شنبه 27 تیر 1383

سلام، لاینل ریچی


با تو تنها بوده ام/ در ذهن خویش/ و در رویاهایم لبانت را بوسیده ام/ هزاران بار/ گاه تو را می بینم/ که از کنار در اتاقم می گذری/ سلام!

سلام

Hello
Lionel Richie

lionel ritchi.jpg

سلام، ترانه ای است عاشقانه از لاینل ریچی، یکی از پر شنونده ترین ترانه های عاشقانه سی سال اخیر. مانند بسیاری از ترانه های عاشقانه این ترانه نیز گفتگویی است میان کسی که عاشق است با کسی که می شود دوستش داشت، از آن گفتگوهایی است که گفته شده است، اما شنیده نشده است.
ترجمه: شهرزاد سامانی، بازنویسی: ابراهیم نبوی

براي شنيدن ترانه، اينجا را کليک کنيد.

با تو تنها بوده ام
در ذهن خویش
و در رویاهایم لبانت را بوسیده ام
هزاران بار
گاه تو را می بینم
که از کنار در اتاقم می گذری
سلام!
آیا تو به دنبال من می گردی؟
نمی توانم این را از چشمانت بفهمم
نمی توانم این را از لبخندت بفهمم
تو تمامی آن چیزی هستی که همیشه می خواستمش
و آغوشم برای تو باز است
چون تو می دانی چه باید گفت
و تو می دانی چه باید کرد
و من می خواهم بگویم که بسیار
دوستت دارم
آرزو دارم که پرتو خورشید را لابلای موهایت ببینم
و به تو بارها و بارها بگویم
چقدر برای من عزیزی
گاه احساس می کنم قلبم لبریز از عشق توست
سلام!
باید که تو بدانی
چون نمی دانم تو کجایی
و نمی دانم چه می کنی
آیا در جایی احساس تنهایی می کنی؟
یا کسی دیگر دوستت دارد؟
به من بگو چگونه قلبت را بدست بیاورم
من هیچ کلیدی ندارم
اما بگذار با گفتن دوستت دارم آغاز کنم

آیا تو به دنبال می می گردی؟
چون نمی دانم تو کجایی
و نمی دانم چه می کنی
آیا در جایی احساس تنهایی می کنی؟
یا کسی دیگر دوستت دارد؟
به من بگو چگونه قلبت را بدست بیاورم
من هیچ کلیدی ندارم
اما بگذار با گفتن دوستت دارم آغاز کنم

Lionel Richie - Hello
I've been alone with you
Inside my mind
And in my dreams I've kissed your lips
A thousand times
I sometimes see you
Pass outside my door
Hello!
Is it me you're looking for
I can see it in your eyes
I can see it in your smile
You're all I've ever wanted
And my arms are open wide
Because you know just what to say
And you know just what to do
And I want to tell you so much
I love you
I long to see the sunlight in your hair
And tell you time and time again
How much I care
Sometimes I feel my heart will overflow
Hello!
I've just got to let you know
Because I wonder where you are
And I wonder what you do
Are you somewhere feeling lonely?
Or is someone loving you?
Tell me how to win your heart
For I haven't got a clue
But let me start by saying I love you

Hello!
Is it me you're looking for?
Becuase I wonder where you are
And I wonder what you do
Are you somewhere feeling lonely?
Or is someone loving you?
Tell me how to win your heart
For I haven't got a clue
But let me start by saying I love you

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/9229

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سلام، لاینل ریچی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2008