چیه نوشتی؟ در این حال متهم به فکر فرو می رود، قاضی در این حال دست راست را به اندازه شانه به راست برده و با زاویه 90 درجه به سمت راست صورت نویسنده می کوبد، بعد بلافاصله با پشت همان دست سمت چپ صورت متهم را ضربه می زند. در این حالت قاضی باید بگوید: حمال! بگو چرا این مزخرفا رو نوشتی؟ نکته آموزشی: این ضربات به تعداد زوج، مثلا چهار یا شش یا هشت بار می تواند اضافه شود تا فرهنگ کشور کاملا اصلاح شود.

سقلمه: این مجازات مخصوص بازجویی در حالاتی است که نویسنده فهمیده است باید همکاری کند، ولی گاهی جا می زند و یادش می رود. در این حالت بازجو می گوید: پس گفتی عباس عبدی رو نمی شناسی؟ نویسنده می گوید: نه حاج آقا! ندیدمش. در این حال بازجو در حالی که انگشت شصت را داخل مشت نگه داشته محکم با تیزی مشت به پهلوی نویسنده می زند. بهترین جای زدن ضربه منطقه پهلو، بین دنده های 17 تا 23 است. در هنگام زدن ضربه از جملاتی مانند حرف بزن، پدرسگ! و اگر نگی تیکه تیکه ات می کنم.

چنگول و نیشگون: این مجازات ویژه ملاقات های مهم است. در این حالت افرادی در سطح مدیران مطبوعات، روسای انجمن صنفی، نمایندگان مجلس و غیره که به ملاقات رئیس دادگاهها می روند و یا با رئیس قوه قضائیه ملاقات می کنند با این مجازات روبرو می شوند. در این حال بحث بر سر سیاستهای اداره کشور آغاز می شود. طرفداران مطبوعات به ضرورت فضای باز اشاره می کنند، اما مسوولان قضایی عصبی می شوند و فریاد می کشند: خفه می شی یا بدم دهنتو گل بگیرن؟ طرفداران مطبوعات می گویند: حاج آقا! مواظب حرف زدنتون باشین! حاج آقا در حالی که سخت عصبی شده، لیوان یا قندان یا هر شیئی را که دم دست باشد برمی دارد و فریاد می زند: پدر سگ ها! می خوائین جمهوری اسلامی رو ... خونه کنین؟ آنها جواب می دهند: خودتون این کارها رو کردین، اگه خبرندارین برین خیابون ببینین. بعد حاج آقا لیوان را محکم پرت می کند به سر طرفداران مطبوعات و به طرف آنها هجوم می برد. در این حالت گفته می شود: بی شرف! پفیوز! بی ناموس! بچه....کوچولو!! و بعد حاج آقا با دو انگشت شصت و سبابه پهلو یا پشت یا گردن را محکم فشار می دهد. در موارد پیشرفته که بحث مربوط به سیاستهای استراتژیک باشد، از چنگ زدن با چهار انگشت استفاده می شود.

گیس کشی: این حالت مربوط به زمانی است که قاضی در هنگام بیرون کردن متهم( نویسنده) عصبانی شده و می خواهد او را از دفترش بیرون کند. در این حالت قاضی در حالی که نعره می کشد، و درباره خونسردی در هنگام قضاوت و شیوه قضاوت حضرت علی ابن ابیطالب فکر می کند، می گوید: مادرسگ! برو بیرون! بعد در حالی که بالای سر متهم ایستاده است با چهار انگشت دستش را فرو می کند توی موهای متهم و بعد دستش را مشت کرده و آنرا به سرعت به چپ و راست حرکت می دهد. بعد موها را به عقب می کشد و در صورت امکان با سرزانو هم به پشت سر متهم لگد می زند. در این حال قاضی که مستقل و بیطرف هم هست، تکرار می کند: پدرسگ! بی شرف! آخ! آخ! .... به قبر پدرت! (نکته مهم آموزشی): در مورد متهمینی که سرشان کچل است یا موهایشان خیلی کوتاه است این روش کارآیی ندارد و باید از روشهای دیگر استفاده کرد.

مشت: این نوع مجازات یکی از انواع شناخته شده و قدیمی است. اما همواره کاربرد داشته است. انواع قابل استفاده آن در وضع کنونی به شکل زیر است: مشت وسط شکم: در مورد کسانی که به مقامات قضائی اهانت کرده و احضار شده اند. مشت وسط قفسه سینه: مخصوص زمان بحث با نمایندگان مجلس و روحانیون مخالف برای ایجاد شرایط پذیرش تصمیمات قضائی جدید. مشت به گیجگاه: برای گفتگو کردن با خبرنگاران خارجی که وقتی دستگیر می شوند حرف می زنند( این نوع مشت باید با دقت زده شود، چون ممکن است اگر شدت و دقت آن مناسب نباشد خبرنگار مذکور زنده بماند). مشت توی کله: این نوع مشت برای خبرنگاران خودی است و برای ابراز محبت و دلگرمی زده می شود. گاهی همراه با این مشت گفته می شود: عجب مادر .... هستی!

