• ترانه ها

7 دي » آکوالانگ، کاری از جتروتال
20 مرداد » ترانه منطقی
6 مرداد » روزی دیگر در بهشت
27 تير » سلام، لاینل ریچی
3 تير » گل سرخ صحرای استینگ
28 خرداد » امینم: خودت را غرق کن
24 خرداد » لنونیسم و تریلوژی 1970
20 خرداد » قطار اسپانيايي
16 خرداد » دو پری، دو شیر و یک عقرب
5 خرداد » من شوخی را آغاز کردم
31 ارديبهشت » زندگی آمریکایی خانم مدونا لوئیز چیکونه
21 ارديبهشت » بانوی رویاها
14 ارديبهشت » هتل کالیفرنیا
14 ارديبهشت » مسیح فریاد سرباز منجمد شده است
8 ارديبهشت » خدا یک خنده حسابی می خواهد
7 ارديبهشت » خودمان را با مرگ سرگرم کنیم
30 فروردين » همواره دوستت خواهم داشت
26 فروردين » سخت نگیر
22 فروردين » هر چی بخواد بشه، می شه
20 فروردين » این زندگی خودمه

Copyright: gooya.com 2008