پنجشنبه 19 خرداد 1384

ای خلبان! اصولگرایی نیستی، سوسولگرایی هستی


پلیس تهران و نیروی انتظامی باید بره دنبال احمدی نژاد و سردار قالیباف و برادر رضایی و برادر لاریجانی شاید ضدانقلاب اونها را دزدیده و کشته و اینها را جای اونها آورده که به ما کلک بزنه، برو اونها را پیدا کن تا مردم در انتخابات شرکت کنه و مشارکت اکثری به اونها بکنه و رای بده.

پیام ستاره شهیر شرق را از اینجا بشنوید.

و این پیام من خیلی مهم بود. چرا؟ چون چند تا استراتژیک مهم به من اتفاق افتاد که من خیلی ناراحت شدم. چند نفر از شهرستان و تهران و خارج از جمله سفارت ایران در کنیا به من تلفن زدند که ما به کی رای بدیم؟ و من دیدم اون ها رفته و چندنفر تازه اومده که من اونها را نمی شناسم. و وقتی رفتم خیابان و پوستر و اون عکس نامزدها را دیدم، دیدم چند تا اومده که ضدانقلاب بود.

اول از همه اون خلبان بود که کاندیدا شد و من اون را نمی شناسم، چون عینک و لباس اون بی ناموس بود و مثل ضدانقلاب و موهای اون را رنگ کرده بود و می خندید. می خندی؟ به اسلام می خندی ای بی غیرت؟ شلوار تنگ می پوشی با کت سفید و عینک می زنی؟ خاک برسرت ای خلبان بی غیرت! مگر تو رجال بودی که می خوای رئیس جمهور؟ اگر خلبان هستی چرا رجال؟ رجال یعنی مرد باشه نه با لباس تنگ و عینک دودی. و باید سیاسی باشه یعنی حزب الله و تو حزب الله نیستی. اگر خلبان هستی برو بلیط هواپیمات را بفروش نه اینکه رئیس جمهور. و من خیلی ناراحت شدم که این چند روز که من نبودم اینها از کجا اومد؟ و من هرچی نگاه کردم دیدم در اون پوسترها نه سردار قالیباف بود و نه سردار رضایی و نه برادر احمدی نژاد و نه برادر لاریجانی و به جای اونها چند نفر بی ناموس بود با عکس قرتی و این خلبان نوشته بود من اصولگرایی هستم. ای خلبان! ای بدبخت! تو اصولگرایی نیستی، تو سوسولگرایی هستی. و سوسول یعنی بی غیرت و من از اون بی غیرت ناراحت شدم.

و یک نفر هم اومد که شبیه لاریجانی بود، ولی وقتی حرف های اون را خوندم دیدم یک ضدانقلاب بود که گفت من می خوام آزادی اندیشه بکنم و می خوام جلوی زنها احترام بکنم و بلند بشم از جای خودم. تو غلط می کنی جلوی زنها بلند بشی. تو کی هستی که می خوای آزادی اندیشه؟ تو فکر کردی اگر قیافه تو مثل لاریجانی بود من به تو گول می خورم، ای ضد انقلاب! و من خیلی ناراحت شدم و تلفن زدم به تهران و پرسیدم که پس اون لاریجانی و قالیباف و رضایی و احمدی چرا گم شد و نیست؟

و یک نفر هم نامزد انتخابات شده که من اون را اصلا نمی شناسم ولی حرف های اون مثل بنی صدر بود و گفت که هرکس در این شانزده سال هرکاری کرد غلط بود. و اسم اون نامزد رضایی بود که هم اسم اون رضایی بود که رئیس سپاه بود، ولی حرف اون مثل بنی صدر و مثل چپی ها و کمونیست ها بود و کت و شلوار زرد پوشیده بود. ای رضایی ضدانقلاب! کت و شلوار زرد می پوشی؟ ای بی غیرت! مگر تو داماد شدی که زرد؟ مگر تو غیرت نداری که زرد؟ و من می گم اگر اون رضایی بود با یک کلاشینکف این ضدانقلاب را می کشت و من اون رضایی را رئیس جمهور می کردم.

و من رفتم به اون اینترنت که مال اون اینترنت که مال اون احمدی نژاد بود و وقتی اون را نگاه کردم، دیدم یک نفر با کت و شلوار و پیراهن سفید پوشیده ولی ریش هم داشت مثل آدم، ولی لباس اون حیوان بود و سفید. و من خیلی ناراحت شدم ، چون برادرها به من گفتند که این آمریکا با کامپیوتر خودش به کامپیوتر برادران ما از پشت داخل شد و اون ها را هک کرد و اون برادر به من گفت هک مثل شبیخون در جنگ بود که ما از پشت سر به عراق می کردیم و اون کشته می شد و ما پیروز. و حالا ای آمریکا! تو به ما هک می کنی؟ ای خانم برنج، ای خانم رایس که من از یک معلم زبان پرسیدم و گفت اسم اون رایس یعنی برنج. ای بدبخت! اگر تو آدم بودی اسم تو را برنج نمی گذاشتند. ای خانم رایس! تو به احمدی نژاد هک می کنی؟ تو غلط می کنی که هک! من توی دهن اون هک می زنم! و من وقتی توی اینترنت اون احمدی نژاد رفتم دیدم اونها عکس یک بی ناموس را جای اون گذاشت با کت و پیراهن سفید. و من می گم ای شهید رجایی! خدا به تو بیامرزه که تو رفتی و ندیدی که این اون کت و شلوار را پوشید و اگر تو بودی اینها حالا به تو کراوات می زد با کت و شلوار قرمز و آبروی تو را می برد.

و من از اینجا پیام می دم به اون وزیر اطلاعات و اون مرتضوی که ای اطلاعات! ای مرتضوی! پس تو کجا هستی که اینها اومد و کاندید شد؟ و من با اون ها مخالفم. و می گم پلیس تهران و نیروی انتظامی باید بره دنبال احمدی نژاد و سردار قالیباف و برادر رضایی و برادر لاریجانی شاید ضدانقلاب اونها را دزدیده و کشته و اینها را جای اونها آورده که به ما کلک بزنه، برو اونها را پیدا کن تا مردم در انتخابات شرکت کنه و مشارکت اکثری به اونها بکنه و رای بده. و حالا که اونها نیست یا معین یا هاشمی و معین چون ضدانقلاب بود و آهنگ می خونه و می گه من می خوام به اصفهان برگردم باید بره اصفهان و شهردار اصفهان بشه و هاشمی بشه رئیس جمهور که من اون را هم قبول ندارم.

و اگر اون ها پیدا نشد من می رم تهران توی دهن این خلبان می زنم و خودم رئیس جمهور می شم. و تا وقتی من تهران نیومدم هیچ کس حرف نزنه.

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24148

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ای خلبان! اصولگرایی نیستی، سوسولگرایی هستی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2008