• نطق پيش از دستور!

29 مرداد » ای بلر! آدم باش!
15 تير » ای بلژیکی! ای زلیخا! برو گمشو!
27 خرداد » و من به قالیجانی نژاد رای می دم
19 خرداد » ای خلبان! اصولگرایی نیستی، سوسولگرایی هستی
7 خرداد » ای هاشمی! این فتانه را از کشتی بنداز بیرون!
17 فروردين » ای سونامی! ای بی ناموس! برو آمریکا
7 بهمن » ای اورکات، ای یاهو، برو بمیر!
14 آبان » ده فرمان حسنی
23 مهر » .... عنکبوت حیوان بود
19 مهر » ما همه حسنی هستیم(ادامه دارد...)
1 مهر » ای اهورا! اگر تو مزدا داری من هم تویوتا دارم
7 تير » آخرین پیام ستاره شهیر شرق
8 خرداد » اگر اون گاز می گیره من هم لگد می زنم
28 ارديبهشت » ای پرستو! مارمولک خودتی
28 اسفند » من مجبورم عید را به شما تبریک بگم
21 دي » ای نماينده مجلس! تو خجالت نمی کشی متحصن شدی؟
9 مرداد » مجله سروش را تعطيل کرد جيغ می زنی؟
20 خرداد » اي شهردار! اون برج ها را خراب كن
29 ارديبهشت » و اين يك طرح صلح بود
23 ارديبهشت » و من امروز خيلی ناراحتم

Copyright: gooya.com 2008