سه شنبه 27 بهمن 1383

بیست سووالی: در انتخابات چه باید بکنیم؟


مرجعیت و روحانیت در انتخابات عراق، افغانستان، عربستان سعودی، بورکینافاسو، سودان، مراکش و لبنان نقش تعیین کننده دارد، اما در انتخابات تهران و قم نقشی ندارد.

با توجه به اهمیت انتخابات در طول تاریخ و ضرورت تحریم هرچه سریع تر آن، یک پرسش و پاسخ چند جوابی که پاسخگویی به آن برای بشریت ضرورت دارد پیشنهاد می شود، کلیه کسانی که قبلا در انتخابات پیش بینی غلط کرده اند یا احساس می کنند الآن درحال پیش بینی غلط هستند پیشنهاد می شود به این سووالات جواب بدهند و پاسخ را برای هرکسی دلشان خواست بفرستند.

سووال اول: اگر مردم ایران در انتخابات شرکت نکنند چه اتفاقی خواهد افتاد؟
1) معلوم می شود که حکومت مشروعیت ندارد، ضمنا معلوم می شود که تا قبل از این انتخابات حکومت مشروعیت داشته است.
2) مردم حال حکومت را می گیرند، اما انتخابات برگزار می شود و کسی که روی کار آمده است حال مردم را می گیرد.
3) همه مردم جهان می فهمند که مردم ایران در یک حکومت نامشروع زندگی می کنند، بعد هم می روند خانه خودشان.
4) اپوزیسیون باصدای بلند به همه جهانیان اعلام می کند که حکومت در ایران مشروعیت ندارد، اما چون اپوزیسیون به زبان فارسی اعلام می کند جهانیان متوجه نمی شوند.
5) اروپایی ها می فهمند که انتخابات ایران غیردموکراتیک بوده است، بعد هم با حکومت غیردموکراتیک ایران روابط تجاری برقرار می کنند.

سووال دوم: اگر مردم ایران در انتخابات شرکت کنند چه اتفاقی خواهد افتاد؟
1) اگر 25 درصد مردم در انتخابات شرکت کنند، حکومت اعلام می کند که اکثریت قاطع به صندوق های رای گیری هجوم بردند و پشت دشمن شکست. در عوض اپوزیسیون خارج از کشور اعلام می کند که فقط 10 درصد از مردم در انتخابات شرکت کردند.
2) اگر 40 درصد مردم در انتخابات شرکت کنند، حکومت اعلام می کند انتخابات باشکوه فراوان برگزار شد و میزان رای دهندگان از کنیا هم بیشتر بود، اپوزیسیون خارج از کشور هم اعلام می کند که 60 درصد از مردم در انتخابات حضور نیافتند.
3) اگر 60 درصد از مردم در انتخابات شرکت کنند، اپوزیسیون اعلام می کند که انتخابات فرمایشی بوده و حکومت اعلام می کند انتخابات برگزار شد و هیچ کسی در جریان انتخابات زخمی نشد.
4) اگر 80 درصد مردم در انتخابات شرکت کنند، حکومت چیزی اعلام نمی کند، چون حتما کسی که 80 درصد از مردم انتخابش کرده باشند مخالف وضعیت است، اپوزیسیون هم اعلام می کند مردم ایران شعور ندارند.

سووال سوم : اگر انتخابات تحریم شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟
1) اگر اکثریت مردم انتخابات را تحریم کرده باشند، اپوزیسیون خارج از کشور پس از برگزاری انتخابات متوجه این موضوع می شود.
2) اگر اپوزیسیون خارج از کشور انتخابات را تحریم کرده باشند، مردم بعد از برگزاری انتخابات متوجه این موضوع می شوند.
3) در هر حال مردم یک کاری می کنند و بعدا متوجه می شوند که می خواستند به دهان دشمن مشت محکم بزنند یا به دهان حکومت مشت محکم بزنند.
4) در هر حال اپوزیسیون تحریم خودش را می کند و بعدا متوجه می شود که حضور مردم در انتخابات نشانه شعور بالای آنها بود یا عدم حضور مردم نشانه شعور بالای آنها به شمار می آمد.
5) در هر حال حکومت اعلام می کند که انتخابات با شکوه فراوان برگزار شد.

سووال چهارم: اگر در صورت تحریم انتخابات اثبات شود که جمهوری اسلامی مشروعیت ندارد چه اتفاقی می افتد؟
1) همین اتفاقی که تا به حال افتاده است.
2) جمهوری اسلامی خیلی وقت است که مشروعیت ندارد.
3) معلوم می شود که تا به حال مشروعیت داشته است.
4) تبدیل می شود به حکومت زورگوی نامشروع.
5) اروپا با جمهوری نامشروع اسلامی رابطه تجاری برقرار می کند.
6) مثل هر موضوع نامشروع دیگر کم کم عادی می شود و بعد از انتخابات فراموش می شود.

