سه شنبه 6 مرداد 1383

روزی دیگر در بهشت


زن، مرد را در خیابان صدا کرد./ می توانست ببیند که زن گریه کرده است./ کف پاهایش تاول زده بود./ نمی توانست راه برود، اما تلاش می کرد.

ترانه روزی دیگر در بهشت کاری خاطره انگیز از ترانه خوانی است که صدا و تصویرش برای نسل های مختلف خاطره شده است. صدای فیل کالینز در این ترانه گویی از جهانی دیگر می آید، روزی دیگر در بهشت در دوران خود بسیار موفق شد و امروز هم جزو برترین آثار موسیقی راک و پاپ جهان است.

collins15.jpg


ترانه را از اينجا بشنويد.

روزی دیگر در بهشت

زن، مرد را در خیابان صدا زد
- آقا، ممکن است به من کمک کنید؟
هوا سرد است و جایی برای خوابیدن ندارم
آیا جایی را می شناسید؟

او به راهش ادامه داد، به پشت سرش نگاه نکرد
وانمود کرد که صدایش را نمی شنود
شروع کرد به سوت زدن در حالی که از خیابان رد می شد
چنین می نمود که از آنجا ماندن عذاب می کشید.

آه! دوباره فکر کن، آیا این روز دیگری...
برای تو و من در بهشت خواهد بود؟
آه! دوباره فکر کن، این فقط روز دیگری...
... برای تو و من در بهشت خواهد بود

زن، مرد را در خیابان صدا کرد.
می توانست ببیند که زن گریه کرده است.
کف پاهایش تاول زده بود.
نمی توانست راه برود، اما تلاش می کرد.

آه! دوباره فکر کن...

آه خدایا! آیا کسی نمی تواند کاری کند؟
آه خدایا! حتما چیزی هست که تو بتوانی بگویی

خطوط چهره اش همه چیزرا گواهی می دهد
تو می توانی ببینی که او آنجا بود
ممکن است از همه جا رانده شده باشد
چون با آنجا یکی نبود.

آه! دوباره فکر کن.

Another Days in Paradise
By: Phil Collins

She calls out to the man on the street
’sir, can you help me
It’s cold and I’ve nowhere to sleep
Is there somewhere you can tell me

He walks on, doesn’t look back
He pretends he can’t hear her
Starts to whistle as he crosses the street
Seems embarrassed to be there

Oh think twice, it’s another day for
You and me in paradise
Oh think twice, it’s just another day for you
You and me in paradise

She calls out to the man on the street
He can see she’s been crying
She’s got blisters on the soles of her feet
Can’t walk but she’s trying

Oh think twice

Oh lord, is there nothing more anybody can do
Oh lord, there must be something you can say

You can tell from the lines on her face
You can see that she’s been there
Probably been moved on from every place
’cos she didn’t fit in there

Oh think twice

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/10461

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'روزی دیگر در بهشت' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2008