پنجشنبه 23 مهر 1383

.... عنکبوت حیوان بود


در کامیونیتی حسنی در اورکات hassani عضو شوید و از این طریق مشت محکمی به دهان اندیشمندان و خردمندان بزنید. کلیه دوستان را برای عضو شدن به کامیونیتی حسنی دعوت کنید.

در حالی که مسابقه با موضوع هخا در کامیونیتی حسنی در اورکات دیروز تمام شد و تا دو روز دیگر نتایج آن در صفحه مسابقه حسنی در همین جا و در کامیونیتی حسنی در اورکات گذاشته می شود از دیروز به مدت یک هفته پیام های شما برای مسابقه جدید دریافت می شود. موضوع مسابقه در مورد شبکه عنکبوت است. فایل صوتی سه پیام برتر در همین صفحه گذاشته می شود. ضمنا از دوره بعدی مسابقه پیام ها به صورت فایل صوتی هم ردریافت می شود.

پیام فراخوان ستاره شهیر شرق برای دور دوم مسابقه در کامیونیتی حسنی در اورکات:

عنکبوت حیوان بود
و من در اینجا به هرکس در این کامیون حسنی بود می گم مسابقه این بود که هرکس باید پیام بده اون عنکبوت که در اون کیهان نوشت که اون ها در لندن و آمریکا و فرانسه و پاریس و هیتلر و خانقین برای خودش با بیل گیتس اینترنت کرد برای بی ناموس و اسمش گویا بود و اون ها می خواد به مملکت هجمه بکنه. و اینترنت از بوش هم خطرناک بود چون بوش یک دبلیو داشت اون سه تا دبلیو داشت. و من اون عنکبوت را با دمپایی که مال زن ضعیف بود می زنم سرش و می گم ای عنکبوت! برو بمیر! و هرکس خواست پیام بده به عنکبوت کمونیست بی ناموس و عنکبوت حیوان بود. حالا پیام بده و حرف نزن.

تا به حال پیام های زیر در مسابقه شرکت کرده اند:

پیام سرشار از اورکات
و اون عنکبوت خوب بود چون نجات داد.
ای نبوی! ای داور! ای بی دین! تو مگر سر تاقچه خونه تون قرآن نداری؟ تو مگر آدام نیستی؟ که در اون قرآن نوشتی که اون عنکبوت پیغمبر اسلام را نجات کرد به خودش و از اون موقع گویا در مکه و مدینه و نجف و قم بود. و اما اون عنکبوت یک حیوان کوچیک بود که من بچه بودم اون را دیدم که گوشه طویله ما بود و از اونجای اون تار می اومد بیرون که دراز و سفید بود و ده تا پا دو تا کم داشت. و من شنیدم که اون رفته در گویا و از لندن و چند تا جای زهرماری خارج دیگه داری برعلیه ما براندازی می کنی و کیهان که ما لای اون سبزی می ذاریم اون را فهمید و اون آقای ...ریعتمداری اون را افشاگری کرد و تو دهن اون زد.
ای عنکبوت! ای بی ناموس! تو مگر به پیغمبر اسلام نجات ندادی؟ تو که آدام بودی! حالا اومدی به نظام براندازی می کنی که گویا بود و نبوی؟ تو خجالت نمی کشی؟ مردم دهات دوتا پا داره از صبح تا شب بیل می زنه به کشاورزی سیب زمینی می کاره، تو هشت تا پا داری نشستی اونجا که مگس بیاد بگیری بخوری کار نمی کنی؟ ای بیل گیتس! تو این همه پول داری توی کامپیوترت عنکبوته؟ تو به جای مرغ و خروس و گاو و گوسفند و مخصوصا خر، عنکبوت نگه می داری؟ حالا واسه من عنکبوت می کنی؟ و من با اون مخالفم که حتی یک فیلم بی ناموس هم ساخته که یک نفر آدام عنکبوت شد و اسم اون اسپایدر من بود و من به تو با همین بیل اولتیماتوم می دم که اگر نری و از گویا و دوم خرداد و نبوی دست نکشی با بیل می زنم توی سرش که دیگه از اونجاش تار بیرون نیاد. والسلام و علیکم و رحمه الله و برکاته.