سووال پنجم: اصولا ما باید در انتخابات شرکت کنیم؟ چرا؟
1) نه، چون ما می خواهیم حکومت را تغییر بدهیم و کاری کنیم که مردم بتوانند در انتخابات شرکت کنند.
2) نه، چون ما نمی توانیم انتخاب شویم.
3) نه، چون هنوز حکومت سرنگون نشده که بشود در انتخابات شرکت کرد.
4) نه، چون ممکن است مردم به دیگران رای بدهند.

سووال ششم: اصولا انتخابات برای بشریت لازم است یا نه؟
1) قبل از رفراندوم لازم نیست.
2) برای انتخاب میان سرنگونی و براندازی لازم است.
3) انتخابات برای بشریت لازم است، ولی ما که بشریت نیستیم.
4) انتخابات برای بشریت لازم است، وگرنه چی را تحریم کنیم؟
5) انتخابات اسلامی برای بشریت اسلامی ضروری است و شهدای اسلامی گرانقدر ما سالها پیش با انتخاب اسلامی مرگ خود به ما بشریت اسلامی نشان دادند که ما تا سالها بعد باید راه اسلامی ای که آنها انتخاب اسلامی کرده بودند از نظر اسلامی بپذیریم.
6) انتخابات برای بشریت لازم است، ولی ما باید به تمدن ایرانی و اسلامی خودمان نگاه کنیم و آنقدر هم باید نگاه کنیم تا چشم مان دربیاید.
7) انتخابات خودش خوب است، ولی کسانی که در آن انتخاب می شوند در هر حال بد هستند، چون یا دولتی هستند یا بعدا دولتی می شوند و در هر حال احتمال دارد که زنده هم بمانند.
8) ما یک بار با خون خودمان عدالت و برابری را انتخاب کردیم و تا وقتی دشمنان عدالت که دیگران هستند را تکه تکه نکنیم و خودمان انتخاب نشویم، برگزاری هرگونه انتخابات یک کار تجملی است.

سووال هفتم: آیا شرکت در انتخابات به معنی ادامه عمر نظام است؟
1) بله، مثلا مردم چون در دو انتخابات گذشته شرکت نکردند نظام عمرش را داد به شما و حالا دارد تنفس مصنوعی می کند.
2) نه، چون در هر حال این نظام بیست سال است که تا یک سال دیگر دارد نابود می شود.
3) هم بله و هم نه، چون این نظام تا دو ماه دیگر نابود می شود، اما اگر مردم در انتخابات شرکت نکنند تا یک ماه دیگر نابود می شود.

سووال هشتم: با توجه به پیروزی لیست مراجع تقلید شیعیان در عراق و نبودن شورای نگهبان در انتخابات آمریکایی این کشور، اصولا نقش شورای نگهبان و مراجع تقلید در انتخابات چیست؟
1) اصولا مراجع تقلید در زمان صدام حق حرف زدن نداشتند و بعد از ورود آمریکایی ها حق حرف زدن پیدا کردند، در نتیجه مردم به لیست آنان رای دادند، اما چون مراجع تقلید در ایران حق حرف زدن دارند و آمریکایی ها نیز در ایران حضور ندارند لیست مراجع تقلید امکان ندارد در ایران رای بیاورد.
2) مراجع تقلید موجود در شورای نگهبان در کشور ما از ورود عناصر آمریکایی به حکومت جلوگیری می کند، اما عناصر آمریکایی در عراق از ورود مراجع تقلید به حکومت عراق جلوگیری نمی کنند.
3) برای اینکه لیست مراجع در ایران رای بیاورد باید شورای نگهبان حذف شود و بهتر است که آمریکا هم در ایران حضور نظامی داشته باشد.
4) اگر انتخابات عراق را شورای نگهبان برگزار می کرد، احتمالا مردم به مخالفان مراجع تقلید رای می دادند.

سووال نهم: هدف ما از اعلام موضع در انتخابات چیست؟
1) برای اینکه زودتر از دیگران مواضع مان را اعلام کنیم.
2) برای اینکه فکر می کنیم اگر موضع مان را اعلام نکنیم مردم مریض می شوند.
3) برای اینکه قبلا مردم به حرف ما گوش کرده اند و از این موضوع کمال رضایت را دارند.
4) بخاطر رضای خدا.
5) اگر حرف نزنیم دق می کنیم.

