شنبه 7 خرداد 1384

ای هاشمی! این فتانه را از کشتی بنداز بیرون!


و اون لاریجانی بود که گفت باید دود سفید کنه تا اون بیاد بیرون و یکی از برادران ما که قبلا نظامی بود ولی حالا کت شلوار سفید پوشید و عینک زد مثل زنهای خارج، اون گفت که مگر تریاک می کشن که دود سفید؟ و من با اون دود سفید مخالفم

پیام انتخاباتی ستاره شهیر شرق

متن پیام را از اینجا بشنوید
Download file

در این چند ماه که من نبودم من را زندان کرد و من خیلی اعتراض و ناراحت شدم و می خواستم اعتصاب غذا هم بکنم، ولی چون اشتهای من زیاد بود اون را نکردم و حالا من آزاد شدم. و در این مدت خیلی به من ناراحتی شد و من حالا زندانی سیاسی هستم. و از همین جا پیام می دم ای وبلاگ! ای اینترنت! ای مشارکت! ای ملل متحد! ای شیرین! ای حقوق بشر! ای کوفی! تو باید به من حمایت کنی، نه اینکه من رفتی زندان چرا حمایت از گنجی؟ چون حتی اون سخنگوی قضائیه هم گفت که مثل فیلم های عروسی از غذاخوردن اون فیلم گرفت در زندان، پس اعتصاب غدا نبود. و مال من بود.

و من در این برهه زهرماری زمانی که یک چیزی بود که من یادم نیست ولی برهه زمانی اون یادم هست می گم حالا که من رفتم زندان پس باید در انتخابات شرکت کنی، بخاطر مشارکت تا یک مشت محکم را نه خیلی محکم بلکه یواش توی دهن آمریکا بزنیم، چون من دیگه مشت محکم نمی زنم.

hasaniA.jpg

حسنی برای جلب مشارکت عمومی با تیپ جدید

و من چند استراتژیک مهم برای انتخابات می خواستم بکنم که از همه اونها مهم بود. چرا؟ چون اگر در انتخابات شرکت نکنیم دیگه رئیس جمهور نداریم و استاندار و فرماندار هم نداریم، پس چی؟ این یک دلیل. و من با رفراندوم هم خیلی فکر کردم به اون محسن که رفت لندن و در اونجا گفت رفراندوم و من با رفراندوم هم موافقم، ولی اول انتخابات بکنیم که هاشمی بشی رئیس جمهور و بعد یک رفراندوم هم بکنیم بخاطر این دانشجویان جوان که اینها هم راضی باشه، چون اگر جلوی این جوانها را بگیری اون می ره شیشه همسایه را می شکنه و معتاد می شه و هروئین و تریاک می کشه که من با هروئین مخالفم چون آدم را ضعیف می کنه و اشتهای آدم را از بین می بره و برای سلامتی خوب نیست.

و حالا که رهبر انقلاب حکم حکومتی داد برای اون معین که گفت من می خوام به اصفهان برم و اون وارد شورای نگهبان شد، پس ای دوم خرداد! تو هم به انتخابات مشارکت اسلامی بکن، ولی زیاد حرف نزن. و من شنیدم که چند تا از اون از جمله بهزاد و قنبر و رامین و تاج زاده و چند تا زهرمار دیگه گفت که چون حکومتی بود در انتخابات شرکت نکن. و من در اینجا پیام می دم. ای معین! چه فرقی می کنی حکم حکومتی یا هر زهرمار؟ اگر تو آدمی و شخصیت داری و دکتر ریه و طحال و شکم و اسهال هستی و در دانشگاه به انگلیسی درس خوندی پس قبول کن. و اگر دشمن اسلام هستی و می خواهی آبروی اسلام را ببری پس از اول هم آدم نبودی و من با تو دعوا می کنم، ولی چون دموکراسی شدم با بیل نمی زنم، بلکه فقط با مشت.