محمد از اورکات
و من یک پیام مهم و چندتا استراتژیک مهم دارم که اول آخریش را می گم و اون این بود که هرکی اومد تو این خامیونیتی اول یه حرف به اون داور منافق زد بعد استراتژیک داد. این شد استراتژیک؟ این شد ناموس؟
و استراتژیک اول من مهم بود و اون عنکبوت بود که من خودم دیدم دست و پاهای اون دراز بود و نخ سفید داشت و از سادات نبود، والا نخش سبز بود. ای عنکبوت! ای بی ناموس! تو حیا نمی کنی؟ تو عنکبوتی؟ تو برای من نخ سفید درست می کنی خانه عنکبوت داری؟ تو ناموس داری مگس می خوری؟
و پیام مهم من این بود که ای داور! ای بیان! ای مجید! ای بهنود دیگر! ای سردبیر خودت! برو بمیر. از آمریکا پول گرفتی خانه عنکبوت بسازی؟ تو شرف داری عنکبوت شدی؟ و من دیگر هیچ حرفی ندارم، برو بخواب.

رضا از اورکات
عنکبوت از طرف خدا آمد
و من خیلی خوشحالم که برادر حسین شریعت در اون کیهان نوشت عنکبوت. و من به شما توصیه می کنم که فقط کیهان بخونید چون از بیت المال بود و اگر همه کیهان بخونند دیگه منافع نظام هم به خطر نمی افته. و اما عنکبوت که یک حیوان بود مثل گویا و مثل اینترنت، چه فرقی می کنه؟ هم گویا، هم اینترنت و هم عنکبوت می خواد به نظام یک چیز بکنند و این خیلی بد بود، این ها به نظام می کنند، به من هم کردند از اون مقاله ها. و من خیلی ناراحتم که چرا برادر حسین اسم نبوی را نگفت. و حالا که دست عنکبوت ها باز شده و ما فهمیدیم که حسین درخشان هم عنکبوت بود من پیشنهاد می کنم که برادر حسین شریعت بره اسمش را عوض کنه و بذاره حسن که شبیه من بشه. و دیگه اسمش هم مثل درخشان نباشه که عنکبوت بود. و من به رهبر گفتم اسم امام حسین را هم عوض کنیم تا توهین نباشه به اون و اسم اون را بذاریم امام حسن دوم! و این خیلی بهتر بود هم برای اسلام، هم برای رهبر، هم برای عنکبوت، هم برای کشاورزی و پیاز و سیب زمینی. الآن دیگه پیام ندارم. خداحافظ.

حامد از اورکات
... و اون حسین استاد شبکه بود در آقاجری!!
من امشب یک استراتژیک مهم می دم برای اون عنکبوت که اون حسین در اون توپخانه گفت. البته این که چرا هیچ کس نفهمید که اون داری چی می گی اون را من نمی دونم. چون من وقت نداشتم که به اون بذارم و الآن فصل کشت و محصول بود و من رفتی برای آب. خاک بر سر همه تون که نفهمید اون یعنی چی! و اون www که می شه یعنی سه بار شصتی اون دکمه اون ماشین حساب بزرگ بیل گیتس را فشار بده، از نظر انگلیسی یعنی ورد واید وب، که من پرسیدم یعنی شبکه دراز جهان. جهان که همه می دونی و اون دراز هم که معلومه که بی ناموس بود و من توضیح نمی دم چون این جوری نمی شه توضیح داد. اما آخر اون که وب بود، سرنخ اون حسین بود که فهمید همه ما عنکبوتیم بدبخت! تو چرا نفهمیدی ای داور که در آقاجری درس اینترنت بی ناموس رو خوندی و چت؟
من رفتم و در اون کتاب انگلستانی بزرگ که خیلی صفحه داشت دیدم که وب یعنی تار و تاردرست کردن و اون حسین از تو باهوش تر بود که اون را فهمید و تو نه. و همه ما که داریم در وب چت بی ناموس و ماشین حساب بزرگ و چیزهای بد می کنیم هی داریم مثل عنکبوت تار درست می کنیم برای جاسوس و بی ناموس و کمونیست و نبوی و بهزاد!
و دیگر خیلی توضیح دادم و هرکس نفهمید و باز به اون برادر حسین که استاد درس شبکه بود در آقاجری حرف بی ناموس زد من به اون یک وب واید که می شه تار دراز می کنم که بفهمه.

.....ادامه دارد

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/13113

فهرست زير سايت هايي هستند که به '.... عنکبوت حیوان بود' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2008