سووال دهم: اگر احساس کردیم شرکت در انتخابات فضای اجتماعی را فعال می کند باید چه کنیم؟ آیا می توانیم در انتخابات شرکت کنیم؟
1) نه، غلط می کنید در انتخابات شرکت کنید.
2) نه، لازم نیست در انتخابات شرکت کنید.
3) نه، حرف نزنید، به درد نمی خورد.
4) نه، فضا را باز نکنیم، چون بعدا بسته می شود.
5) چون ما بلد نیستیم با مردم حرف بزنیم بنابراین لازم نیست دیگران هم با مردم حرف بزنند.

سووال یازدهم: اگر شرایط انتخابات آزاد به وجود بیاید باید چه کنیم؟
1) باید سریعا روی زمین دراز بکشیم و منتظر بمانیم تا شرایط هرچه زودتر تغییر کند.
2) باید منتظر بمانیم تا شرایط عوض شود.
3) حتما یک حقه ای درکار است.
4) با استفاده از انتخابات آزاد باید هرحکومتی سرکار بود عوض کنیم.
5) باید شرط تعیین کنیم و اگر قبول نکردند انتخابات را تحریم کنیم.

سووال دوازدهم: چرا جمهوری اسلامی خواستار مشارکت هرچه بیشتر مردم در انتخابات است؟
1) برای اینکه می خواهد مشت محکمی به دهان استکبارجهانی بزند.
2) برای اینکه می خواهد مشت محکمی به دهان مردم بزند.
3) برای اینکه می خواهد مشت محکمی از مردم بخورد.
4) برای اینکه می خواهد بعد از اعلام نتیجه انتخابات اینقدر شعار بدهد تا مردم دیگر در انتخابات شرکت نکنند.
5) برای اینکه اثبات کند یک حکومت دموکراتیک است و بعد از اثبات این نکته با زور مخالفانش را از میدان بیرون کند.

سووال سیزدهم: چرا اگر جمهوری اسلامی خواستار مشارکت هرچه بیشتر مردم در انتخابات بود ما باید کاری کنیم که مردم در انتخابات شرکت نکنند؟
1) چون با جمهوری اسلامی مخالفیم.
2) چون امکان ندارد جمهوری اسلامی یک کار را مثل آدم انجام بدهد.
3) چون جمهوری اسلامی خر است.
4) چون ما به جای اینکه به فکر منافع خودمان باشیم به فکر ضرر کردن جمهوری اسلامی هستیم.
5) همینطوری، چون می خواهیم دور هم باشیم.

سووال چهاردهم: رابطه انتخابات و سرنگونی نظام چیست؟
1) انتخابات به ضرر سرنگونی نظام است، چون مردم وقتی برای رای گیری می روند خسته می شوند و دیگر نمی توانند نظام را سرنگون کنند.
2) چون مردم طرفدار سرنگونی نظام هستند و وقتی اینطوری باشد دیگر مردمی وجود ندارد که در انتخابات شرکت کنند.
3) ما فعلا کار داریم و وقت نمی کنیم برویم ایران و حکومت را سرنگون کنیم، بنابراین مردم هم بهتر است در انتخابات شرکت نکنند و منتظر بمانند تا ما مرخصی بگیریم و برویم نظام را سرنگون کنیم و برگردیم.
4) چون ما بلدیم در مورد سرنگونی حرف بزنیم ولی بلد نیستیم درمورد انتخابات حرف بزنیم.

سووال پانزدهم: رفراندوم بهتر است یا انتخابات؟
1) رفراندوم بهتر است، چون امکان برگزاری آن کمتر است.
2) انتخابات برای همسایه ما خوب است، اما برای ما خوب نیست.
3) چون قبلا یک بار رفراندوم جمهوری اسلامی برگزار کردیم و خیلی خوش گذشت، دیگر عادت کردیم.
4) رفراندوم خوب است، چون می توانیم همه چیز را در ایران تغییر بدهیم، چون یکی از خوبی های ایران این است که هر چند سال همه چیز آن تغییر می کند.
5) رفراندوم بهتر است، چون برای شرکت در رفراندوم مجبور نیستیم برویم و در ایران زندگی کنیم، ولی هزینه انتخابات بالاست، چون باید با هواپیما برویم.

سووال شانزدهم: آیا اول ما انتخابات را تحریم می کنیم و بعد مردم در انتخابات شرکت نمی کنند و یا اول مردم در انتخابات شرکت نمی کنند، بعد ما انتخابات را تحریم می کنیم؟
1) ما درهرحال تحریم می کنیم.
2) مردم درهرحال یا شرکت می کنند یا نمی کنند.
3) ما درهرحال می گوئیم که ما انتخابات را تحریم کردیم و مردم در آن شرکت نکردند.
4) ما انتخابات را تحریم نمی کنیم، اما مردم در آن شرکت نمی کنند، بعدا ما می گوئیم که تحریم کرده بودیم.