و استراتژیک من این بود که ای مردم! حالا که من زندان هم رفتم پس به حرف من گوش کن. من می گم که این ملت فقیر و بیچاره باید به اون احمدی نژاد رای بده، چون خیلی فقیرفاقه و بیچاره بود و قیافه اون من را یاد شهید رجایی می انداخت که حتی کفش هم نداشت بره ملل متحد و اونجا که رفت این کوفی به اون جوراب داد. و من هر وقت قیافه احمدی نژاد را می بینم گریه می کنم و یاد اون مادر فقیر می افتم که در یک شهرستان از گرسنگی مرد. ای بی غیرت! اون پیرزن از گرسنگی مرد تو نمی خوای به این احمدی رای بدی؟ خاک برسرت! و به اون هم می گم. ای احمدی! ای شهید رجایی که قیافه تو شبیه فقرای بدبخت بود، ملت باید به تو رای بده برای مستضعف، چون تو اتوبوس را درست کردی برای تهران و این آمریکایی ها وقتی فوتبال بود صندلی اون را پاره کرد. پس اول به تو و من می گم باید پنجاه درصد، یعنی از صدتا پنجاه تا، یعنی نصف به اون رای بدیم چون مثل شهید رجایی بود و آدم به اون گریه می کنی.

و دوم هم به هاشمی رفسنجانی رای بده نه به اون فتانه که دوچرخه سوار شد و فوتبال بازی کرد و رفت روزنامه. و اون فتانه مثل پسر نوح بود که وقتی حضرت نوح در کشتی هر حیوان اعم از گاو و الاغ و شتر و گودوخ و پیشیک و حتی سوسک های کوچک را هم که زنهای ضعیف از اون می ترسه جمع کرد به پسرش گفت برو، چون پسرش بی دین و کفار بود. پس ای هاشمی که تو از اول در انقلاب بودی و جیغ می زدی و در جنگ هم من خودم عکس تو را با کلاشینکف دیدم، تو هم این فتانه را بنداز از کشتی پائین و خودت رئیس جمهور بشو، چون اگر هاشمی رئیس جمهور بشه می شه مثل قبل از دوم خرداد و ما از اون دوم خرداد راحت می شیم. و من شنیدم که اون خاتمی که دوم خرداد بود چون می خواست با اون بیل کلینتون احمق دست نده رفت مستراح، و مسلمان نباید بره مستراح مگر وقتی که شکمش درد بگیره نه دست با کلینتون. پس من می گم پنجاه درصد، یعنی از دوازده تا شش تا به احمدی نژاد رای بده، ولی به هاشمی رفسنجانی شصت درصد رای بده، یعنی از هر دو تا شش تا، پس اگر این کار را بکنی برنده می شه و مشارکت هم در انتخابات زیاد می شه، چون امسال سال مشارکت بود و من می گم مرگ بر دوم خرداد، ولی اون باید رای بده برای مشارکت بعدش که رای داد بره بمیره.

و استراتژیک سوم من اون لاریجانی بود که گفت باید دود سفید کنه تا اون بیاد بیرون و یکی از برادران ما که قبلا نظامی بود ولی حالا کت شلوار سفید پوشید و عینک زد مثل زنهای خارج، اون گفت که مگر تریاک می کشن که دود سفید؟ و من با اون دود سفید مخالفم، چون می گم باید با مخدر و تریاک مبارزه کنی، چون برای کشاورزی ضرر داشت. و اگر دود سیاه بکنه مثل این بود که هیزم آتیش زدی که برای قزقان که در آن زنهای ضعیف آش می پزه برای نذر خوب بود، پس به جای اینکه تریاک بکشی برو آش بخور که نذر بود. و من می گم اگر اون لاریجانی می خواد رئیس جمهور بشه باید صدا و سیما را درست کنه که در اون جرج بوش دبلیو را پخش نکنه در اخبار و یک سیاهپوست بدبخت را بذاری رئیس جمهور آمریکا مثل بلال حبشی که اذان بگه و مردم بره نماز. پس من می گم باید به لاریجانی هم چهل درصد رای بدی، چون اونطور که یک نفر به من تلفن زد و گفت رهبر انقلاب گفت که به اون رای بده ولی به هیچ کس نباید بگه، چون این حکم حکومتی نبود. و چهل درصد یعنی مثل اون می مونه که اگر بیست تا خیار داری، چهار تا و چهار تا، یعنی هشت تا را بده لاریجانی و ده تا و دوتا را نگه دار برای بقیه. و من در اینجا هم به اون زنهای ضعیف می گم که وقتی خیار به بچه می دی پوست اون را با چاقو نگیر، چون ویتامین و کلسیم در اون پوست خیار هست که خداوند ویتامین را به رنگ سبز درست کرد که وقتی آدم آن را به بچه می ده بچه از اون خوشش بیاد و نه اینکه سیاه.