تیپا: این حالت برای مجرمینی به کار می رود که تازه کار مطبوعاتی را آغاز کرده اند و نیازمند تربیت صحیح هستند. در این حالت قاضی شخص متهم را به دادگاه احضار کرده و در حالی که او را در جایی ایستانده که حداکثر با دیوار فاصله دارد، از او می پرسد: کی تحریکت کرد این مقاله رو بنویسی؟ متهم می گوید: هیچ کس، خودم نوشتم. در همین موقع قاضی پاهای خود را به میزان 75 درجه باز کرده و در حالی که از ناحیه کشاله ران ضربه را وارد می آورد، با کف کفش به منطقه باسن روزنامه نگار می زند. ضربه باید جوری باشد که روزنامه نگار مذکور به جلو پرتاب و به دیوار بخورد. به این ضربه یکی از من یکی از دیوار هم گفته می شود. در حین زدن ضربه گفتن این جمله که: گه خوردی نوشتی! واجب است.

زانو: این روش برای مدیران مسوول استفاده می شود. در این حالت مدیر مسوول اخضار شده و قاضی نکاتی را در مورد قانون به او تذکر داده و به او اخطار می دهد، اما مدیر مسوول می گوید که او همه موارد قانونی را رعایت کرده است. در این حال قاضی عصبی شده و در حالی که روبروی متهم ایستاده است، می گوید: احمق! مگر نمی فهمی چی می گم؟ متهم می گوید: توهین نکنید. در همین موقع قاضی با نوک زانوی راست محکم می کوبد به پای متهم، یا شکم متهم، یا جاهای دیگر متهم. فریاد زدن و سرخ شدن قاضی در این حال الزامی است.

آگهی استخدام: با توجه به امکان وقوع حوادثی مانند گازگرفتگی که توسط آقای محسنی اژه ای ، ریاست دادگاه ویژه روحانیت، انجام گرفت و با عنایت به اینکه قرار است مجازات های فوق از این پس اجرا شود و با ملاحظه تعدد و فراوانی جرایم مطبوعاتی در ایران و اینکه آقای محسنی اژه ای نمی تواند از صبح تا شب همه کارهایش را بگذارد کنار و فقط مردم را گاز بگیرد، لذا پیشنهاد می شود آگهی استخدام به شرح زیر برای جذب نیروهای واحد اجرای احکام دادستانی تهران و دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت در کلیه مطبوعات چاپ و نیروهای مناسب استخدام شوند:

آگهی: تعداد 60 نفر از نیروهای مومن و معتقد و جوان جهت واحد اجرای احکام قوه قضائیه استخدام می شوند.

مشخصات:
الف: تعداد 50 مرد و ده زن بالاتر از بیست سال و کمتر از چهل سال استخدام می شوند.
ب: داوطلبان باید فارغ التحصیل رشته حقوق قضایی بوده و از مطالعات سیاسی مناسب برخوردار باشند.
ج: داوطلبان مورد آزمایش بهداشت قرار می گیرند و باید شرایط پزشکی زیر را داشته باشند:
1) دندان ها سالم و بدون پوسیدگی باشد.
2) آرواره های قوی و سالم داشته و سابقه گیاهخواری نداشته باشند.
3) ناخن های دست و پا باید سالم و بدون ترک خوردگی باشد.( فقط کسانی که به مدت حداقل دوسال شیر مادر خورده و ناخن های قوی دارند استخدام می شوند.)
4) سابقه مشت زنی، کونگ فو، کشتی کچ و کاراته داشته باشند و پوست دستشان ظریف نباشد( در مورد خانمهایی که سابقه لباسشویی طولانی با دست دارند ارجحیت وجود دارد) حتی الامکان کف دست زبر و مچ دست قوی باشد.
5) به روش های سنتی مانند کف گرگی، زانو، کله زنی، آرنج از پشت، دوبامبی، چنگول زنی، نیشگون گیری، گیس کشی آشنایی در حد لازم داشته باشند.

امتحان در حضور مسوولان امر سر گذر چارسوق برگزار می شود.

وسایل کمک آموزشی: برای موفقیت در امتحان ورودی دیدن فیلمهای زیر توصیه می شود:
1) سکوت بره ها( با زیر نویس)
2) دراکولای برام استوکر یا هر دراکولای دیگر
3) فرانکشتین
4) انواع فیلمهای جکی چان
5) اژدها وارد می شود( حتما دوبله شده)
6) کیل بیل( قسمت اول و دوم، دوبله نشده)
7) جن گیر( با صدای دوبله برای آموزش همراه گیس کشی و فحاشی)

این نوشته ادامه دارد.....

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/8182

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'هاری (قسمت اول)، سيد ابراهيم نبوي' لينک داده اند.

چنگ و دندون،
يکي از کلماتي که به تازگي، در زبان فارسي کاربرد تازه يافته است، "جسم سخت است" از آنجايي که در زبان فارسي معمولا قوانين منطقي و فيزيکي رعايت ...
همه فن حريف
May 28, 2004 09:36 AM

Copyright: gooya.com 2008