سووال هفدهم: اگر ما انتخابات را تحریم کردیم ولی مردم در انتخابات شرکت کردند باید چکار کنند؟
1) اعلام کنیم که مردم در انتخابات شرکت نکردند و نتایج اعلام شده دروغ است.
2) به این نتیجه برسیم که مردم شعور ندارند، اما اعلام کنیم که دولت تقلب کرده است.
3) به این نتیجه برسیم که مردم عوض شده اند و رفتارشان قابل پیش بینی نیست، بعدا بخاطر بیاوریم که قبلا هم نمی توانستیم رفتار مردم را پیش بینی کنیم.
4) درمورد تاریخ مشروطه حرف بزنیم.

سووال هجدهم: مرجعیت و روحانیت چه نقشی در برگزاری انتخابات دارد؟
1) مرجعیت و روحانیت در انتخابات عراق، افغانستان، عربستان سعودی، بورکینافاسو، سودان، مراکش و لبنان نقش تعیین کننده دارد، اما در انتخابات تهران و قم نقشی ندارد.
2) مراجع چون پایگاه مردمی دارند از طریق شورای نگهبان که پایگاه مردمی آنهاست به زور جلوی انتخاب مردم را می گیرند.
3) مراجع اگر بازداشت شوند یا تحت فشار قرار بگیرند یا به شهادت برسند مورد اعتماد مردم قرار می گیرند و در انتخابات نقش تعیین کننده پیدا می کنند.
4) مراجع با استفاده از امام زمان یا امداد غیبی در انتخابات مشارکت می کنند، مثلا یک دفعه تعدادی رای از صندوق غیب می شود یا اسامی کاندیداها در لیست شورای نگهبان غیب می شود.
5) مراجع در انتخابات به مردم تکلیف می کنند که باید چه کنند، مردم هم به تکلیف شان عمل نمی کنند.
6) یکی از نقش های تعیین کننده مراجع در انتخابات ایران این است که نامزدها باید اثبات کنند با آنها رابطه ندارند تا رای بیاورند.

سووال نوزدهم: ما باید اول حکومت را نابود کنیم یا اول رفراندوم کنیم یا اول انتخابات را تحریم کنیم؟
1) اول انتخابات را به سرعت تحریم کنیم، بعد در مورد رفراندوم دعوا کنیم و منتظر بمانیم تا حکومت خودش نابود شود.
2) اول در مورد رفراندوم حرف می زنیم، حکومت هم خیالش راحت می شود که ما کاری به انتخابات نداریم به همین دلیل انتخابات را بدون مزاحمت ما برگزار می کند.
3) اول حکومت را نابود می کنیم و بعد رفراندوم را برگزار می کنیم و بعد خودمان انتخاب می شویم.
4) کاری ندارد، هر سه را با هم انجام می دهیم.

سووال بیستم: کدام گروههای سیاسی ایرانی در تشکیلات خودشان انتخابات آزاد برگزار می کنند؟
1) گروههای طرفدار مشروطه و سلطنت انتخابات آزاد برگزار می کنند و چون نمی توانند به کسی غیر از رضا پهلوی رای بدهند او را مجددا انتخاب می کنند.
2) گروههای چپ مارکسیست 239 نفر هستند، این افراد هرسال جمع می شوند و 270 نفر را که از یخبندان دوم زمین شناسی باقی مانده اند، به عنوان اعضای کمیته مرکزی انتخاب می کنند.
3) گروههای ملی مذهبی یا کاندیداهای شان در زندان هستند یا اعضای تشکیلات شان.
4) اصلاح طلبانی که عرضه دارند و صلاحیت ندارند در یک انتخابات دموکراتیک اصلاح طلبانی که صلاحیت دارند و عرضه ندارند انتخاب می کنند.
5) محافظه کاران به خودشان تکلیف می کنند که نامزد شوند و به دیگران هم تکلیف می کنند که رای بدهند.
6) مجاهدین خلق وقتی رجوی سال 1350 روی خشت افتاد او را در یک انتخابات دموکراتیک به عنوان رهبر انتخاب کردند ، آقای رجوی هم سالها پیش در یک انتخابات دموکراتیک یک زن گرفت که بلافاصله رئیس جمهور شد، حالا هم اگر از زنش جدا شود رئیس جمهور یک نفر دیگر می شود.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/18326

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بیست سووالی: در انتخابات چه باید بکنیم؟' لينک داده اند.

جواب به سوالات انتخابات
من هم جواب‌هايم را با رنگ تيره مشخص کردم و گذاشتم همين‌جا تا هر کسی خواست ببيندش.
نوشته‌های کاف.ميم
February 21, 2005 04:17 PM

Copyright: gooya.com 2008