و یک پیام هم برای محسن رضایی دارم که از اول اون جنگ کرد با عراق و اون از همه بهتره ولی بچه اون رفت پیش بوش و به اون گفت که بابای من بمب اتم داره به من نمی ده، برو از اون بگیر، پس اون خیانت کرد. ای احمد! ای خائن! تو بمب اتم می خواستی باید می رفتی خارج؟ مگر تو مغز بودی که فرار کردی؟ مگر تو بنی صدر بودی که فرار کردی به لندن؟ پس حالا که پسرش فرار کرد من می گم باید سی درصد به اون رای بدی، یعنی از هر هزار تومن هفتصد تومن را برای خودت نگه دار بقیه اون را بده رضایی.

و من می گم به اون معین نباید رای بدی، چون رهبر انقلاب خودش به اون حکم حکومتی داد. و اگر هم خواست ملت خائن ایران به اون رای بده باید پنجاه و پنج درصد بده که از هاشمی کمتر باشه، و پنجاه و پنج یعنی از ده تا خیار پنج تا و یکی را هم نصف کن، ولی وقتی بابات به تو یک خیار داد که با برادرت نصف کنی نباید اون بزرگ را برای خودت برداری کوچیکش را بدی برادرت، فهمیدی اولاخ! آدم مال برادرش را گاز نمی نزی! چون برادر آدم از دوست آدم هم به اون نزدیکتر هست. و از همین جا به تو می گم که به اون کروبی رای ندی چون اون از شهرام پول گرفت و خیانت کرد و به اون مهرعلی هم رای نده، چون وقتی رئیس جمهور شد می ره فوتبال بازی می کنه که من با اون مخالفم.

پس ای ملت ایران! حالا که من دوم خرداد شدم و زندان رفتم، شما هم بیا در انتخابات. و اینطور که من حساب کردم اگر پنجاه درصد رای بدی به احمدی و شصت درصد رای بدی به هاشمی و چهل درصد رای بدی لاریجانی و سی درصد رای بدی رضایی و پنجاه و پنج درصد به معین رای بدی می شه 245 درصد و من با یک نفر معلم ریاضی متعهد بسیجی که حالا عینک می زنه حساب کردم که اگر اینطوری به اونها رای بدی می شه 171 میلیون و 500 هزار تا رای و اگر 171 میلیون نفر از مردم ایران رای بده مشارکت که رهبر انقلاب گفت زیاد می شه و اون وقت ما بعد از انتخابات با مشت می زنیم توی دهن آمریکا و هر روز ده تا بمب اتمی درست می کنیم. و من دیگر هیچ پیامی ندارم.

مگر من چه فرقی با قالیباف دارم؟

و من چون خیلی اصلاحات شدم لباس خودم را هم عوض کردم و کت و شلوار خارجی پوشیدم تا مردم به نظام رای بده و من بعد از انتخابات پدر اون را دربیارم. پس تا اینتخابات هیچ کس حرف نزنه و فقط به من مشارکت کن. حالا برو و حرف نزن.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/23355

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ای هاشمی! این فتانه را از کشتی بنداز بیرون!' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2008