سه شنبه 5 خرداد 1383

من شوخی را آغاز کردم


من شوخی را آغاز کردم، شوخی ام همه را به گریه انداخت. اما من خیال نمی کردم که این شوخی درباره خودم بود، آه! نمی دانستم.

I Started a Joke
Song: Bee Gees
ترانه ای از بی جیز
ترجمه ترانه: شهرزاد سامانی، ویرایش: ابراهیم نبوی


ترانه را از اينجا بشنويد.


من شوخی را آغاز کردم، شوخی ام همه را به گریه انداخت.
اما من خیال نمی کردم که این شوخی درباره خودم بود، آه! نمی دانستم.

من گریستن را آغاز کردم، گریه ام همه را خنداند.
آه! اگر فقط می دانستم که این شوخی درباره خودم بود...

من به آسمان نگاه کردم، وبا دستم چشمانم را مالیدم.
از روی تخت افتادم، سرم از آنچه گفته بودم درد می گرفت.

تا اینکه بالاخره مردم، با مرگ من همه شروع به زندگی کردند
آه! اگر فقط می دانستم که این شوخی درباره خودم بود...

من به آسمان نگاه کردم، وبا دستم چشمانم را مالیدم.
از روی تخت افتادم، سرم از آنچه گفته بودم درد می گرفت.

تا اینکه بالاخره مردم، با مرگ من همه شروع به زندگی کردند
آه! اگر فقط می دانستم که این شوخی درباره خودم بود...

beegees.jpg

I Started a Joke


I started a joke, which started the whole world crying,
but I didn't see that the joke was on me, oh no.

I started to cry, which started the whole world laughing,
oh, if I'd only seen that the joke was on me.

I looked at the skies, running my hands over my eyes,
and I fell out of bed, hurting my head from things that I'd said.

Til I finally died, which started the whole world living,
oh, if I'd only seen that the joke was on me.

I looked at the skies, running my hands over my eyes,
and I fell out of bed, hurting my head from things that I'd said.

'Til I finally died, which started the whole world living,
oh, if I'd only seen that the joke was one me.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/8126

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'من شوخی را آغاز کردم' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2008